^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Projekt dofinansowany ze środków PFRON.

1 8714

Dane kontaktowe

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Hetmańska 10, lok. 13

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacaną na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Jana III Sobieskiego 6d.

Newsletter

Imię:
Email:

"...w kręgu tańca...2020"

Ważna informacja

W związku z utrzymującymi się dalej ograniczeniami  związanymi z epidemią, jesteśmy zmuszeni do odwołania najbliższego terminu  realizacji zgrupowania projektu „w kręgu tańca 2020” planowanego od 22-26.02.2021 roku (obowiązujący dalej zakaz działalności zaplecza żywieniowego w Ośrodku).
Jednocześnie informujemy, że wystąpiliśmy do PFRON o wydłużeniu do 31 maja 2021 roku okresu realizacji naszego projektu.  O kolejnych możliwych terminach realizacji przeniesionych zgrupowań powiadomimy Państwa niezwłocznie po pełnym otwarciu Ośrodka i uzyskaniu potwierdzenia dla nowych terminów realizacji trzech zgrupowań.

Przełożone terminy zgrupowań

W związku z zapowiadanym od połowy lutego 2021 roku, częściowym odmrażaniem gospodarki, przystępujemy do przygotowań realizacji przełożonych w 2020 roku, trzech zgrupowań w ramach projektu „w kręgu tańca 2020”. Realizacja zgrupowań została przełożona na pierwszy kwartał 2021 roku.

 

Terminy planowanych zgrupowań to:

IV  Zgrupowanie:  22 – 26 luty 2021 r.

V  Zgrupowanie:     8 – 12 marca 2021 r.

VI  Zgrupowanie:  22 – 26 marca 2021 r.

Wybrane informacje dla grup z udziałem uczniów z niepełnosprawnościami

Wybrane informacje opracowane na podstawie danych z MEN, MZ i GIS dla grup z udziałem uczniów z niepełnosprawnościami, wyjeżdżających z publicznych i niepublicznych szkół i placówek specjalnych
do Popowa – Letniska od 07-09-2020 r
w ramach projektu: „…w kręgu tańca…2020”.
Organizacja Zgrupowania w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce:

Do Ośrodka Zgrupowania może przyjechać uczestnik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, bez gorączki (bez temperatury równej lub wyższej od 38°) oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji, w warunkach domowych.

Każdy z uczestników winien we własnym zakresie zaopatrzyć się w indywidualną przyłbicę ochronna na cały czas pobytu na Zgrupowaniu.

Podstawowym kryterium ostatecznego dopuszczenia uczestnika będzie wywiad środowiskowy przeprowadzony przez nauczyciela i organizatora oraz sprawdzenie przez nauczycieli temperatury każdego ucznia przed samym wyjazdem, jak również ponowne sprawdzenie temperatury w Ośrodku wykonane przez personel organizatora.

Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji ze Szkołą, rodzicami i opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem różnych technik komunikacji na odległość.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u uczestnika nauczyciela lub ucznia należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała.

Jeżeli w wyniku zmierzenia termometrem bezdotykowym temperatury ciała uczestnika w momencie przyjazdu do Ośrodka jest ona równa albo przekracza 38°C, uczestnik nie zostaje akredytowany i nie może przystąpić do zajęć, jednocześnie zostanie odizolowany do czasu skontaktowania się nauczyciela ze Szkołą oraz z rodzicem lub opiekunem ustalając konieczność odebrania uczestnika z Ośrodka. Kolejnym krokiem winno być skorzystanie z teleporady medycznej.

Jeżeli na Zgrupowaniu zaobserwowane u uczestnika zostaną objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, nastąpi jego odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min.
2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni przez nauczyciela szkoła i rodzice /opiekunowie o konieczności odebrania uczestnika z Ośrodka Zgrupowania, środkiem transportu zorganizowanym przez rodzica uczestnika / nauczyciela lub karetką pogotowia miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić szkołę i rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z Ośrodka Zgrupowania, jednocześnie należy pamiętać o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej i powiadomienia miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Zorganizowany przez Organizatora transport z Dworca Centralnego do Ośrodka w Popowie i z powrotem będzie zapewniał bezpieczny epidemiologicznie przewóz uczestników, każdorazowo po certyfikowanym zdezynfekowaniu pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podczas odbywających się w Popowie – Letnisko w 2020 roku sześciu Zgrupowań, zapewnione zostanie zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, w tym miedzy innymi:

nie przekraczania ogólnej liczby 40 uczestników w każdym zgrupowaniu

zapewnienie dystansu 4 m2 na osobę w każdej z Sal zajęciowych

  w Sali „Leśna” i Sali „Stylowa”, które mają po około 50 m2 każda, będzie mogło przebywać tylko po jedynej 10 osobowej grupie szkolnej w Sali „Skrawek Nieba”, która ma około 85 m2 może być udostępniana jedynie dla dwóch 10 osobowych grup szkolnych

sala „Pod Sosnami” ma około 300 m2 może być udostępniana dla wszystkich czterech grup szkolnych danego Zgrupowania jednocześnie

zapewnione częste wietrzenie sali (w trakcie i po każdych godzinnych zajęciach)

codzienna dezynfekcja podłogi i każdej sali

zapewnienie bezpiecznego wydawania i indywidualnego spożywania posiłków

zabezpieczenie możliwości dostępu do indywidualnej dezynfekcji rąk dla każdego uczestnika przed wejściem na sale, w tym salę stołówkową i każdą inna zajęciową, realizowane w ramach Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas położonego w Popowo – Letnisko, który zapewni wymienione podstawy bezpieczeństwa epidemicznego.

 

Przy wejściu do budynków Ośrodka Zgrupowania będą zamieszczone informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku Ośrodka Zgrupowania będzie umożliwione skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

10 zasad dla uczestnika Zgrupowania „w kręgu tańca..2020,

do których każdy powinien się stosować:

  1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zgłoś to rodzicom i nauczycielowi, a jeśli stwierdzisz to przed wyjazdem pozostań w domu
  2. Często myj ręce lub dezynfekuj specjalnym płynem odkażającym
  3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa
  4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie
  5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela i prowadzącego zajęcia
  6. Używaj tylko własnych przyborów i sprzętów do zajęć
  7. Spożywaj podane tylko tobie jedzenie i picie
  8. Unikaj bez osłony przyłbicy bliskiego kontaktu z pozostałymi grupami uczestników,np. podczas przerw, wspólnych spotkań itp.
  9. Jeżeli w trakcie zgrupowania czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela opiekuna.
  10. Noś przyłbicę ochronna i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny na spotkaniach, pokazach i zajęciach,

Podejrzewasz zakażenie koronawirusem?   Zadzwoń: 800 190 590
Jest to numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Koordynator projektu

Zapraszamy szkoły do zgłaszania udziału w nowej edycji projektu

Szanowni Państwo

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza szkoły specjalne (zespoły, ośrodki, placówki specjalne) lub szkoły (zespoły, ośrodki) z oddziałami integracyjnymi z całej Polski do udziału w sprawdzonym od lat, cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli i niepełnosprawnych uczniów, projekcie dr Bożeny W. Jakubczak „...w kręgu tańca...2020”, realizowanym przez ARTBALE Stowarzyszenie, dzięki przyznanemu na 2020 rok dofinansowaniu z PFRON.

Czytaj więcej: Zapraszamy szkoły do zgłaszania udziału w nowej edycji projektu

W kregu tańca sprzed dwóch lat

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z projektu ...w kregu tańca...2018 dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a zrealizowanego prfzez ARTBALE Stowarzyszenie.

 Łacze do galerii

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale