^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

MCPS 

Zadanie dofinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych otrzymanych
za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego

Dane kontaktowe

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Hetmańska 10, lok. 13

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacaną na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Jana III Sobieskiego 6d.

Newsletter

Imię:
Email:

Terapia tańcem - szkolenie zdalne

Podsumowanie praktyczne realizacji zadania Terapia tańcem - szkolenie zdalne

Cały projekt pn. „Terapia tańcem - szkolenie zdalne”  zostało przygotowane i zrealizowane przez ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki z siedzibą w Legionowie oraz jego współpracowników. Zadanie sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego w ramach ogłoszonego konkursu.

Do projektu zgłaszały się osoby z bezpośredniego otoczenia osób niepełnosprawnych z terenu województwa mazowieckiego, w tym: opiekunów, rodziców, wolontariuszy oraz kadrę szkolnictwa specjalnego (zespołów, ośrodków, placówek specjalnych) oraz szkół (zespołów, ośrodków) z oddziałami integracyjnymi, jak również osoby profesjonalnie zaangażowane w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych m.in. nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracowników wsparcia, asystentów osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej: Podsumowanie praktyczne realizacji zadania Terapia tańcem - szkolenie zdalne

Zakończenie wszystkich etapów realizacji zadania

Dziękujemy za udział w zadaniu "Terapia tańcem - szkolenie zdalne" dofinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa mazowieckiego oraz ze środków ARTBALE Stowazyszenia Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki. Po ukończeniu i udokumentowaniu przeprowadzenia i wykonania szkolenia uczestnicy, biorący udział we wszystkich jego etapach realizacji, szczególnie w indywidualnych konsultacjach zdalnych, potwierdzonych przez organizatora w dokumentacji projektu otrzymają zeskanowane zaświadczenie o udziale w zdalnym szkoleniu „Terapia tańcem – szkolenie zdalne”.

 

Obowiązkowe konsultacje

Po realizacji samokształcenia i po przeprowadzonych konsultacjach uczestnik na przygotowanym wzorcu oświadczenia, podpisuje potwierdzenie realizacji i przesyła jego skan do organizatora, w tym potwierdza otrzymanie płyty DVD. Łącznie udokumentowanych w złożonym do organizatorów oświadczeniu winno zostać potwierdzone zrealizowanie trzech etapów zdalnego szkolenia:

I      Odebranie Płyty DVD

II     Własna praca samokształceniowa

III    Udział w zdalnych konsultacjach.

Podczas konsultacji udzielane będą wyjaśnienia dotyczące zagadnień metodycznych i praktycznych związanych z zapoznanym materiałem zdalnego szkolenia oraz będą przyjmowane uwagi i opinie o możliwościach praktycznego wykorzystania efektów szkolenia oraz ich stosowania w pracy z osobami głównie niepełnosprawnymi intelektualnie.

Po otrzymaniu płyty DVD realizowana jest samodzielna praca samokształceniowa indywidualnie przez Uczestnika lub grupy w zaplanowanej ilości godzin ćwiczeń, prób i poznawania układów, z co najmniej trzech choreografii, jak również od pierwszego dnia będą realizowane konsultacji zdalne z dowolnie wybranymi realizatorami i autorami programów szkoleniowych. Wszystkie działania samokształcenia i konsultacji musza zostać zrealizowane w okresie do 10.XI.2021r. w tym: obowiązkowe konsultacje zdalnym prowadzone z wykorzystaniem uzgodnionej wcześniej formy, np. platformy do wideokonferencji Zoom, Skype, innych komunikatorów lub poczty e-mail.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo w regulaminie i na stronie internetowej www.artbale.pl lub pod numerem tel. kom. 608 411 178 u koordynatora Wiesława Jakubczaka oraz pod tel. kom. 517 411 621 u Krzysztofa Machlińskiego.

Ważne informacje dotyczące realizacji samokształcenia

Po otrzymaniu płyty DVD realizowana jest samodzielna praca samokształceniowa indywidualnie przez Uczestnika lub grupy w zaplanowanej ilości godzin ćwiczeń, prób i poznawania układów, z co najmniej trzech choreografii, jak również od pierwszego dnia będą realizowane konsultacji zdalne z dowolnie wybranymi realizatorami i autorami programów szkoleniowych. Wszystkie działania samokształcenia i konsultacji musza zostać zrealizowane w okresie do 10.XI.2021r. w tym: obowiązkowe konsultacje zdalnym prowadzone z wykorzystaniem uzgodnionej wcześniej formy, np. platformy do wideokonferencji Zoom, Skype, innych komunikatorów lub poczty e-mail.

Realizacja zdania

Realizacja zdania opiera się na autorskim programie szkoleniowym nagranym i powielonym na nośniku cyfrowym, udostępnionym każdemu z zakwalifikowanych uczestników zdalnego szkolenia z metodologią pracy i z wykorzystaniem 3 technik tanecznych (tańców w kręgu, tańca polskiego kujawiaka oraz tańca cygańskiego) stanowiącym podstawę do samodzielnej pracy uczestnika szkolenia realizowanego w formie samokształcenia, umożliwiającego jego dalszy przekaz, w formie pracy ze swoim niepełnosprawnym podopiecznym, ze wsparciem zdalnymi konsultacjami, z możliwym udziałem każdego z prezentowanych autorów w indywidualnych konsultacjach prowadzonych z wykorzystaniem platformy Zoom, Skype, innymi komunikatorami lub pocztą e-mail, zapewniając efektywność samodzielnej pracy uczestnika.

UWAGA!

Zalecamy zabezpieczenie przesłanych e-mailem skanów kodem i jednoczesnym dostarczeniem kodu na tel. kom. 608 403 473 lub tel. kom. 517 411 621, w formie SMS albo rozmowy w ciągu tego samego dnia. Dopiero tak dostarczone skany stanowią podstawę dla ostatecznego rozpatrzenia i kwalifikowania kandydata/ów do udziału w zadaniu. Zachęcamy do zorganizowania się i składania indywidualnych Kart zgłoszenia z zaznaczeniem wariantu jednoosobowego udziału w ramach większej grupy zainteresowanych max do 10 osób w każdej z grup. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy, biorący udział we wszystkich jego etapach realizacji, szczególnie w konsultacjach zdalnych, potwierdzonych przez organizatora w dokumentacji projektu otrzymają zaświadczenia o udziale w zdalnym szkoleniu.

Praktyczna realizacja zadania - choreografie

Realizację praktyczną, w tym przygotowania i opracowania metod wykorzystania różnych choreografii oraz przygotowania ich do zapisania na cyfrowych nośnikach, jak również osobistego prowadzenia zdalnej konsultacji podjęli się:

Ewa Budny-Orłowska Ewa Budny-Orłowska, tancerka, pedagog i choreograf. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. R. Turczynowicza w Warszawie, gdzie już jako uczennica występowała na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w spektaklach: „Dziadek do Orzechów”, „Śpiąca Królewna”, „Trzej Muszkieterowie” czy w spektaklu dla dzieci „Pan Marimba” (ponad 100 przedstawień!). Kończąc szkołę z wyróżnieniem zdecydowała się na rozpoczęcie pracy w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego, gdzie wkrótce została solistką baletu. Łącząc pracę ze studiami ukończyła wydział V na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie na kierunku Taniec, specjalizacja Pedagogika Baletowa oraz polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę solistki rozwijała także współpracując ze sceną baletową Teatru Palladium, w Teatrze Wielkim- Operze Narodowej. Występowała w spektaklach operetkowych i jazzowych Teatru Muzycznego i Teatru Rampa.

Pracę z dziećmi rozpoczęła w 2008 roku, pierwsze doświadczenia zdobywała w przedszkolach „Echa Leśne”, „Eukindergarten”, „Magic Fish”, Międzynarodowej Szkole Podstawowej czy w Ognisku dla dzieci „Stara Prochownia” w Warszawie. Była także instruktorką w szkole tańca „Kabaty Dance Studio”, Domu Kultury „Stokłosy” i Domu Kultury „Centrum” także w Warszawie. Od 2010 roku współpracuje z przedszkolem miejskim nr 12 im. Króla Maciusia w Legionowie a od 2015 również z przedszkolem nr 2. Od 2011 roku prowadzi autorskie zajęcia w Legionowie jako Pani Baletka.

Jest obecnie solistką Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Tancerz i pedagog baletu Ewa Budny-Orłowska brała udział w wielu spektaklach w Operetce Warszawskiej, w tym „Wesoła Wdówka”, „Księżniczka Czardasza”, w Operze Narodowej - „Turandot”, a także na Festiwalu Singera. Brała też udział jako tancerka w spektaklu Teatru Roma, „Upiór w Operze”.

W zadaniu „Terapia tańcem - szkolenie zdalne” przygotowuje i opracowuje metody wykorzystania choreografii oraz osobiście przeprowadzi konsultacje z zakresu Tańca polskiego kujawiaka. Bożena Wiesława Jakubczak

Dr Bożena W. Jakubczak, absolwentka Wydziału Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i obroniła pracę doktorską z zakresu kształtowania postaw rodzicielskich wobec dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Aleksandra Hulka.

Uczestniczyła w projekcie Model Krzyżowa nt. pedagogiki włączającej przy wykorzystaniu tańca. Jest też absolwentką kursu "Projekt Menadżer".

Pedagog specjalny, menadżer kultury, specjalista i instruktor tańców w kręgu i terapii włączającej. W ciągu ostatnich lat realizowała dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych własne projekty poświęcone dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.

Jest również autorką wielu wydarzeń kulturalnych i integracyjnych, takich jak Europejska Era Tańca, Warszawski Wieczór Choreograficzny, Szalone Dni Tańca i innych. Jest twórcą programów dla nauczycieli szkolnictwa specjalnego „Terpsychora do szkół”, "Temida przyjazna niepełnosprawnym", "W kręgu tańca".

Jest też autorką wielu prac naukowo-badawczych i programów szkoleniowych oraz unikalnych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak również twórcą programów dla nauczycieli szkolnictwa specjalnego. Pracowała w Biurze ds. Reformy Szkolnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, współtworzyła ośrodek szkoleniowy Ministerstwa Finansów.

Od 1992 roku zajmuje się organizacją kursów i szkoleń doskonalenia zawodowego. Współtworzyła i współorganizowała dwanaście edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Lądeckie Lato Baletowe w Lądku Zdroju.

Prowadziła w wielu projektach zajęcia z osobami niepełnosprawnymi oraz z seniorami wykorzystując bogate zasoby tańców w kręgu.

W zadaniu „Terapia tańcem - szkolenie zdalne” przygotowuje i opracowuje metody wykorzystania choreografii oraz osobiście przeprowadzi konsultacje z zakresu Tańców w kręgu.  Maria Urszula Jarosiewicz Maria Urszula Jarosiewicz, tancerka, choreograf, instruktor tańca cygańskiego . Założyciel, manager i lider zespołu taneczno-wokalnego MIRO IŁO. Pomysłodawca i koordynator projektu ROMANO SWETO – projektu obejmującego propagowanie tańca i muzyki cygańskiej poprzez organizację warsztatów. Zajmuje się propagowaniem kultury ( taniec, śpiew, poezja), tradycji i historii społeczności romskiej, poprzez organizację warsztatów, prezentacji, programów artystycznych i edukacyjnych, oraz nauczanie tańca cygańskiego z Polski, Rosji, Węgier, Turcji, Iranu i Indii. Posiadane certyfikaty: Romano Dance School w Berlinie i Teatr Cygański Monisto w Moskwie. Stylistka profesjonalnych kostiumów do tańca cygańskiego.

Przedstawia siebie jako tancerkę ze stażem, doświadczeniem, pasją i wielkim upodobaniem do tworzenia choreografii i przekazywania tajników tradycyjnego tańca cygańskiego. Zajmuje się propagowaniem historii, tradycji i kultury społeczności romskiej z Polski, oraz ze świata np. Indii, Iranu, Turcji, Węgier, Rosji, poprzez organizowanie: prezentacji, programów edukacyjno-rozrywkowych, pokazów tańca cygańskiego a także projektowaniem i wykonawstwem strojów scenicznych do tańca cygańskiego.O jej wysokich kompetencjach świadczą uzyskane certyfikaty: Romano Dance School w Berlinie i Teatr Cygański Monisto w Moskwie.

W zadaniu „Terapia tańcem - szkolenie zdalne” przygotowuje i opracowuje metody wykorzystania choreografii oraz osobiście przeprowadzi konsultacje z zakresu Tańca cygańskiego. 

Informacje dotyczące możliwości zgłoszenia udziału w zadaniu

Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa, winny pobrać ze strony www.artbale.pl i dokładnie zapoznać się z załączonym tam Regulaminem projektu oraz wypełnić i podpisać załączniki, których skany następnie należy przesłać pocztą e-mail, na adres balet@balet.com.pl. Załącznik dla projektu to:

A. Karta zgłoszenia uczestnika - Załącznik 1;

B. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik 2;

C. Oświadczenie Uczestnika o realizacji samokształcenia i konsultacji - Załącznik 3;

Rozpoczynamy realizację zadania: "Terapia tańcem - szkolenie zdalne"

Zapraszamy kadrę szkolnictwa specjalnego oraz osoby z bezpośredniego otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym: opiekunów, rodziców, wolontariuszy, jak również osoby ze szkół z oddziałami integracyjnymi, osoby profesjonalnie zaangażowane w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych m.in. nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracowników wsparcia, asystentów osób niepełnosprawnych, o zgłaszanie się do bezpłatnego udziału w Naszym kolejnym projekcie „Terapia tańcem - szkolenie zdalne”.

Zgłaszać mogą się zainteresowani jedynie z województwa mazowieckiego, w tym z różnych powiatów, szczególne zaproszenie kierujemy do osób z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego w ramach ogłoszonego konkursu. Cały projekt, w tym zdalne szkolenie realizowane będzie przez ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki z siedzibą w Legionowie 05-120 ul. Królowej Jadwigi 11 lok. 23 oraz jego współpracowników i wolontariuszy.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności pracy osób z otoczenia osób niepełnosprawnych z zakresu praktycznej wiedzy i metodyki pracy tancerzy, choreografów, kształtowania postaw osób z niepełnosprawnościami, istotnej w działaniach terapeutyczno-pedagogicznych, aktywizujące szczególnie osoby niepełnosprawne intelektualnie.

Dla uczestnika zakwalifikowanego do projektu i spełniającego zawarte w regulaminie warunki udział jest całkowicie bezpłatny. Realizację nagrania materiału szkoleniowego oraz konsultacje zdalne poprowadzą współpracujący od lat na rzecz osób niepełnosprawnych: choreografowie, artyści, metodycy pedagodzy i praktycy: - dr Bożena Wiesława Jakubczak; - mgr Ewa Budny Orłowska - inst. Maria Urszula Jarosiewicz współautorki przygotowanych dla projektu choreografii.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo w regulaminie i na stronie internetowej www.artbale.pl lub pod numerem tel. kom. 608 411 178 u koordynatora Wiesława Jakubczaka oraz pod tel. kom. 517 411 621 u Krzysztofa Machlińskiego. 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale