^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Projekt współfinansowany
ze środków PFRON

Dane kontaktowe

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Hetmańska 10, lok. 13

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacaną na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Jana III Sobieskiego 6d.

Newsletter

Imię:
Email:

Temida przyjazna niepełnosprawnym 2013

Projekt "Temida przyjazna Niepełnosprawnym 2013" jeszcze do końca roku.

 

Przypominamy, że jeszcze (do końca 2013 roku) ARTBALE Stowarzyszenie realizuje projekt dr Bożeny Jakubczak pt. „Temida przyjazna niepełnosprawnym 2013". Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, rodziców czy opiekunów prawnych dzieci lub młodzieży niepełnosprawnej, jak również do osób mających bezpośredni kontakt z osobą niepełnosprawną, w tym między innymi kadry szkolnictwa specjalnego, osób z organizacji pozarządowych lub instytucji bezpośrednio działających z osobą niepełnosprawną.

Czytaj więcej:  Projekt "Temida przyjazna Niepełnosprawnym 2013" jeszcze do końca roku.

Performance "Poruszenie" na warszawskim Mokotowie

Wczoraj (8 grudnia 2013 r.) w Teatrze Baza na warszawskim Mokotowie zrealizowany został Performance "Poruszenie" będący efektem kilkudniowej pracy uczestników projektu "Poruszenie" pod kierunkiem Adriana Russiego. Projekt "Poruszenie" to cyklu warsztatów opartych na Contact Improvisation, wspólnych dla tancerzy i osób niesłyszących / słabosłyszących, niewidomych / słabowidzących, o odmiennych możliwościach ruchowych, imigrantów, młodzieży i dorosłych z tzw. trudnych środowisk. Główną ideą było otwarcie sfery tańca dla osób o różnym doświadczeniu i możliwościach ruchowych. Widzowie licznie przybyli do Teatru Baza byli zachwyceni efektami współpracy uczestników projektu.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Dziś (3 grudnia) obchodzony jest jak, co roku, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (ang. International Day of Persons with Disabilities) – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku (rezolucja 47/3) na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992).

O projekcie "Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym..."

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”, którego nadrzędnym celem jest aktywizacja społeczna oraz zawodowa osób chorych na SM.
 
Wszelkie działania w projekcie skierowane do osób z SM mają charakter zindywidualizowany – uwzględniają ograniczenia wynikające z choroby, dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań każdej osoby. Są kompleksowe i ciągłe.
 
 

Czytaj więcej: O projekcie "Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym..."

Międzynarodowy Dzień Białej Laski

Dzisiaj (15 października) obchodzimy "Międzynarodowy Dzień Białej Laski" znane pod inną nazwą "Międzynarodowe Święto Osób Niewidomych". Na świecie istnieje od 1964 roku, natomiast w Polsce po raz pierwszy obchodzone w 1993 roku.

Tak jak w poprzednim roku, w Warszawie przy wejściu do stacji metra Centrum, od strony Alej Jerozolimskich zostanie ustawiony tzw. Niewidzialny Labirynt. Z opaską na oczy całkowicie odcinającą dopływ światła i białą laską można będzie poczuć przez krótką chwilę jak odbiera otoczenie osoba niewidoma. Można będzie liczyć na wsparcie organizatorów akcji.

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Sztuka Osób Niepełnosprawnych"

W dniu 1 października 2013 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Laureatom XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” – uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Domów Pomocy Społecznej.

Galę rozpoczął wernisaż wystawy prac laureatów tegorocznej edycji konkursu p.n. „Kwiaty mojego życia”. Prace malarskie, rysunki grafiki, tkaniny i rzeźby zostały wyeksponowana we wnętrzach Dawnego Skarbca Wielkiego.

Następnie w Sali Koncertowej odbyła się oficjalna uroczystość wręczenia nagród.

Gospodarzem wydarzenia był pan Jacek Brzeziński – p. o. Prezesa Zarządu PFRON i jednocześnie Przewodniczący Centralnej Komisji Konkursowej konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Galę prowadził Michał Olszański – prezenter znany m.in. z radiowej „Trójki” i telewizyjnego „Expressu Reporterów”.

W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” wraz z opiekunami i terapeutami, goście reprezentujący instytucje państwowe i organizacje pozarządowe, przedstawiciele PFRON. List gratulacyjny do laureatów konkursu wystosował pan Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło: www.pfron.org.pl
Data publikacji : 03.10.2013

Międzynarodowy Dzień Niesłyszących

 

Na dzień 29 września br. przypada Międzynarodowy Dzień Głuchych

Międzynarodowy Dzień Głuchych lub Międzynarodowy Dzień Niesłyszących (ang. International Day for the Deaf) – święto obchodzone corocznie w ostatnią niedzielę września ustanowione w 1958 roku przez Światową Federację Głuchych (ang. World Federation of the Deaf, WFD) wieńczące przedłużony później do pełnego tygodnia Międzynarodowy Tydzień Głuchych (ang. International Week of the Deaf, IWD) upamiętniający powstanie organizacji we wrześniu 1951 roku.

Powołując do życia Dzień Głuchych, Federacja ogłosiła jednocześnie konkurs na najlepszy plakat upamiętniający święto (Bruksela 1958). Wygrał go polski malarz Henryk Osten-Ostachiewicz (1911-1974), osoba niesłysząca. Plakat przedstawiał twarz z przekreślonym uchem.

Źródło: wikipedia

Konsultacje specjalistów

 

W ramach projektu „Temida Przyjazna Niepełnosprawnym 2013" konsultacji udzielają:

dr Bożena W. Jakubczak – pedagog, ukończyła Wydział Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, autorka wielu prac naukowo-badawczych i programów szkoleniowych, twórca programów dla nauczycieli szkół specjalnych „Terpsychora do szkół” (4 edycje), wieloletni pracownik oraz główny specjalista w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

mgr Magdalena Błońska – pedagog, mediator wpisany na Krajową Listę Zawodowych Mediatorów przy Sądzie Najwyższym, ukończyła Wydział Resocjalizacji i Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Studia Podyplomowe na Wydziale Negocjacji i Mediacji Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej oraz specjalizację zawodową w Polskim Centrum Mediacji,.

Żaneta Ryszawa - certyfikowany psychoterapeuta tańcem i ruchem DMT. Certyfikowany terapeuta tańcem w oparciu o metodę Life/Art. Process. Instruktor tańców w kręgu. Instruktor improwizacji ruchu i symboliki ciała. Terapeuta osób z zaburzeniami psychicznymi (schizofrenia). Prowadząca zajęcia dla pedagogów szkolnictwa specjalnego, uczestników projektu "Terpsychora do szkół".

mgr Andrzej Olszewski – psycholog, ukończył Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej o kierunku Psychologia Kliniczna, ponadto ukończył Studia Podyplomowe na wydziale Psychologii o kierunku Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim.

Wiesław Jakubczak – obronił pracę magisterską z zakresu prawa międzynarodowego. Uzyskał specjalizację z doradztwa podatkowego oraz wpis na listę doradców podatkowych. Prowadził wykłady z prawa i podatków dla osób poszukujących pracy z uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

Temida przyjazna niepełnosprawnym 2013

Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, które dotychczas z udanym efektem zrealizowało cztery edycje "Terpsychora do szkół" (współfinansowane ze środków PFRON), wspierające kadrę szkolnictwa specjalnego nowatorskimi propozycjami pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, wykorzystującymi taniec i jego metodykę dla prowadzenia terapii, informuje o realizacji projektu dr Bożeny W. Jakubczak pt. "Temida przyjazna niepełnosprawnym 2013"będącego kontynuacją projektu ubiegłorocznego. Jest on również współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nasze ARTBALE Stowarzyszenie, dlatego dla uczestników zakwalifikowanych do projektu będzie całkowicie nieodpłatny. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, rodziców czy opiekunów prawnych dzieci lub młodzieży niepełnosprawnej, jak również do osób mających bezpośredni kontakt z osobą niepełnosprawną, w tym między innymi kadry szkolnictwa specjalnego, osób z organizacji pozarządowych lub instytucji bezpośrednio działających z osobą niepełnosprawną. Projekt trwa do 31 grudnia 2013 roku.
Celem projektu "Temida przyjazna niepełnosprawnym 2013" jest zwiększenie samodzielności ostatecznych beneficjentów projektu, tj. osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, poprzez bezpośredni lub pośredni ich dostęp do poradnictwa psychologicznego, podatkowego, prawnego i społecznego, mediacyjnego, informacyjnego i pedagogiczno-psychologicznego, realizowanego poprzez konsultacje, starające się zwiększać świadomość i motywację osób niepełnosprawnych, jak i osób z jej najbliższego otoczenia, celem aktywizowania niepełnosprawnego do samodzielnego uczestniczenia w życiu codziennym.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o dostarczanie pocztą do siedziby ARTBALE Stowarzyszenia (adres: 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 3 lok 13) lub bezpośrednio do biura podpisanych oryginałów poniżej wymienionych:
1. Karta zgłoszenia - deklaracja uczestnictwa
2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. Oświadczenie uczestnika projektu o jednoczesnym nieuczestniczeniu w innym podobnym projekcie dofinansowanym ze środków PFRON.

Istnieje możliwość zgłoszenia zapytania, problemu drogą elektroniczną na adres: balet@balet.com.pl.
Do pobrania i wydruku.
 

O projekcie

Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, które dotychczas z udanym efektem zrealizowało cztery edycje "Terpsychora do szkół" (współfinansowane ze środków PFRON), wspierające kadrę szkolnictwa specjalnego nowatorskimi propozycjami pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, wykorzystującymi taniec i jego metodykę dla prowadzenia terapii, informuje o realizacji projektu dr Bożeny W. Jakubczak pt. "Temida przyjazna niepełnosprawnym 2013"będącego kontynuacją projektu ubiegłorocznego. Jest on również współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nasze ARTBALE Stowarzyszenie, dlatego dla uczestników zakwalifikowanych do projektu będzie całkowicie nieodpłatny. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, rodziców czy opiekunów prawnych dzieci lub młodzieży niepełnosprawnej, jak również do osób mających bezpośredni kontakt z osobą niepełnosprawną, w tym między innymi kadry szkolnictwa specjalnego, osób z organizacji pozarządowych lub instytucji bezpośrednio działających z osobą niepełnosprawną. Projekt trwa do 31 grudnia 2013 roku.
Celem projektu "Temida przyjazna niepełnosprawnym 2013" jest zwiększenie samodzielności ostatecznych beneficjentów projektu, tj. osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, poprzez bezpośredni lub pośredni ich dostęp do poradnictwa psychologicznego, podatkowego, prawnego i społecznego, mediacyjnego, informacyjnego i pedagogiczno-psychologicznego, realizowanego poprzez konsultacje, starające się zwiększać świadomość i motywację osób niepełnosprawnych, jak i osób z jej najbliższego otoczenia, celem aktywizowania niepełnosprawnego do samodzielnego uczestniczenia w życiu codziennym.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o dostarczanie pocztą do siedziby ARTBALE Stowarzyszenia (adres: 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 3 lok 13) lub bezpośrednio do biura podpisanych oryginałów poniżej wymienionych:
1. Karta zgłoszenia - deklaracja uczestnictwa
2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. Oświadczenie uczestnika projektu o jednoczesnym nieuczestniczeniu w innym podobnym projekcie dofinansowanym ze środków PFRON.

Istnieje możliwość zgłoszenia zapytania, problemu drogą elektroniczną na adres: balet@balet.com.pl.
Do pobrania i wydruku.
 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale