^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl w kregu02
Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
PFRON

Kontakt

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Królowej Jadwigi, nr 11, lok. 23

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

22 774 99 04
www.artbale.pl

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacając na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

artbale2.jpg

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Królowej Jadwigi 11. lok. 23.

Newsletter

Imię:
Email:

I zgrupowanie, 20 - 24 kwietnia 2015

Piątek, 24 kwietnia 2015 roku, piąty dzień I zjazdu ...w kręgu tańca... w 2015 roku

Ostatni dzień I zgrupowania był dniem występów. Wszyscy uczestnicy (dzieci i ich opiekunowie) odbyli ostatnie próby przed występami. Po krótkiej przerwie z uwagi na konieczność przygotowania Sali grupki zaprezentowały przed zaimprowizowaną publicznością (składającą się głównie z pozostałych grup oczekujących na swój występ lub już odpoczywającym) efekty tygodniowej pracy podczas warsztatów tanecznych. Przedstawiciele biorących udział szkół, opiekunowie grup otrzymali skromne dyplomy od organizatorów z podpisami prowadzących zajęcia.

Miłą niespodzianką dla nas były prace uczniów – uczestników tygodniowych warsztatów z jednej ze szkół będące podziękowaniem za serce włożone w realizację przedsięwzięcia.

Czwartek, 23 kwietnia 2015 roku, czwarty dzień I zjazdu ...w kręgu tańca... w 2015 roku

Czas przedobiedni wypełniły podobnie jak dnia poprzedniego, dwie techniki taneczne: tance afrykańskie oraz tańce latynoamerykańskie. Po trzech dniach zajęć ruchowych oraz po spotkaniach z mediatorem, panią mgr Magdą Błońską dała się zauważyć większa wzajemna otwartość grup uczestników.

Po obiedzie wszystkie grupy miały dwugodzinny czas wolny, który przeznaczono na wstępne podsumowanie tygodnia zgrupowania oraz na bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne. Był to również czas wolny dla wszystkich, pozwolił na zebranie sił do dalszych zajęć. Po podwieczorku ostatnia z trzech grup miała spotkanie z mediatorem. Tego dnia grupy miały też ostatnie regularne zajęcia z tańców w kręgu, przed wieczornymi próbami podsumowującymi tydzień zajęć.

Czas po kolacji tym razem inaczej niż poprzednio został zaplanowany. Znane z poprzednich dni zgrupowania Wieczorne spotkania z tańcem, zastąpione zostały kontynuacją zajęć dziennych - warsztatów. Wzięły w nich udział wszystkie trzy grupy, które pod kierunkiem prowadzących powtarzały raz jeszcze poznane kroki i figury. Na początek wieczoru prób uczestnikami zajęła się Viola Wojciechowska, ćwicząc z każdą grupą po kolei nauczone choreografie utrzymane w charakterze afro, by po godzinie oddać grupy w ręce dr Bożeny Jakubczak pozwalając utrwalić poznane wcześniej układy tańców w kręgu. Ostatnim punktem tego wieczoru były mocno inspirujące latynoamerykańskie rytmy, do których układy grupy powtarzały pod opieką pani Marty Grzegorczyk.

Środa, 22 kwietnia 2015 roku, trzeci dzień I zjazdu ...w kręgu tańca... w 2015 roku

Trzeci dzień zgrupowania był nieco inny. Pojawiła się nowa technika tańca: afro, czyli tańce afrykańskie. Tańce których rytm wyznaczają skomplikowane rytmicznie i mocno pulsujące uderzenia bębnów, tutaj, niestety, tylko odtwarzane z nagrań. Uczestnicy prowadzącą panią Wiolettę Wojciechowską tancerkę tańców afrykańskich, która również jest psychologiem pracującym z młodzieżą i dziećmi, mieli okazję poznać poprzedniego dnia podczas dwugodzinnego wieczornego spotkania integracyjnego poświęconego właśnie tej egzotycznej formie ruchu.

Wszyscy uczestnicy zgrupowania zdążyli się poznać choć problemy niepełnosprawnych uczestników, niepełnosprawność intelektualna i upośledzona osobowość oraz w pewnym stopniu nieufność w stosunku do nowo poznanych była barierą trudną do pokonania. Pomimo tego młodzież nie zrażała się powoli zaczynała się oswajać z pozostałymi uczestnikami, zwłaszcza podczas wieczornych spotkań integracyjnych.

Tego dnia wszystkie 3 grupy miały spotkane z mgr Magdaleną Błońską, spotkania, których celem było uczenie uczestników (dzieci i opiekunów) skutecznego rozwiązywania problemów rówieśniczych.

Również tego dnia odbyły się ostatnie dla zgrupowania spotkania integracyjne. Tym razem z udziałem pani Marty Grzegorczyk, tancerki turniejowej, instruktorki tańców latynoamerykańskich, znanej już dość dobrze uczestnikom choćby z zajęć od początku tygodnia, której partnerował Bartłomiej Domański, również tancerz, instruktor tańca towarzyskiego. Oboje razem trenują już kilka lat, biorąc również udział w wielu turniejach tańca towarzyskiego w całej Polsce, więc potencjał artystyczny duetu był na wysokim artystycznym poziomie. Znakomicie dali sobie radę z animacją taneczną niepełnosprawnych uczestników, włączając w ruchową zabawę opiekunów grup.

Wtorek, 21 kwietnia 2015 roku, drugi dzień I zjazdu ...w kręgu tańca... w 2015 roku

Zajęcia rozpoczęły się już o 8:40. Uczestnicy uczyli się podstawowych figur do muzyki z tańców latynoamerykańskich oraz otwierali się na nowe formy ruchu na zajęciach z improwizacji tanecznych. Dzieci z ochotą przyjmowały nowe propozycje ruchu; można było zauważyć ich spory entuzjazm, dało się zauważyć ambicje młodych, którzy uparcie powtarzali zaproponowane przez prowadzącego pozycje i ruchy. Zajęcia ruchowe, również z tańców w kręgu, dały uczestnikom, zwłaszcza podopiecznym w grupach, sporo radości. Każde dziecko było skupione na prowadzącym, próbując jak najwierniej powtórzyć jego ruchy. Dało się jednak zauważyć początkowo nieśmiałą, a potem pewniejszą współpracę i wzajemne motywowanie się.

Jednym z efektów tych zajęć było właśnie wyzwolenie u dzieci elementów wzajemnego zaangażowania, i otwarcie się na siebie.

Ale projekt …w kręgu tańca… wbrew nazwie nie ogranicza się jedynie do zajęć ruchowych. Jedna grupa miała już pierwsze spotkanie z mediatorem, z panią mgr Magdaleną Błońską.

Drugi dzień I zgrupowania zakończył się Wieczornym spotkaniem integracyjnym z prowadzeniem przy muzyce i pokazami Violi Wojciechowskiej i Marty Grzegorczyk. Pomimo nieco późnej pory, dzieci z entuzjazmem włączyły się w żywiołowe afro, przejmując jego rytm i energię.

Poniedziałek, 20 kwietnia 2015 roku I dzień I zjazdu ...w kręgu tańca... w 2015 roku

Uczestnicy zebrani przed Pałacem Kultury wyjechali o godzinie 9:00. Po zakwaterowaniu, rozpakowaniu, posileni śniadaniem i obiadem dzieci w grupach z ich opiekunami rozpoczęły pierwszy dzień zajęć. Zgodnie z harmonogramem na poniedziałek w trzech grupach odbyły się pierwsze zajęcia z tańców w kręgu, improwizacji tanecznych a później również tańce latynoamerykańskie. Warsztaty z tych tańców prowadzone były przez dr Bożenę W. Jakubczak, Berenikę Jakubczak oraz Martę Grzegorczyk. Każde zajęcia rozpoczęły standardowe omówienia zasad bhp (tu: zasad bezpiecznego poruszania się i aktywności ruchowej oraz szczególne uwagi i spostrzeżenia skierowane do opiekunów) i krótkie zapowiedzi kolejnych pozycji zajęć przewidzianych dla każdej techniki w ramach I zgrupowania.

Na szczególną uwagę zasługują zajęcia z improwizacji tanecznych. Pozwoliły one na uwzględnienie i zastosowanie głównego zamysłu projektu "...w kręgu tańca..." w terapii i rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo, zwłaszcza w stopniu umiarkowanym. Zajęcia te były mocno inspirujące dla uczestników. Pobudzały one wyobraźnię, kreatywność ruchową, otwierały ich na nowe formy ruchu, wyzwalając ich naturalną ekspresję. Wyjątkowo przypadły młodym uczestnikom do gustu. Po kolacji pierwszy wieczorne spotkania integracyjne z prowadzeniem przy muzyce z udziałem asystentki – choreologa, artystki Polskiego Baletu Narodowego, Bereniki Jakubczak.

Podsumowanie I zgrupowania projektu "...w kręgu tańca..." 20 - 24 kwietnia 2015 roku.

IMAG0386

W I grupowaniu projektu dr Bożeny W. Jakubczak pn. "...w kręgu tańca... dofianansowanym przez PFRON wzięły udział cztery specjalne ośrodki wychowawcze (szkoły specjalne) z Oławy, Bydgoszczy, Torunia i Sokółki.

W projekcie, zrealizowanym w dniach od 20 do 24 kwietnia 2015 roku, uczestniczyło trzydzieścioro sześcioro osób, w tym: trzydzieścioro dzieci i sześcioro opiekunów (wychowawców).

Dzieci były niepełnosprawne intelektualnie, w stopniu lekkim oraz umiarkowanym. Zajęcia z tańców w kręgu, tańców latynoamerykańskich, afro oraz improwizacji tanecznych prowadzone przez dr Bożenę Jakubczak, Martę Grzegorczyk, Wiolettę (Violę) Wojciechowską oraz Berenikę Jakubczak. Prócz warsztatów pięciodniowych zaoferowaliśmy, w ramach projektu, wieczorne spotkania integracyjne z tancerzami oraz spotkania z gośćmi.

Opiekunowie niepełnosprawnych uczestników spotkań warsztatowych po ich zakończeniu zwrócili uwagę na nieoczekiwaną w takim wymiarze, ale bardzo wyraźną zmianę postaw swoich podopiecznych na korzyść ich otwartości w wyrażaniu własnych emocji i właściwego ich ukierunkowania, zarówno wobec siebie jak i otoczenia, dotyczącą również postaw prowadzących oraz organizatorów projektu a także pracowników ośrodka.

W dniach 11 – 15 maja odbędzie się drugie zgrupowanie tegorocznego projektu „…w kręgu tańca…”. 

Relacja z I zgrupowania (20 - 24 kwietnia 2015 roku)

Poniedziałek 20 04 2015, uczestnicy zebrani przed Pałacem Kultury wyjechali o godzinie 9:00. Po zakwaterowaniu, rozpakowaniu, posileni śniadaniem i obiadem dzieci w grupach z ich opiekunami rozpoczęły pierwszy dzień zajęć. Zgodnie z harmonogramem na poniedziałek w trzech grupach odbyły się pierwsze zajęcia z tańców w kręgu, improwizacji tanecznych a później również tańce latynoamerykańskie. Warsztaty z tych tańców prowadzone były przez dr Bożenę W. Jakubczak, Berenikę Jakubczak oraz Martę Grzegorczyk.

Każde zajęcia rozpoczęły standardowe omówienia zasad bhp (tu: zasad bezpiecznego poruszania się i aktywności ruchowej oraz szczególne uwagi i spostrzeżenia skierowane do opiekunów) i krótkie zapowiedzi kolejnych zajęć przewidzianych dla każdej techniki do końca trwania zgrupowania.

Na zajęciach z improwizacji tanecznych uczestnicy usiedli w jednym miejscu sali tworząc wolną przestrzeń. Każde dziecko po kolei wstawało i wymieniało nazwę jakiegoś ptaka, po czym wychodziło przed grupę i całym swoim ciałem, gestami i krokami próbowało naśladować jego ruchy. Zajęcia te były mocno inspirujące zwłaszcza dla młodych uczestników. Wyjątkowo przypadły młodym uczestnikom do serca.

Po kolacji pierwszy wieczorne spotkania integracyjne z prowadzeniem przy muzyce z udziałem asystentki – choreologa, artystki Polskiego Baletu Narodowego, Bereniki Jakubczak.

We wtorek 21 kwietnia zajęcia rozpoczęły się już o 8:40. Uczestnicy uczyli się podstawowych figur do muzyki z tańców latynoamerykańskich oraz otwierali się na nowe formy ruchu na zajęciach z improwizacji tanecznych. Dzieci z ochotą przyjmowały nowe propozycje ruchu; można było zauważyć ich spory entuzjazm, dało się zauważyć ambicje młodych, którzy uparcie powtarzali zaproponowane przez prowadzącego pozycje i ruchy. Zajęcia ruchowe, również z tańców w kręgu, dały uczestnikom, zwłaszcza podopiecznym w grupach, sporo radości. Każde dziecko było skupione na prowadzącym, próbując jak najwierniej powtórzyć jego ruchy. Dało się jednak zauważyć początkowo nieśmiałą, a potem pewniejszą współpracę i wzajemne motywowanie się. Jednym z efektów tych zajęć było właśnie wyzwolenie u dzieci elementów wzajemnego zaangażowania, i otwarcie się na siebie. Ale projekt …w kręgu tańca… nie ogranicza się jedynie do zajęć ruchowych.

Jedna grupa miała pierwsze spotkanie z mediatorem, z panią mgr Magdaleną Błońską. Spotkanie to naświetliło wiele nieuświadomionych problemów pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo, pomagając szukać skutecznych rozwiązań, oraz na nowo zainspirowało do wzajemnego otwarcia się na siebie wychowawców – opiekunów i ich podopiecznych. Pozwoliło na nowo dostrzec indywidualne problemy i potrzeby każdego dziecka w grupie. Dzieci z kolei nauczyły się jak ze sobą mogą współpracować przy wspólnym spędzaniu czasu nauki, rehabilitacji i czasu wolnego.

Drugi dzień I zgrupowania zakończył się Wieczornym spotkaniem integracyjnym z prowadzeniem przy muzyce i pokazami Violi Wojciechowskiej i Marty Grzegorczyk. Pomimo nieco późnej pory, dzieci z entuzjazmem włączyły się w żywiołowe afro, przejmując jego rytm i żywiołowość.

Trzeci dzień zgrupowania, środa, 22 kwietnia, był nieco inny. Pojawiła się nowa technika tańca: afro, czyli tańce afrykańskie. Tańce których rytm wyznaczają skomplikowane rytmicznie i mocno pulsujące uderzenia bębnów, tutaj, niestety, tylko odtwarzane z nagrań. Uczestnicy prowadzącą Panią Wiolettę Wojciechowską tancerkę tańców afrykańskich, która również jest psychologiem pracującym z młodzieżą i dziećmi, mieli okazję poznać poprzedniego dnia podczas dwugodzinnego wieczornego spotkania integracyjnego poświęconego właśnie tej egzotycznej formie ruchu. Wszyscy uczestnicy zgrupowania zdążyli się poznać choć problemy niepełnosprawnych uczestników, niepełnosprawność intelektualna i upośledzona osobowość oraz w pewnym stopniu nieufność w stosunku do nowo poznanych była barierą trudną do pokonania. Pomimo tego młodzież nie zrażała się powoli zaczynała się oswajać z pozostałymi uczestnikami, zwłaszcza podczas wieczornych spotkań integracyjnych.

Tego dnia już wszystkie 3 grupy miały spotkane z mgr Magdaleną Błońską, spotkania, których celem było uczenie uczestników (dzieci i opiekunów) skutecznego rozwiązywania problemów rówieśniczych.

Tego dnia również odbyły się ostatnie dla zgrupowania spotkania integracyjne. Tym razem z udziałem pani Marty Grzegorczyk, tancerki turniejowej, instruktorki tańców latynoamerykańskich, znanej już dość dobrze uczestnikom choćby z zajęć od początku tygodnia, której partnerował Bartłomiej Domański, również tancerz, instruktor tańca towarzyskiego. Oboje razem trenują już kilka lat, biorąc również udział w wielu turniejach tańca towarzyskiego w całej Polsce, więc potencjał artystyczny duetu był na wysokim artystycznym poziomie. Znakomicie dali sobie radę z animacją taneczną niepełnosprawnych uczestników, włączając w ruchową zabawę opiekunów.

Czas przedobiedni czwartego dnia zgrupowania wypełniły podobnie jak w przypadku dnia poprzedniego, dwie techniki taneczne: tance afrykańskie oraz tańce latynoamerykańskie. Po trzech dniach zajęć ruchowych oraz po spotkaniach z mediatorem, panią mgr Magdą Błońską dała się zauważyć większa wzajemna otwartość grup uczestników.

Po obiedzie wszystkie grupy miały dwugodzinny czas wolny, który przeznaczono na wstępne podsumowanie tygodnia zgrupowania oraz na bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne. Był to również czas wolny dla wszystkich, pozwolił na zebranie sił do dalszych zajęć. Po podwieczorku ostatnia grupa miała spotkanie z mediatorem. Tego dnia grupy miały ostatnie regularne zajęcia z tańców w kręgu, przed wieczornymi próbami podsumowującymi tydzień zajęć.

Czas po kolacji tym razem inaczej niż poprzednio został zaplanowany. Znane z poprzednich dni zgrupowania Wieczorne spotkania z tańcem, zastąpione zostały kontynuacją zajęć dziennych. Wzięły w nich udział wszystkie trzy grupy, które pod kierunkiem prowadzących powtarzały raz jeszcze poznane kroki i figury.

Piątek, 23 kwietnia, ostatni dzień I zgrupowania był dniem występów. Wszyscy uczestnicy (dzieci i ich opiekunowie), po kolejnych próbach, zaprezentowali  przed zaimprowizowaną publicznością (resztą uczestników oczekujących na swój występ lub już odpoczywającym) efekty tygodniowej pracy warsztatów tanecznych. Przedstawiciele biorących udział szkół, opiekunowie grup otrzymali skromne dyplomy od organizatorów z podpisami prowadzących zajęcia. Miłą niespodzianką dla nas były prace uczniów – uczestników tygodniowych warsztatów z jednej ze szkół będące podziękowaniem za serce włożone w realizację przedsięwzięcia.

Podziękowanie za uczestnictwo w I zgrupowaniu ...w kręgu tańca..

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w I zgrupowaniu projektu w kręgu tańca w 2015 roku, w dniach 20 - 24 kwietnia 2015 roku. Dziękujemy zwłaszcza uczestnikom (z 4 szkół z całej Polski) za entuzjazm, jaki udzielił się również nam, organizatorom. Dziękujemy artystom prowadzącym warsztaty z 4 technik tańca oraz "Wieczorne spotkanie integracyjne z prowadzeniem przy muzyce" za cierpliwość i poświęcenie w pracy z młodymi uczestnikami, niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą, a także za cenne uwagi skierowane do ich opiekunów, którzy razem z podopiecznymi brali aktywny udział w zajęciach. Dziękujemy również Ośrodkowi Charytatywno – Szkoleniowemu Caritas im. Bł. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Popowie-Letnisko za miłe przyjęcie, oraz i przewoźnikowi, dzięki któremu wszyscy bezpiecznie dojechali do miejsca realizacji I zgrupowania projektu "...w kręgu tańca...".

 

Jest nam niezmiernie miło. jako organizatorom projektu pn. "...w kręgu tańca..." otrzymywać wyrazy uzania i poparcia od uczestników I zgrupowania: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce, oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy. Dziękujemy.

 

 Podziekowanie-Sokolka Podziekowanie-Bydgoszcz 

Miejsce i czas realizacji pięciodniowych warsztatów I zgrupowania ...w kregu tańca...

I Zgrupowanie realizowane będzie w dniach 20 – 24 kwietnia 2015 roku. Miejscem jego realizacji jest tym razem Ośrodek Charytatywno – Szkoleniowy Caritas im. Bł. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Popowie-Letnisko (Al. Centralna 6).

To całoroczne centrum hotelowo-konferencyjne dla stowarzyszeń i firm oraz letnia przystań dla dzieci i młodzieży, położony ok. 45 km od Warszawy, pośród pięknych lasów iglastych tworzących specyficzny mikroklimat. Popowo leży w pobliżu Serocka, miasta nad Zalewem Zegrzyńskim, mającego uwarunkowania turystyczno-wypoczynkowe, nieskażone środowisko naturalne obfitujące w oazy fauny i flory, jak również dobrej klasy zabytki.

Więcej informacji: http://www.caritaspopowo.pl.

Spotkania z mediatorem - rozwiązywanie problemów rówieśniczych podczas I zgrupowania 20 - 24 kwietnia 2015 roku - Magdalena Błońska

cvPani Magdalena Błońska - absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, kierunku: Resocjalizacja i Rewalidacja oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, kierunku: Negocjacje i Mediacje, prowadzić będzie spotkania, których celem będzie uczenie uczestników (dzieci i opiekunów) projektu dofinansowanego ze środków z PFRON, skutecznego rozwiązywania problemów rówieśniczych.

Jest mediatorem z wieloletnim doświadczeniem a specjalizuje się w mediacjach cywilnych, rodzinnych, karnych, z nieletnim  sprawcą czynu karalnego oraz rówieśniczych.

Od 2011 r. związana jest z Polskim Centrum Mediacji.

Prowadzi doradztwo z zakresu mediacji rodzinnych, karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz rówieśniczych. Udziela wsparcia osobom skierowanym na mediacje przez Sąd Najwyższy, Okręgowy oraz Rodzinny. Prowadzi również coroczne „Dni otwarte mediatorów” w Sądzie. Reprezentuje Centrum Mediacji w kontaktach z pracownikami Sądu. Udziela konsultacji w ramach projektów organizacji pozarządowych.
Ponadto prowadziła zajęcia grupowe dla kobiet znajdujących się w sytuacjach kryzysowych oraz zajęcia grupowe dla Dorosłych Dzieci Alkoholików i z Rodzin Dysfunkcyjnych.

Artyści tancerze prowadzący warsztaty podczas I zgrupowania 20 - 24 kwietnia 2015 roku - Berenika Jakubczak

berenika1Artysta tancerz - choreolog, asystent baletmistrzów Polskiego Baletu Narodowego w Warszawie. Absolwentka Royal Academy of Dance - Benesz Institute w Londynie. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Finalistka XII Ogólnopolskiego Konkursu Tańca - Gdańsk 2001. Uczestniczyła w Europejskim Festiwalu Młodzieży Artystycznej we Wrocławiu oraz jako stażystka "Ballet des Jeunes d’Europe" we Francjii. Przez wiele lat pracowała jako tancerka Baletu Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Absolwentka Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie Wydziału Reklama. Prowadziła zajęcia dla pedagogów szkolnictwa specjalnego, uczestników wielu edycji projektu "Terpsychora do szkół".

Artyści tancerze prowadzący warsztaty podczas I zgrupowania 20 - 24 kwietnia 2015 roku - Viola Wojciechowska

VW1Wioletta Wojciechowska tańcem afrykańskim zajmuje się od 1997 roku. Jest również psychologiem pracującym z młodzieżą i dziećmi. Podczas wielu podróży do Afryki Zachodniej pracowała z najlepszymi baletami oraz solistami Mali, Gwinei, Gambii i Senegalu. W 2004 uczyła się od solistów baletu narodowego Senegalu w Dakarze. Współpracowała ściśle z Ballet National du Mali oraz Ballet District de Bamako ( 2004-2007). Podczas rocznej podróży po Afryce (2007) odbyła staż w Conakry z Les Ballets Africains, narodowym baletem Gwinei, znanym na całym świecie. Od 2008 do  2009 roku pracowała w Gwinei z Baletem Surakhata, z którego wywodzą się najlepsi tancerze zachodnioafrykańscy. W latach 2010, 2011, 2012 odbyła 4 podróże do Conakry w Gwinei, gdzie pracowała nad solową formą ekspresji z solistami najlepszych grup afrykańskich na świecie. W sezonie 2012/2013 oraz 2013/2014 w Gambii i w Senegalu zapoznała się z nową techniką tańca- sabarem, który stał się jej pasją.

Czytaj więcej: Artyści tancerze prowadzący warsztaty podczas I zgrupowania 20 - 24 kwietnia 2015 roku - Viola...

Artyści tancerze prowadzący warsztaty podczas I zgrupowania 20 - 24 kwietnia 2015 roku - Marta Grzegorczyk

MG2Absolwentka wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego a na co dzień tancerką turniejową i instruktorką specjalizującą się w tańcach latynoamerykańskich.

Swoją przygodę z tańcem towarzyskim rozpoczęła w wieku 8 lat w podwarszawskim Legionowie. W swojej karierze tanecznej miała wiele wygranych turniejów odbywających się w całej Polsce m.in. Puchar Okręgu Mazowieckiego, Otwarte Mistrzostwa Warszawy. Natomiast w 2004 roku zdobyła najwyższą międzynarodową klasę taneczną "S" w tańcach latynoamerykańskich. Ponadto uczestniczyła w turniejach międzynarodowych w Polsce, w Kopenhadze, Ostrawie i Pradze osiągając zadowalające rezultaty. Liczne szkolenia m.in. z Mistrzami Świata Michałem Malitowskim i Joanną Leunis pomogły w osiągnięciu fachowej wiedzy i zdobyciu cennych umiejętności. Od paru lat prowadzi kursy tańca towarzyskiego jak i Solo Latino Ladies dla dzieci i dorosłych przekazując radość i satysfakcję jaka płynie z wykonywania tej dyscypliny.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale