^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

logomcps 1

logotypclaim czerony pl

Zadanie sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego

Dane kontaktowe

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Hetmańska 10, lok. 13

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacaną na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Jana III Sobieskiego 6d.

Newsletter

Imię:
Email:

Nie dzieli nas nic

"Nie dzieli nas nic" - zdalne szkolenie z metodyki pracy choreografiznej jako rehabilitacji oraz uspołeczniania osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem nośników cyfrowych przy wsparciu on-line

Podsumowanie realizacji zadania "Nie dzieli nas nic".

Projekt pn. „Nie dzieli nas nic” - zdalne szkolenie z metodyki pracy choreograficznej jako rehabilitacji oraz uspołeczniania osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem nośników cyfrowych przy wsparciu on-line, przygotowała mgr Małgorzata Gołębiowska - Sobota. Zadanie sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego w ramach ogłoszonego konkursu. Cały projekt oraz zdalne szkolenie zrealizowane zostało przez ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki z siedzibą w Legionowie oraz jego współpracowników.

Czytaj więcej: Podsumowanie realizacji zadania "Nie dzieli nas nic".

Zaproszenie do projektu - Nie dzieli nas nic

Szanowni Państwo,

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza osoby z bezpośredniego otoczenia osób niepełnosprawnych z terenu Mazowsza, w tym: opiekunów, rodziców, wolontariuszy oraz kadrę szkolnictwa specjalnego (zespołów, ośrodków, placówek specjalnych) oraz szkół (zespołów, ośrodków) z oddziałami integracyjnymi, jak również osoby profesjonalnie zaangażowane w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych min. nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracowników wsparcia, asystentów osób niepełnosprawnych, o zgłaszanie się DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU w zdalnym szkoleniu. Zgłaszać można się z różnych powiatów, województwa mazowieckiego, w tym szczególne zaproszenie kierujemy do osób z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z Mazowsza dla których udziału W NIEODPŁATNYM ZDALNYM SZKOLENIU, realizowanym w ramach własnego samodzielnego szkolenia w miejscu przebywania uczestnika, może być łatwą, dostępną i skuteczną formą zdobycia nowych praktycznych umiejętności i wiedzy przydatnej w pracy z osoba niepełnosprawną. 

Czytaj więcej: Zaproszenie do projektu - Nie dzieli nas nic

Obowiązkowe konsultacje on-line

Po samodzielnym wykonaniu zaplanowanej ilości ćwiczeń, prób i układów trzech ćwiczeń i choreografii, zostaną zrealizowane w okresie od 30 listopada do 06 grudnia. obowiązkowe konsultacje on-line prowadzone z wykorzystaniem uzgodnionej wcześniej formy, np. platformy do wideokonferencji Zoom, Skype, innych komunikatorów lub poczty e-mail. Proponowane konsultacje zaplanowano w dniach 3.XII; 4.XII; 5.XII.2020 roku. Konsultacji udzielają: dr Bożena Wiesława  Jakubczak w zakresie Tańca  w Kręgu,  Inst. Robert Nieznański w zakresie Tańca  Hip-Hop oraz mgr Małgorzata Gołębiowska-Sobota w zakresie zestawu ćwiczeń poprawiających koncentrację i ogólną kondycję dziecka niepełnosprawnego opartego na kinezjologii edukacyjnej metodą Dennisona.

Informacje dotyczące szkolenia on-line "Nie dzieli nas nic"

W związku z rozpoczęciem najważniejszego etapu szkoleń on-line projektu „Nie dzieli nas nic” - zdalne szkolenie z metodyki pracy choreograficznej jako rehabilitacji oraz uspołeczniania osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem nośników cyfrowych przy wsparciu on-line, wykorzystując otrzymany na nośniku cyfrowym nagrany autorski program szkoleniowy będący szkoleniem metodologii i pracy wykorzystującej 2 różne choreografie oraz 1 zestawu ćwiczeń stanowiących podstawę do samodzielnej pracy uczestnika programu, publikojemy formularze niezbędnych oświadczeń wyłącznie dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie szkolenia. Formularze te po  pobraniu i wydrukowaniu, będeą następnie podpisane przez każdego z zakwalifikowanych uczestników i po zeskanowaniu wysłane na adres: balet@balet.com.pl  niezwłocznie po otrzymaniu nośnika (poz. 1) i najpóźniej do dnia 10 grudnia 2020 roku (poz. 2). 

Każdy uczestnik jest zobowiązany osobiście potwierdzić otrzymanie cyfrowego nośnika z programem szkoleniowym, jak również innych faktów z prowadzonych samodzielnie realizacji ćwiczeń, prób i powtórzeń układów zapisywanych na przesłanym przez Organizatora wzorcowym dokumencie oświadczenia dla uczestnika.

1. KARTA POTWIERDZAJĄCA otrzymanie cyfrowego nośnika z programem szkoleniowym

2. KARTA POTWIERDZAJĄCA REALIZACJĘ ĆWICZEŃ

UWAGA! Konsultacje zdalne są OBOWIĄZKOWE i stanowią istotny etap zamykający udział w szkoleniu.

Po ukończeniu i udokumentowaniu przeprowadzenia i wykonania szkolenia uczestnicy, biorący udział we wszystkich jego etapach realizacji, szczególnie w końcowych indywidualnych konsultacjach on-line, potwierdzonych przez organizatora w dokumentacji projektu otrzymają za pomocą on-line zeskanowane zaświadczenie o udziale w zdalnym szkoleniu projektu „Nie dzieli nas nic”.

Realizacja projektu

Realizacja projektu pn. „Nie dzieli nas nic” - zdalne szkolenie z metodyki pracy choreograficznej jako rehabilitacji oraz uspołeczniania osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem nośników cyfrowych przy wsparciu on-line, opiera się na autorskim programie szkoleniowym nagranym na nośniku cyfrowym będącym, materiałem szkoleniowym udostępnionym każdemu z zakwalifikowanych uczestników zdalnego szkolenia zawierającym  metodologię pracy wykorzystania 2 choreografii (tańców w kręgu oraz tańca Hip-Hop) oraz 1 zestawu ćwiczeń stanowiącym podstawę do samodzielnej pracy uczestnika zdalnego programu szkolenia realizowanego w formie samo-kształcenia, umożliwiającego jego dalszy przekaz jako zdobytej w ten sposób wiedzy i umiejętności swoim niepełnosprawnym podopiecznym, a który wsparty konsultacją on-line z możliwością udziału każdego z prezentowanych autorów w indywidualnych konsultacjach prowadzonych z wykorzystaniem platformy do wideokonferencji Zoom, Skype oraz pocztą email lub innych komunikatorów zapewnić powinien efektywność samodzielnej pracy  uczestnika.

Praktyczna realizacja szkolenia

Realizację praktyczną, w tym przygotowania i opracowania metod wykorzystania różnych choreografii oraz przygotowania ich do zapisania na cyfrowych nośnikach, jak również osobistego prowadzenia konsultacji on-line podjęli się:

Bozena Jakubczak miniatura

Dr Bożena W. Jakubczak jest absolwentką Wydziału Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i obroniła pracę doktorską z zakresu kształtowania postaw rodzicielskich wobec dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Aleksandra Hulka.

Uczestniczyła w projekcie Model Krzyżowa nt. pedagogiki włączającej przy wykorzystaniu tańca. Jest też absolwentką kursu "Projekt Menadżer".

Pedagog specjalny, menadżer kultury, specjalista i instruktor tańców w kręgu i terapii włączającej. W ciągu ostatnich lat realizowała dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych własne projekty poświęcone dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.

Jest również autorką wielu wydarzeń kulturalnych i integracyjnych, takich jak Europejska Era Tańca, Warszawski Wieczór Choreograficzny, Szalone Dni Tańca i innych. Jest twórcą programów dla nauczycieli szkolnictwa specjalnego „Terpsychora do szkół”, "Temida przyjazna niepełnosprawnym", "W kręgu tańca".

Jest też autorką wielu prac naukowo-badawczych i programów szkoleniowych oraz unikalnych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak również twórcą programów dla nauczycieli szkolnictwa specjalnego. Pracowała w Biurze ds. Reformy Szkolnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, współtworzyła ośrodek szkoleniowy Ministerstwa Finansów.

Od 1992 roku zajmuje się organizacją kursów i szkoleń doskonalenia zawodowego. Współtworzyła i współorganizowała dwanaście edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Lądeckie Lato Baletowe w Lądku Zdroju.

Prowadziła w wielu projektach zajęcia z osobami niepełnosprawnymi oraz z seniorami wykorzystując bogate zasoby tańców w kręgu.Malgorzata Golebiowska Sobota miniatura

Małgorzata Gołębiowska-Sobota, z wykształcenia mgr pedagog i oligofrenopedagog nauczyciel oraz wychowawca szkolny od wielu lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami intelektualnymi w placówce oświatowej.

Założyciel i organizator Akademii Rozwoju Sztuki Tańca i Kultury Fizycznej, placówki która od ponad siedmiu lat prężnie działa organizując warsztaty, szkolenia, wyjazdy letnie i zimowe dla dzieci, w których programie są min: zajęcia z różnych techniki tańca nowoczesnego i ulicznego ( Hip-hop, Break Dance, Locking, Popping ), zajęcia artystyczno-wokalne, teatralne, akrobatyczne i wiele innych form służących artystycznemu rozwojowi dzieci. Na wyjazdach poza funkcją organizatora i kierownika wypoczynku prowadzi zajęcia z technik tańca i relaksacji poprzez ruch.

Małgorzata Gołębiowska-Sobota to również certyfikowany instruktor Jogi i Relaksacji w wydaniu akademickim, wiedzę i umiejętności z tej dziedziny zdobyła na AWF w Warszawie. Zajęcia dla dzieci i dorosłych prowadzi na terenie Legionowa i okolic jak również w tym zakresie współpracuje z instytucjami organizującymi spotkania biznesowe o charakterze integracyjnym, gdzie uczy technik relaksacyjnych pracowników i menadżerów zatrudnionych w firmach korporacyjnych.

Joga i relaksacja to również ciekawa forma aktywności dedykowana dla osób z zaburzeniami intelektualnymi. Zajęcia takie wielokrotnie prowadziła dla uczestników dziennego domu pobytu dla osób z zaburzeniami intelektualnymi i ruchowymi w Serocku. Posiada również certyfikaty i doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych terapii manualnych takich jak: Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, Terapia Polarity oraz innych form pracy z ciałem takich jak: Terapia Tańcem i Ruchem, Kinezjologiczna Metoda Dennisona i inne.

Szeroki wachlarz wiedzy i umiejętności, empatyczne podejście do ludzi sprawia, że podejmowane przez nią działania są efektywne i przynoszą wiele korzyści i radości dla wszystkich. W wolnych chwilach zajmuje się fotografowaniem i wideo fotografowaniem oraz obróbką materiałów jak również sama bierze udział w sesjach fotograficznych oraz nagraniach filmowych.

Prowadzi własny blog dotyczący zdrowego stylu życia.Robert Nieznanski miniatura

Robert Nieznański, prekursor tańca break dance i electro boogie (obecnie popping) w Polsce, tancerz, założyciel i choreograf legendarnej formacji tanecznej Scrap Beat 1993-2004 (Wikipedia), która zdobyła trzykrotnie mistrzostwo Polski, formacja występowała również na zawodach międzynarodowych Battle Of The Year 1996 roku gdzie zdobyła 5 miejsce.

Autor artykułów o Break Dance do czasopism Ślizg i Techno Party, reżyser programów lekcje tańca Break Dance w TV Nasza, sędzia turniejowy, pedagog na międzynarodowych warsztatach tańca Lądeckie Lato Baletowe 2000/2010 oraz na Festiwalu Szalone Lato Tańca Dance Yourself 2014 organizowanym w Świnoujściu, egzaminator na kursach instruktorskich fundacji Talent.

Od kilku lat bierze udział jako instruktor tańca dla uczestników projektu „Terpsychora dla szkół”, projektu w którym szkolą się nauczyciele pracujący z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Brał również udział jako instruktor w projekcie „W kręgu Tańca” organizowanym przez Artbale Stowarzyszenie adresowanym do młodzieży niepełnosprawnej.

W roku 2014 pracował jako instruktor na warsztatach Warszawskiej Platformy Tańca.

Ostatnie produkcje z jego udziałem to teledysk Mc Silka realizowany dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz teledysk grupy Zagan Acoustic, w którym występuje ze swoimi wychowankami oraz główna rola Czarodzieja w pokazie multimedialnym Warszawskich Fontann, widowisko to można było oglądać w każdy piątek i sobotę do końca września 2015 roku o godz 21.00 w Warszawie.

Na swoim koncie ma również wiele reklam z epizodami tanecznymi i nie tylko. Jest również producentem clipów według własnej choreografii, które mają dziesiątki tysięcy wyświetleń na kanale Youtube. Na co dzień pracuje z dziećmi prowadząc zajęcia taneczne. Grupa Art of Body, której jest choreografem i instruktorem w roku 2015 zakwalifikowała się do programu Mam Talent, gdzie na etapie ćwierć finału otrzymała potrójne "Tak".

Taniec, to jego prawdziwa pasja, której jest wierny od lat, dlatego to co robi i czego uczy płynie prosto z serca.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale