^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Dane kontaktowe

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Hetmańska 10, lok. 13

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacaną na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Jana III Sobieskiego 6d.

Newsletter

Imię:
Email:

Relacje ze Spotkań

Spotkanie w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie) 20 maja 2018 r.

bydgoszcz 1Projekt pod nazwą „Spotkania z Terpsychorą" powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest autorstwa dr Bożeny Jakubczak. Nawiązuje do realizowanych przez wiele lat przez ARTBALE Stowarzyszenie edycji projektu „Terpsychora do szkół”. Jest to druga edycja projektu pod nazwą „Spotkania z Terpsychorą 2018”.

Projekt ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych możliwości uzyskiwania przez niepełnosprawnych osobistych sukcesów przy wykorzystaniu programu kształtowania postaw i metodyki przygotowań choreograficznych tancerzy oraz prezentacji związanych ze sztuką tańca, które wzbogacają proces habilitacji społecznej podopiecznych, umożliwiają ich większą aktywność życiową oraz integrację z najbliższym środowiskiem i społecznością.

„Spotkania z Terpsychorą 2018” gromadzą nauczycieli, opiekunów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w miejscu gdzie na co dzień prowadzą zajęcia.

Pierwsze spotkanie odbyło się w niedzielę, 20 maja 2018 roku a miejscem jego realizacji był Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy, w województwie kujawsko pomorskim. Zajęcia odbyły się dla dwóch dziesięcioosobowych grup tak samo, po 4 godziny z każdego z dwóch seminariów warsztatowo-choreograficznych.bydgoszcz 2

Seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu prowadziła dr Bożena W. Jakubczak, Pedagog specjalny, absolwentka Wydziału Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców hiszpańskich / flamenco, prowadziła Anna Mendak, tancerka flamenco, jak również tańców arabskich. Jest również psychologiem..

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał informacyjny - szkoleniowy związane z zakresem zajęć, do pracy z niepełnosprawnymi, co dopełniło realizacji seminariów warsztatowych. Zostali również poinformowani o tym, że projekt został dofinansowany ze środków PFRON.

Uczestnicy docenili profesjonalizm przygotowania zajęć, oraz jakość otrzymanej praktycznej wiedzy i nabywanych umiejętności dla jej wykorzystania do pracy z niepełnosprawnymi podopiecznymi.

Spotkanie w Ostrowcu Świętokrzyskim (woj. świętokrzyskie) 26 maja 2018 roku.

ostrowiec 1Drugie spotkanie projektu dr Bożeny W. Jakubczak pod nazwą „Spotkania z Terpsychorą 2018” odbyło się w Ostrowcu Świętokrzyskim, w województwie świętokrzyskim. Projekt został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obejmuje on seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał informacyjny - szkoleniowy związane z zakresem zajęć, do pracy z niepełnosprawnymi, co dopełniło realizacji seminariów warsztatowych. Zostali również poinformowani o tym, że projekt został dofinansowany ze środków PFRON.

Tym razem ARTBALE zostało ugoszczone w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, w dniu 26 maja 2018 roku. Spotkanie rozpoczęło się o 9 rano a odbyło się z udziałem nauczycieli a prowadzącymi seminaria warsztatowe były dr Bożena W. Jakubczak pedagog specjalny i animator kultury oraz p. Anna Mendak na co dzień instruktorka tańca orientalnego i flamenco, a z wykształcenia psycholog.ostrowiec 2

Anna Mendak przeprowadziła dla każdej z dwóch grup czterogodzinne zajęcia - seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców hiszpańskich i flamenco, a dr Bożena W. Jakubczak seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu.

Projekt został przyjęty z entuzjazmem przez wszystkich uczestniczących w nim. Prowadzone seminaria warsztatowe spełniły oczekiwania związane z pracą z osobami niepełnosprawnymi.

Po zajęciach, między innymi uczestnicy stwierdzili, że to bardzo ciekawe warsztaty, dostosowane do potrzeb oligofrenopedagów.

Spotkanie w Opactwie (woj. mazowieckie) 27 maja 2018 r.

opactwo 1Kolejne „Spotkanie z Terpsychorą” należące do projektu dr Bożeny W. Jakubczak, odbyło się w niedzielę 27 maja 2018 roku w Opactwie, powiat Kozienice, w województwie mazowieckim.

Gospodarzem był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie.

Projekt pn. „Spotkania z Terpsychorą 2018” został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obejmuje on seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał informacyjny - szkoleniowy związany z zakresem zajęć, również plan zajęć. Zostali również poinformowani o tym, że projekt został dofinansowany ze środków PFRON.opactwo 2

Spotkanie rozpoczęło się o ósmej rano a odbyło się z udziałem nauczycieli. Prowadzącymi seminaria warsztatowe były dr Bożena W. Jakubczak, autorka wielu prac naukowo-badawczych i programów szkoleniowych oraz unikalnych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz p. Anna Mendak, Jedna z najbardziej znanych i cenionych tancerek oraz instruktorek flamenco w Polsce. Również psycholog, obroniła pracę magisterską pt.: „Wpływ tańca na poczucie jakości życia”. Jej artykuły dotyczące dobroczynnego wpływu tańca na ciało i duszę ukazały się na łamach czasopism psychologicznych „Sens” i „Charaktery”.

Anna Mendak przeprowadziła dla każdej z dwóch grup czterogodzinne zajęcia - seminarium warsztatowo-choreograficzne Flamenco / latino, a dr Bożena W. Jakubczak seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu.

Po zajęciach organizatorzy otrzymali wiele pozytywnych opinii, jak ta: "bardzo ciekawe przydatne elementy do wykorzystania na zajęciach."

Spotkanie w Bogumiłku (woj. śląskie), 29 i 30 maja 2018 r.

bogumilek 1Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku przyjął realizujących kolejne spotkanie w ramach projektu dr Bożeny W. Jakubczak, pod nazwą „Spotkania z Terpsychorą 2018” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkania z Terpsychorą odbyły się tu w ciągu dwóch dni, 29 i 30 maja 2018 roku. Wzięli w nich udział nauczyciele, opiekunowie osób niepełnosprawnych ze Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku.

Seminaria warsztatowo-choreograficzne odbyły się dla dwóch grup w sobotę, 29 maja oraz dla kolejnych dwóch grup w niedzielę, 30 maja. Rozpoczynały się o dziewiątej rano.

Tym razem odbyły się seminaria warsztatowo choreograficzne z tańców w kręgu, oraz z tańców hiszpańskich / flamenco, takie same dla każdej z czterech grup.bogumilek 2

Seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu przeprowadziła dr Bożena W. Jakubczak, autorka wielu prac naukowo-badawczych i programów szkoleniowych oraz unikalnych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi, zaś seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców hiszpańskich / flamenco, przeprowadziła Anna Mendak, psycholog – autorka pracy magisterskiej pt.: „Wpływ tańca na poczucie jakości życia”.

Wg uczestników zajęcia z obu warsztatów dostarczyły wiele przeżyć artystycznych, oraz uświadomiły, jak wiele można zrobić z wychowankami placówki, gdzie odbyły się dwa taneczne spotkania.

Spotkanie w Rybniku (woj. śląskie) 3 czerwca 2018 r.

Miejscem realizacji spotkania w dniu 3 czerwca 2018 roku, kolejnego w ramach projektu dr Bożeny W. Jakubczak pod nazwą „Spotkania z Terpsychorą 2018”, zrealizowanego pracowników kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy związanych z Zespołem Szkół w Rybniku. Projekt „Spotkania z Terpsychorą 2018” został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie dla obu grup uczestników rozpoczęło się o ósmej rano. Prowadzone były równolegle dwa zajęcia, po cztery godziny dla każdej z grup.

Prowadzącymi seminaria warsztatowe były dr Bożena W. Jakubczak, która w ciągu ostatnich lat realizowała dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych własne projekty poświęcone dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz p. Anna Mendak, jedna z najbardziej znanych i cenionych tancerek oraz instruktorek flamenco w Polsce.

Anna Mendak przeprowadziła dla każdej z dwóch grup czterogodzinne zajęcia - seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców hiszpańskich / flamenco, a dr Bożena W. Jakubczak seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał informacyjny - szkoleniowy związany z zakresem zajęć, również plan zajęć. Zostali również poinformowani o tym, że projekt został dofinansowany ze środków PFRON.

Spotkanie zostało ciepło przyjęte i pozytywnie ocenione: „bardzo owocne zajęcia, prowadzone w przyjaznej miłej atmosferze, dobrze zorganizowane.”

Projekt „Spotkania z Terpsychorą” obejmuje seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Spotkanie w Działoszynie (woj. łódzkie) 4 czerwca 2018 r.

Uczestnikami kolejnego spotkania projektu dr Bożeny W. Jakubczak, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych były osoby będące otoczeniem osób niepełnosprawnych związane z gospodarzem realizacji tego spotkania czyli z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Działoszynie, w województwie łódzkim. Spotkanie zostało zrealizowane w niedzielę 4 czerwca 2018 roku i rozpoczęło się o dziewiątej rano.

W skład spotkania weszły dwa rodzaje zajęć, seminariów warsztatowo-choreograficznych. Dr Bożena W. Jakubczak, która prowadzi w wielu projektach zajęcia z tańców w kręgu z osobami niepełnosprawnymi oraz z seniorami, tu poprowadziła seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu oraz p. Anna Mendak, która na co dzień prowadzi kursy i warsztaty w wielu najlepszych szkołach tańca na terenie całej Polski tu poprowadziła seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców hiszpańskich / flamenco.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał informacyjny - szkoleniowy związany z zakresem zajęć, i inne materiały. Wszyscy uczestnicy zostali również powiadomieni o tym, że projekt w którym biorą udział, został dofinansowany ze środków PFRON.

Uczestnicy ocenili, że seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne prowadzone były na bardzo wysokim poziomie. Wyrazili wdzięczność za dużo pozytywnej energii i za miło spędzony czas.

Projekt „Spotkania z Terpsychorą” obejmuje seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie) 9 czerwca 2018 r.

gorzow wlkp 1Projekt „Spotkania z Terpsychorą 2018” obejmuje seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Miejscem realizacji kolejnego w ramach projektu spotkania, w dniu 9 czerwca 2018 roku, była specjalna placówka edukacyjna w Gorzowie Wielkopolskim. Odbiorcami byli tym razem pracownicy kadry pedagogicznej, opiekunowie, członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariusze związani z gorzowskim Zespołem Szkół Specjalnych nr 14, w województwie lubuskim. Projekt „Spotkania z Terpsychorą 2018” został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie dla obu grup uczestników rozpoczęło się o 9 rano. Prowadzone były równolegle dwa zajęcia, po cztery godziny dla każdej z grup.

Prowadzącymi seminaria warsztatowe były dr Bożena W. Jakubczak, autorka projektu, która w ciągu ostatnich lat realizowała dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wiele własnych projektów poświęconych dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz p. Anna Mendak, jedna z najbardziej znanych i cenionych tancerek oraz instruktorek flamenco w Polsce.

Anna Mendak przeprowadziła dla każdej z dwóch grup czterogodzinne zajęcia - seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców hiszpańskich / flamenco, a dr Bożena W. Jakubczak seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał informacyjny - szkoleniowy związany z zakresem zajęć, również plan zajęć. Zostali również poinformowani o tym, że projekt został dofinansowany ze środków PFRON.

Uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie z możliwości uczestnictwa w tych zajęciach doceniając wysoką jakość otrzymanej wiedzy i nabytych umiejętności dla wykorzystania jej do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Spotkanie w Gryfinie (woj. zachodniopomorskie) 10 czerwca 2018 roku.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu dr. Bożeny W. Jakubczak, pod nazwą Spotkania z Terpsychorą 2018, dofinansowanego przez PFRON w niedzielę, 10 czerwca 2018 roku Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich odbył się kolejny dzień projektu, obejmujący dwie czterogodzinne sesje dla każdej z dwóch grup liczących po 10 osób wybranych spośród kadry pedagogicznej ze szkoły posiadającej oddziały integracyjne, w których współuczestniczą w zajęciach dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Głównym ich elementem były dwa praktyczne warsztaty z zakresu kształtowania aktywnych postaw przy zastosowaniu metodyki pracy tańców w kręgu i flamenco.gryfino 1

Programowym uzupełnieniem praktycznych seminariów były seminaria teoretyczne, wykorzystanie terapii tańcem i ruchem jako metody stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju osobowości, wraz z omówieniem możliwości uzyskiwania zmian w postawach podopiecznych, opartych na przygotowanych przez prowadzących oraz uczestników seminariów przykładach.

Prowadzącymi zajęcia praktyczne i teoretyczne były:

Dr Bożena W. Jakubczak, pedagog specjalny, animator kultury. Absolwentka Wydziału Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, obroniona praca doktorska z zakresu kształtowania postaw pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Aleksandra Hulka.

Anna Mendak, która jest jedną z najbardziej znanych i cenionych tancerek oraz instruktorek flamenco w Polsce. Prowadzi kursy i warsztaty w wielu najlepszych szkołach tańca na terenie całej Polski oraz w trakcie znamienitych festiwali tańca. Z wykształcenia jest psychologiem, obroniła pracę magisterską pt.: „Wpływ tańca na poczucie jakości życia”.

Uczestnikom zostały dostarczone wydrukowane materiały edukacyjne, obejmujące zagadnienia z zakresu seminariów warsztatowych. Zostali oni również poinformowani. o tym, że zajęcia w których uczestniczą odbywają się w ramach projektu, który został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie w Ignacowie (woj. mazowieckie) 16 czerwca 2018 roku

Kolejne Spotkanie z Terpsychorą zgodnie z harmonogramem realizacji projektu dr. Bożeny W. Jakubczak, pod nazwą Spotkania z Terpsychorą 2018, dofinansowanego przez PFRON zostało zrealizowane w w niedzielę, 16 czerwca 2018 roku Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Ignacowie, koło Mińska Mazowieckiego, (woj. mazowieckie). odbył się kolejny dzień projektu, obejmujący dwie czterogodzinne sesje dla każdej z dwóch grup liczących po 10 osób wybranych spośród kadry pedagogicznej ze szkoły posiadającej oddziały integracyjne, w których współuczestniczą w zajęciach dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

W skład spotkania weszły dwa rodzaje zajęć, seminariów warsztatowo-choreograficznych. Dr Bożena W. Jakubczak, która prowadzi w wielu projektach zajęcia z tańców w kręgu z osobami niepełnosprawnymi oraz z seniorami, tu poprowadziła seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu oraz p. Anna Mendak, która na co dzień prowadzi kursy i warsztaty w wielu najlepszych szkołach tańca na terenie całej Polski tu poprowadziła seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców flamenco.

Projekt „Spotkania z Terpsychorą” obejmuje seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Uczestnikom zostały dostarczone wydrukowane materiały edukacyjne, obejmujące zagadnienia z zakresu seminariów warsztatowych. Zostali oni również poinformowani. o tym, że zajęcia w których uczestniczą odbywają się w ramach projektu, który został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie w Żyrardowie (woj. mazowieckie) 17 czerwca 2018 r.

zyrardow 1Kolejne spotkanie projektu dr Bożeny W. Jakubczak pod nazwą „Spotkania z Terpsychorą 2018” odbyło się w Żyrardowie, w województwie mazowieckim. Projekt został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obejmuje on seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał informacyjny - szkoleniowy związane z zakresem zajęć, do pracy z niepełnosprawnymi, co dopełniło realizacji seminariów warsztatowych. Zostali również poinformowani o tym, że projekt został dofinansowany ze środków PFRON.

Tym razem ARTBALE zostało ugoszczone w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Bochni, w dniu 17 czerwca 2018 roku. Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o 9 rano dla obu grup, a odbyło się z udziałem nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie.

z prowadzącymi seminaria warsztatowe były dr Bożena W. Jakubczak pedagog specjalny i animator kultury oraz p. Anna Mendak na co dzień instruktorka tańca orientalnego i flamenco, a z wykształcenia psycholog.

Anna Mendak przeprowadziła dla każdej z dwóch grup czterogodzinne zajęcia - seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców hiszpańskich i flamenco, a dr Bożena W. Jakubczak seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu.

Realizatorów spotkania cieszy, że oceniono, że było „bardzo dobrze merytorycznie przygotowane”.

Spotkanie w Pęcherach (woj. mazowieckie) 23 czerwca 2018 r.

pechery 1Kolejne „Spotkanie z Terpsychorą 2018 projektu dofinansowanego ze środków PFRON autorstwa dr Bożeny W. Jakubczak, odbyło się 23 czerwca 2018 roku w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach, koło Piaseczna, w województwie mazowieckim. Spotkanie rozpoczęło się o 9 rano. Prowadzącymi seminaria warsztatowe były dr Bożena W. Jakubczak, autorka projektu oraz p. Anna Mendak.

Seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych zrealizowane zostały dla kadry pedagogicznej związanej z tym ośrodkiem.

Wszyscy uczestniczący w zajęciach otrzymali specjalnie przygotowany materiał informacyjny i szkoleniowy z zakresu realizowanych zajęć, również rozkład zajęć. Zostali oni również poinformowani o tym, że projekt został w którym uczestnicząpechery 2 dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dr Bożena W. Jakubczak przeprowadziła dla każdej z dwóch grup po 4 godziny zajęć - seminarium warsztatowo-choreograficznego z tańców w kręgu, a Anna Mendak zrealizowała dla każdej z dwóch grup po 4 godziny zajęć - seminarium warsztatowo-choreograficznego z flamenco..

Dr Bożena W. Jakubczak jest autorką wielu prac naukowo-badawczych i programów szkoleniowych oraz unikalnych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi w wielu projektach zajęcia z tańców w kręgu z osobami niepełnosprawnymi, w tym dorosłymi oraz zajęcia z legionowskimi seniorami.

Anna Mendak jest jedną z najbardziej znanych i cenionych tancerek oraz instruktorek flamenco w Polsce. Jest również dyplomowanym psychologiem. Jej artykuły dotyczące dobroczynnego wpływu tańca na ciało i duszę ukazały się na łamach czasopism psychologicznych.

Spotkanie w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie) 25 czerwca 2018 r.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu dr. Bożeny W. Jakubczak, pod nazwą Spotkania z Terpsychorą 2018, dofinansowanego przez PFRON w poniedziałek, 25 czerwca 2018 roku w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie odbył się kolejny dzień projektu, czyli dwie czterogodzinne sesje dla każdej z dwóch grup z Ośrodka liczących po 10 osób, wybranych spośród kadry pedagogicznej.

Głównym ich elementem były dwa praktyczne warsztaty z zakresu kształtowania aktywnych postaw przy zastosowaniu metodyki pracy tańców w kręgu i flamenco.

Programowym uzupełnieniem praktycznych seminariów były seminaria teoretyczne, wykorzystanie terapii tańcem i ruchem jako metody stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju osobowości, wraz z omówieniem możliwości uzyskiwania zmian w postawach podopiecznych, opartych na przygotowanych przez prowadzących oraz uczestników seminariów przykładach.

Prowadzącymi zajęcia praktyczne i teoretyczne były:

Dr Bożena W. Jakubczak, pedagog specjalny, animator kultury. Absolwentka Wydziału Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, obroniona praca doktorska z zakresu kształtowania postaw pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Aleksandra Hulka.

Anna Mendak, która jest jedną z najbardziej znanych i cenionych tancerek oraz instruktorek flamenco w Polsce. Prowadzi kursy i warsztaty w wielu najlepszych szkołach tańca na terenie całej Polski oraz w trakcie znamienitych festiwali tańca. Z wykształcenia jest psychologiem, obroniła pracę magisterską pt.: „Wpływ tańca na poczucie jakości życia”.

Uczestnikom zostały dostarczone wydrukowane materiały edukacyjne, obejmujące zagadnienia z zakresu seminariów warsztatowych. Zostali oni również poinformowani. o tym, że zajęcia w których uczestniczą odbywają się w ramach projektu, który został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie w Jadownikach Mokrych (woj. małopolskie) 27 czerwca 2018 roku.

Uczestnikami kolejnego spotkania projektu dr Bożeny W. Jakubczak, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmującego jednodniowe seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych wyznaczonymi spośród kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych były osoby związane z Niepubliczną Szkołą Podstawową Specjalną w Ośrodku Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych. Spotkanie rozpoczęło się o 27 czerwca 2018 roku, o dziewiątej rano tak samo dla obydwu grup.

Głównym elementem spotkania były dwa praktyczne warsztaty z zakresu kształtowania aktywnych postaw przy zastosowaniu metodyki pracy tańców w kręgu i flamenco.

jadowniki mokre 1

Zaplanowanym uzupełnieniem praktycznych seminariów były seminaria teoretyczne, wykorzystanie terapii tańcem i ruchem jako metody stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju osobowości, wraz z omówieniem możliwości uzyskiwania zmian w postawach podopiecznych, opartych na przygotowanych przez prowadzących oraz uczestników seminariów przykładach.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał informacyjny - szkoleniowy związany z zakresem zajęć, i inne materiały. Wszyscy uczestnicy zostali również powiadomieni o tym, że projekt w którym biorą udział, został dofinansowany ze środków PFRON.

Prowadzącymi zajęcia praktyczne i teoretyczne były:

Dr Bożena W. Jakubczak, pedagog specjalny, animator kultury. Absolwentka Wydziału Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, obroniona praca doktorska z zakresu kształtowania postaw pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Aleksandra Hulka.

Anna Mendak, która jest jedną z najbardziej znanych i cenionych tancerek oraz instruktorek flamenco w Polsce. Prowadzi kursy i warsztaty w wielu najlepszych szkołach tańca na terenie całej Polski oraz w trakcie znamienitych festiwali tańca. Z wykształcenia jest psychologiem, obroniła pracę magisterską pt.: „Wpływ tańca na poczucie jakości życia”.

Spotkanie w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie) 17 listopada 2018 r.

Ostatnie spotkanie projektu dr Bożeny W. Jakubczak „Spotkania z Terpsychorą 2018”, odbyło się 17 listopada 2018 roku w Jeleniej Górze, w województwie dolnośląskim. Uczestnikami spotkania byli nauczyciele z placówek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jeleniej Górze. Projekt „Spotkania z Terpsychorą 2018” został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zrealizowany i współfinansowany przez Artbale Stowarzyszenie.

jelenia gora 1Projekt obejmował seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne, których celem było zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali materiał informacyjny i szkoleniowy z zakresu zajęć, również otrzymali plan dnia zajęć. Wszyscy zostali również poinformowani o tym, że projekt „Spotkania z Terpsychorą 2018” został dofinansowany ze środków PFRON.

Spotkanie w Jeleniej Górze rozpoczęło się o dziewiątej rano kiedy już zgłosili swoją gotowość wszyscy zgłoszeni uczestnicy spotkania, czyli nauczyciele jeleniogórskich placówek specjalnych. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach równolegle. Prowadzącymi seminaria warsztatowe były dr Bożena W. Jakubczak, autorka wielu prac naukowo-badawczych i programów szkoleniowych oraz unikalnych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi, która tu przeprowadziła seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu oraz p. Anna Mendak, tancerka tańców hiszpańskich, flamenco oraz tańców orientalnych, z wykształcenia psycholog, która przeprowadziła zajęcia z flamenco - latino.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale