^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Dane kontaktowe

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Hetmańska 10, lok. 13

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacaną na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Jana III Sobieskiego 6d.

Newsletter

Imię:
Email:

IV Lądeckie Lato Baletowe

IV Lądeckie Lato Baletowe

IV Lądeckie Lato Baletowe
26 czerwca - 16 lipca 2002 r.
 
Czwarta edycja festiwalu „Lądeckie Lato Baletowe" odbyła się w dniach od 2 do 15 lipca 2002 roku. Festiwal swą obecnością uświetnili zaproszeni goście w osobach wybitnych tancerzy, pedagogów i choreografów oraz przedstawiciele świata sztuki teatru i tańca:
 • Paweł Chynowski - Kierownik Literacki Teatru Wielkiego w Warszawie
 • Liliana Kowalska - Dyrektor Baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu
 • Olga Sawicka - wybitna polska primabalerina
 • Ewa Głowacka - primabalerina Teatru Wielkiego w Warszawie
 • Jerzy Gołek - tancerz, pedagog tańca klasycznego Szkoły Baletowe w Filadelfii USA
 • Marek Różycki - tancerz, choreograf z Niemiec,
 • Zbigniew Szydełko - tancerz z Niemiec,
 • Beata Wrzosek-Dopierała - I solistka Teatru Wielkiego w Poznaniu
 • Wanda Badowska-Twarowska - artysta plastyk, grafik komputerowy
 • Jadwiga Żukowska -reżyser i scenarzysta filmów baletowych
 • Stanisław Śliskowski - operator filmów baletowych
 • Henryk Konwiński - choreograf, reżyser
 • Agnieszka Wolna, Natalia Łupijewa, Apolonia Myszkowska, Kamila Stypińska, Arkadiusz Gumny, Jakub Starzycki, Paweł Mikołajczyk, Dariusz Michalski, Maciej Roman, Andrzej Binek, Sebastian Solecki, - zespół baletowy Teatru Wielkiego w Poznaniu
 • Urszula Bernat - tancerka, absolwentka OSB w Warszawie
 • Piotr Piotrowski - tancerz, pedagog Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie
 • Allasane Wat - tancerz, pedagog, choreograf z Francji
 • Alex Olanrewaju - instruktor tańca afro i hip-hop z Nigerii
 • Maciej Kiełpiński z zespołem tańca break dance
 • Konrad Szymański - tancerz, instruktor tańców latynoamerykańskich
 • Mestre: Jorge Luiz i Ju Trajano z Brazylii - instruktorzy capoeiry
 • Magdalena Niernsee - instruktor tańca hinduskiego
 • dr Zofia Aleszko - autorka pierwszego doktoratu na temat stosowania choreoterapii w psychiatrii
 • Katarzyna Szmyd - manager i instruktor aerobicu klubu Fitness Park.
W ramach Lądeckiego Lata Baletowego odbyły się następujące imprezy:
 • Wystawa „Impresje Baletowe w Grafice” Wandy Badowskiej-Twarowskiej zainstalowano w Pijalni Wód mieszczącej się w Zakładzie Przyrodoleczniczym „Wojciech". Wystawa składała się z 50 grafik. Uroczyste jej otwarcie nastąpiło 5 lipca. Na wernisaż przybyli goście ze świata sztuki baletowej, plastycznej, władze Lądka Zdroju i lokalna prasa.
 • Spektakl Baletowy w wykonaniu artystów Baletu Teatru Wielkiego z Poznania odbył się 6 lipca w Kino - Teatrze. Program spektaklu zawierał: „Wariacje na temat Chopina” do muzyki Fryderyka Chopina, w inscenizacji i choreografii Marka Różyckiego tańczyły: Natalia Łupijewa, Kamila Stypińska i Agnieszka Wolna; „Wariacje B-dur op. 2 na temat duetu „La ci darem la mano” z opery „Don Giovanni” W.A. Mozarta” tańczył Sebastian Salecki i Arkadiusz Gumny; „Larghetto z koncertu e-moll Fryderyka Chopina” w choreografii Pawła Mikołajczyka tańczył Paweł Mikołajczyk i Beata Wrzosek - Dopierała; ostatnim elementem spektaklu był układ „Teatr i teatr” - collage muzyczny w choreografii Macieja Romana zatańczyli: Apolonia Myszkowska, Natalia Łupijewa, Arkadiusz Gumny i Jakub Starzycki.
 • Spotkania Artystyczne Dzieci i Młodzieży zorganizowane były w formie kolonii i obozu oraz tanecznego obozowiska z bardzo atrakcyjnym programem turystyczno - krajoznawczym i edukacyjno - kulturalnym. Celem Spotkań była edukacja kulturalna i integracja uczestników Spotkań na bazie sztuki baletowej, jak również międzypokoleniowa wymiana doświadczeń oraz zapoznanie z walorami uzdrowiskowymi Lądka Zdroju i Ziemi Kłodzkiej. Uczestników Spotkań odwiedziła Ewa Głowacka, Olga Sawicka, Henryk Konwiński, Paweł Chynowski. Dzieci i młodzież przebywająca na kolonii i obozie oraz tanecznego obozowiska uczestniczyła we wszystkich imprezach festiwalowych i aktywnie poznawała w trakcie zajęć tanecznych różne techniki tańca , takie jak: taniec klasyczny, współczesny, musicalowy, hip-hop disco, tańce latynoamerykańskie, modern-jazz, flamenco, taniec hinduski. Dla uczestników zorganizowano m.in. spotkanie edukacyjne na temat: „Historia Twojego Regionu” zakończonym konkursem plastycznym „Lądek Zdrój i jego mieszkańcy w dawnych czasach". W zajęciach i spotkaniach edukacyjnych z wybitnymi osobowościami ze świata sztuki tańca uczestniczyły dzieci przebywające w tym czasie na kolonii / obozie, tanecznym obozowisku oraz dzieci i młodzież z Lądka Zdroju, biorąca udział w realizowanym w ramach festiwalu programie edukacji kulturalnej z zakresu sztuki tańca.
 • Warsztaty taneczno - choreograficzne z różnych technik tańca prowadzili: repertuar klasyczny - Ewa Głowacka, taniec klasyczny i taniec współczesny - Beata Wrzosek - Dopierała, techniki rozciągające - Urszula Bernat, flamenco i sevillanas - Piotr Piotrowski, taniec jazzowy i musicalowy - Paweł Mikołajczyk, taniec jazz - Maciej Roman, funky i salsa (latino) - Allasane Wat, afro-dance i hip-hop disco - Alex Olanrewaju, break-dance - Maciej Kiełpiński i Robert Nieznański, tańce latynoamerykańskie - Konrad Szymański, capoeira - Mestre Jorge Luiz i Ju Trajano, taniec orientalny-hinduski - Magdalena Niernsee. Obok warsztatów taneczno-choreograficznych odbywały się warsztaty towarzyszące, takie jak: choreoterapia - prowadząca dr Zofia Aleszko, współczesne formy aerobicu - Katarzyna Szmyd.
 • Przegląd - Pokaz Młodych Tancerzy i Choreografów. Do przeglądu zakwalifikowano 11 wykonawców. Koncert odbył się 7 lipca w Kino - Teatrze. Repertuar koncertu zawierał: "Tanz" w choreografii Małgorzaty Dorosiewicz tańczyły uczennice Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie: Agata Czechowska, Joanna Wróblewska, Izabela Szylińska, Magdalena Śmigielska; "Wariacja szkolna" w choreografii Małgorzaty Dorosiewicz tańczyły tancerki Teatru Wielkiego w Warszawie Małgorzata Dorosiewicz i Izabela Pągowska; "Wspomnienie" do muzyki Bernarda Karka w choreografii Zofii Rudnickiej i przygotowaniu Ewy Głowackiej tańczyła Berenika Jakubczak; "Fantazja" w choreografii Małgorzaty Dorosiewicz tańczyła Małgorzata Dorosiewicz; "Złość" w choreografii Antoniny Jakubowskiej tańczyła Antonina Jakubowska i Olga Świetlicka; "Dreams" w choreografii Filipa Jędrucha tańczyli absolwenci warszawskiej Szkoły Baletowej: Urszula Bernat, Małgorzata Dorosiewic Berenika Jakubczak, Dominik Dudek i Filip Jędruch.
 • Spotkania z gośćmi festiwalu pt. "Spotkania z Gośćmi Sławomira Pietrasa" odbywały się wieczorami w kawiarni festiwalowej "Maleńka". Gośćmi pięciu spotkań byli: Ewa Głowacka, Olga Sawicka, Henryk Konwiński, Paweł Chynowski, Marek Różycki z Francji, Jerzy Gołek z USA, Zbigniew Szydełko z Niemiec. Rozprawom na temat przyszłości polskiego baletu nie było końca
 • "Spotkania z muzyką i tańcem Brazylii" odbyły się 8 lipca w lądeckim Hotelu "Mir-Jan". Podczas tego spotkania wystąpił zespół "Z&Z" śpiewając i grając samby i bossanovy oraz grupa capoeira urządziła pokaz. Zapoznano uczestników z charakterystyczną muzyką i rytmami brazylijskimi i ważnymi dla tego kraju miejscami kulturalnymi.
 • "Spotkanie z muzyką i tańcem hinduskim" odbyły się 10 lipca w lądeckim Hotelu "Nad Potokiem". Podczas tego spotkania podziwiano pokaz tańca hinduskiego w wykonaniu Magdaleny Niernsëë. Zapoznano uczestników festiwalu z klimatem tańca w Indiach, ważnymi dla tego kraju miejscami kulturalnymi, charakterystyczną muzyką i rytmem. Ambasada Indii włączyła się w przygotowanie tej imprezy poprzez udostępnienie materiałów informacyjnych w formie broszur i książek, które na spotkaniu zostały rozdane zainteresowanym.
 • Spotkania z kinem i twórcami filmów tańca odbyły się 11 lipca w Kino - Teatrze. Honorowymi gośćmi byli Jadwiga Żukowska - reżyser, scenarzysta filmów baletowych i Stanisław Śliskowski - operator filmowy, od 1983 r. profesor Państwowej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Uczestnicy spotkań oprócz uczestnictwa w dyskusji z gośćmi obejrzeli kilka filmów o tematyce baletowej, w części pierwszej: "Duet miłosny" z baletu "Tytania i osioł" z 1971 r. w choreografii Janiny Jarzynówny - Sobczak do muzyki Zbigniewa Turskiego tańczyła Alicja Boniuszko i Janusz Wojciechowski; film pt. "Tańczy Elżbieta Jaroń" z 1974 r., film "Teatr tańca wg. Hanuszkiewicza" z 1990 r. do muzyki Józefa Skrzeka tańczyła Ewa Wycichowska, Liliana Kowalska, Henryk Minkiewicz i Kazimierz Wrzosek.
 • Uroczysty koncert uczestników festiwalu odbył się 13 lipca w Kino - Teatrze. Na początku programu wystąpiła gościnnie Anita Lipczyk - solistka Teatru Wielkiego w Warszawie we własnej choreografii "I co dalej", następnie dzieci ze Szkoły Baletowej pokazały lekcję tańca klasycznego, Maria Zajdler przygotowała dzieci do układu "Dla Elizy", Konrad Szymański i Jarosław Tomczewski wystąpili w tańcu współczesnym, po klasycznych wariacjach uczniów szkół baletowych występowały grupy warsztatowe wraz z prowadzącymi, "The Lądek Show" to układ taneczny, w którym zaprezentowały się dzieci mieszkające w Lądku Zdroju a uczestniczące w programie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki tańca, Karolina Jurczak ze szkoły baletowej we Francji wystąpiła w wariacji klasycznej Leonhard'a Bernstein'a "West Side", na zakończenie wszystkie dzieci kolonijne wystąpiły w układzie M. Zajdler "Lądecki rock end roll".

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale