^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

logotypclaim mazowsze

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Dane kontaktowe

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Hetmańska 10, lok. 13

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacaną na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Jana III Sobieskiego 6d.

Newsletter

Imię:
Email:

Mazowiecki Krąg Tańca 2019

Podziękowania i relacje od uczestników

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w zgrupowaniu projektu współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Mazowiecki Krąg Tańca 2019” zrealizowanego w dniach 18 - 22 listopada 2019 roku. Dziękujemy zwłaszcza uczestnikom (z 4 szkół z województwa mazowieckiego, z powiatów: miasta stołecznego Warszawy, Kozienic oraz Grójca) za entuzjazm, jaki udzielił się również nam, organizatorom. Dziękujemy artystom prowadzącym warsztaty z 3 technik tańca oraz "Wieczorne spotkanie integracyjne z prowadzeniem przy muzyce, animacjami i pokazem " za cierpliwość i poświęcenie w pracy z młodymi uczestnikami, niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą, a także za cenne uwagi skierowane do ich opiekunów, którzy razem z podopiecznymi brali aktywny udział w zajęciach. Dziękujemy również Ośrodkowi Charytatywno – Szkoleniowemu Caritas im. Bł. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Popowie-Letnisko za miłe przyjęcie grup ze szkół oraz artystów i organizatorów tego wydarzenia. Jest nam niezmiernie miło, jako organizatorom projektu pn. „Mazowiecki Krąg tańca 2019” otrzymywać wyrazy uznania i poparcia od uczestników zgrupowania projektu.

 

„Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Grójcu składają serdeczne podziękowania za udział w projekcie "...MAZOWIECKI KRĄG TAŃCA 2019..." zgrupowanie 18-22 listopada. Dzięki spotkaniom z artystami i tancerzami czujemy się lepsi, mądrzejsi, sprawniejsi... Wzbogaciliśmy wiedzę i umiejętności praktyczne o nowe techniki tańca. Taniec to jedna z lepszych metod rehabilitacji i rewalidacji.”

 

Grojec

Ponadto zespół Szkół Specjalnych im. Ks. J. Twardowskiego z Grójca tak napisał o realizacji projektu i o własnym w nim udziale na swojej stronie internetowej - link.

 

"Dyrektor, grono pedagogiczne oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie pragną serdecznie podziękować dr Bożenie Jakubczak i Wiesławowi Jakubczak za rozwój artystyczny młodzieży. „Nasi uczniowie już po raz kolejny wzięli udział w projekcie organizowanym przez ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki "Mazowiecki Krąg Tańca 2019" gdzie rozwijali swoje umiejętności taneczne oraz nawiązywali nowe znajomości. Każde zorganizowane przez Państwo spotkanie uczniów z instruktorami tańca owocuje w rozwój ich umiejętności, daje radość oraz przynosi sukcesy.”

 

Opactwo

 

 

„Uczestnicy projektu "Mazowiecki Krąg tańca 2019" z Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie składają ogromne podziękowania Stowarzyszeniu Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki ARTBALE za przeprowadzenie pięciodniowych warsztatów tanecznych, które pozwoliły nam otworzyć się na własną ekspresję ruchu i emocji, doświadczyć pełnej integracji społecznej, zwiększyły aktywność i samodzielność jak również wzmocniły pewność siebie oraz poczucie własnej wartości.”  

Warszawa 102 Warszawa 102 balet 

Podsumowanie zgrupowania projektu

Realizacja zgrupowania projektu pod nazwą „Mazowiecki Krąg Tańca 2019” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego odbyła się w dniach 18 - 22 listopada 2019 roku.

W zgrupowaniu wzięły udział cztery grupy ze szkół specjalnych z trzech powiatów województwa mazowieckiego. Były to:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 im. Ireny Sendlerowej z Warszawy, Zespół Szkół Specjalnych nr 102 również z Warszawy, Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. J. Twardowskiego z Grójca oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie. Miejscem realizacji zgrupowania był Ośrodek Charytatywno-Szkoleniowy CARITAS Popowo-Letnisko. Składamy podziękowania goszczącemu nas i zgrupowania ośrodkowi za miłe przyjęcie.

W zgrupowaniu projektu „Mazowiecki Krąg Tańca 2019” dr Bożena W. Jakubczak, pedagog specjalny, menadżer kultury, specjalista i instruktor tańców w kręgu i terapii włączającej, przeprowadziła zajęcia warsztatowe pod nazwą „Tańce w kręgu”, natomiast Barbara Żelazny Pogorzelska, absolwentka warszawskiej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza, tancerka licznych spektakli baletowych, a ostatnio Inspektor baletu, przeprowadziła zajęcia „Układy neoklasyki i Tańców Polskich” oraz „Improwizacje taneczne i układ Poloneza”.

Każdy pełny dzień zajęć zakończyły „Wieczorne spotkanie integracyjne z prowadzeniem przy muzyce, animacjami i pokazem”, z udziałem dr Bożeny W. Jakubczak, Barbary Żelazny-Pogorzelskiej oraz Roberta Nieznańskiego. W czwartek dodatkowo odbyła się „Wieczorna próba do występów oraz do pokazu wszystkich grup przy muzyce” z udziałem prowadzących zajęcia Pań: Barbary Żelazny-Pogorzelskiej oraz dr Bożeny Jakubczak.

Piątkowe występy, będące wynikiem całego tygodnia przygotowań pod kierunkiem dr Bożeny W. Jakubczak i Barbary Żelazny-Pogorzelskiej zakończyły zgrupowanie projektu.

Wśród występów zobaczyliśmy miedzy innymi oberek, kłaniany, układ grecki, krakowiaczek, układ do Habanery z opery Carmen G. Bizeta. Ponadto grupa z Opactwa zaprezentowała własny układ taneczny.

Na zakończenie wszystkie połączone 4 grupy zaprezentowały przygotowany układ poloneza.

 

Mazowiecki Krąg Tańca 2019  Mazowiecki Krąg Tańca 2019  Mazowiecki Krąg Tańca 2019 
 Mazowiecki Krąg Tańca 2019  Mazowiecki Krąg Tańca 2019  Mazowiecki Krąg Tańca 2019

Uwieńczeniem zgrupowania było uroczyste wręczenie dyplomów poświadczających uczestnictwo w projekcie.

W zgrupowaniu projektu wzięły dzieci niepełnosprawne intelektualnie, w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym ze szkół i placówek specjalnych z województwa mazowieckiego.

Opiekunowie młodych uczestników potwierdzili wartość pięciodniowych zajęć projektu podkreślając korzystny ich wpływ na otwartość w wyrażaniu własnych emocji i właściwego ich ukierunkowania, zarówno wobec siebie jak i otoczenia. Młodzi uczestnicy z radością zawierali nowe znajomości.

Prowadzenie zajęć - Barbara Żelazny - Pogorzelska

Barbara elaznyBarbara Żelazny - Pogorzelska

Absolwentka warszawskiej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza. Jako uczennica występowała na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie, w licznych ko0ncertach szkolnych, i spektaklach baletowych. W tym czasie brała udział również w kilku audycjach telewizyjnych.

Już z dyplomem ukończenia szkoły z tytułem artysty baletu pracowała pod kierunkiem Conrada Drzewieckiego. Już w drugim roku współpracy otrzymała tytuł solistki. W teatrze autorskim Conrada Drzewieckiego brała udział jako tancerka w wielu spektaklach baletowych i realizacjach filmowo-telewizyjnych.

Po zakończeniu 5 letniej współpracy rozpoczęła pracę w balecie Teatru Wielkiego w Warszawie. Ogromna różnorodność spektakli wystawianych na scenie teatru umożliwiła sprawdzić się jej w różnych technikach tanecznych, pozwoliła spełnić się artystycznie.

Wśród wielu spektakli baletowych w których tańczyła Barbara Żelazny - Pogorzelska można przykładowo wymienić:

„Jezioro łabędzie” w choreografii M. Petipy/L. Iwanowa do muzyki P. Czajkowskiego, „Giselle” w choreografii J. Coralliego do muzyki A. Adama, „Święto Wiosny” w chor. E. Wesołowskiego do muzyki Piotra Czajkowskiego.

Uczestniczyła też jako tancerka w wielu operach, takich jak „Kniaź Igor” A. Borodina, „Straszny Dwór” i „Halka” Stanisława Moniuszki, „Bal maskowy” G. Verdiego, czy też „Krakowiacy i Górale” Wojciecha Bogusławskiego jak również w operetkach.

Występowała z Teatrem Wielkim na scenach w Kanadzie, USA, Francji, Belgii, Grecji, na Węgrzech czy we Włoszech.

Brała również udział w spektaklu „Romeo i Julia” w choreografii Janusza Józefowicza do muzyki J. Stokłosy.

W latach 2003–2009 jako pracownik baletu Narodowego Teatru Wielkiego w Warszawie pracowała na stanowisku Inspektor baletu.

Prowadzenie zajęć - dr Bożena W. Jakubczak

BozenaJakubczak(2)Pedagog specjalny, menadżer kultury, specjalista i instruktor tańców w kręgu i terapii włączającej. W ciągu ostatnich lat realizowała dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych własne projekty poświęcone dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Jest również autorką wielu wydarzeń kulturalnych i integracyjnych, takich jak Europejska Era Tańca, Warszawski Wieczór Choreograficzny, Szalone Dni Tańca i innych.  Jest twórcą programów dla nauczycieli szkolnictwa specjalnego „Terpsychora do szkół”, "Temida przyjazna niepełnosprawnym", "W kręgu tańca".

Dr Bożena W. Jakubczak jest absolwentką Wydziału Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i obroniła pracę doktorską z zakresu kształtowania postaw rodzicielskich wobec dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Aleksandra Hulka. Uczestniczyła w projekcie Model Krzyżowa nt. pedagogiki włączającej przy wykorzystaniu tańca. Jest też absolwentką kursu "Projekt Menadżer".

Jest autorką wielu prac naukowo-badawczych i programów szkoleniowych oraz unikalnych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi. Jest twórcą programów dla nauczycieli szkolnictwa specjalnego.

Pracowała w Biurze ds. Reformy Szkolnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, współtworzyła ośrodek szkoleniowy Ministerstwa Finansów. Od 1992 roku zajmuje się organizacją kursów i szkoleń doskonalenia zawodowego.

Współtworzyła i współorganizowała dwanaście edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Lądeckie Lato Baletowe w Lądku Zdroju.

Prowadziła w wielu projektach zajęcia z osobami niepełnosprawnymi oraz z seniorami wykorzystując bogate zasoby tańców w kręgu.

Wielokrotnie realizowane własne projekty takie jak „Terpsychora do szkół” i „Spotkania z Terpsychorą” skierowane były dla pedagogów specjalnych, wychowawców przedszkoli, klas integracyjnych, czy też dla osób pracujących w placówkach kształcenia specjalnego, wolontariuszy - studentów pedagogiki specjalnej i innych specjalności, metodyków pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, z całej Polski.

Projekty z cyklu „W kręgu tańca” dedykowane były i są bezpośrednio osobom niepełnosprawnym, uczniom (dzieci i młodzieży) ze szkół specjalnych z całej Polski.

Projekty z cyklu „Legionowskie Senioritki ARTBALE” integrowały i aktywizowały emerytów i seniorów z Legionowa.

W projekcie współfinansowanym przez Samorzad Województwa Mazowieckiego prowadzi zajęcia z "Tańców w kręgu".

Informacje bieżące

 Do projektu "Mazowiecki Krąg Tańca 2019" współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zakwalifikowane zostały cztery szkoły:

 Zespół Szkół Specjalnych nr 102 z Warszawy,
 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 z Warszawy,
 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Opactwa,
 Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. J. Twardowskiego z Grójca.


Informacje dla szkół

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, na podstawie otrzymanych Kart zgłoszenia dla szkoły od zespołów, ośrodków, placówek specjalnych, o wstępnym zakwalifikowaniu czterech szkół i potwierdzamy, że wytypowanych 7 niepełnosprawnych uczniów + 2 nauczycieli/opiekunów, z każdej z tych szkół weźmie bezpłatny udział w tegorocznym zgrupowaniu projektu „Mazowiecki Krąg Tańca 2019”, realizowanym w dniach 18 - 22 listopada 2019 roku, jednak po zrealizowaniu zobowiązań przez daną szkołę i dostarczeniu niezbędnej dokumentacji od uczestników.

Czytaj więcej: Informacje dla szkół

Mazowiecki Krąg Tańca 2019 - do pobrania

Szanowni Państwo

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza szkoły specjalne (zespoły, ośrodki, placówki specjalne) lub szkoły (zespoły, ośrodki) z oddziałami integracyjnymi z całej Polski do udziału
w sprawdzonym, cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli i niepełnosprawnych uczniów, projekcie dr Bożeny W. Jakubczak „Mazowiecki Krąg Tańca 2019”, współfinansowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i ARTBALE Stowarzyszenie.

Projekt spotkań zakłada wspólne uczestniczenie osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami ze szkół i placówek specjalnych z powiatów województwa mazowieckiego, w pięciodniowych warsztatach i spotkaniach z programem wspierającym, którego celem będzie pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie w pełniejszej integracji społecznej i ugruntowanie zmian w postawach wzbogacających ich osobiste możliwości osiągania sukcesów, zwiększając ich społeczną aktywność oraz samodzielność poprzez udział w zajęciach, prezentacjach tanecznych i spotkaniach z muzyka i tańcem. Dzięki spotkaniom z artystami, tancerzami, specjalistami oraz praktycznym próbom tanecznym osoby te dostaną możliwość zapoznania się z różnymi technikami tańca, własną ekspresją ruchu i emocji, będą mogły poznać nowe sposoby ruchu i koordynacji ciała na tle współpracujących grup, poznać przygotowania i wziąć osobisty udział w różnych aktywizujących spotkaniach oraz osobiście zrealizować przygotowywany na zakończenie zgrupowania pokaz każdej grupy, podczas prezentacji wszystkich nauczanych stylów i choreografii.

Czytaj więcej: Mazowiecki Krąg Tańca 2019 - do pobrania

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale