^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Projekt współfinansowany
ze środków PFRON

Kontakt

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Królowej Jadwigi, nr 11, lok. 23

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

22 774 99 04
www.artbale.pl

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacając na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

artbale2.jpg

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Królowej Jadwigi 11. lok. 23.

Temida przyjazna niepełnosprawnym

Newsletter

Imię:
Email:

Temida przyjazna niepełnosprawnym

Temida przyjazna niepełnosprawnym

O projekcie

Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, które dotychczas z udanym efektem zrealizowało dwie edycje „Terpsychora do szkół” (współfinansowane ze środków PFRON), wspierające kadrę szkolnictwa specjalnego nowatorskimi propozycjami pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, wykorzystującymi taniec i jego metodykę dla prowadzenia terapii, ogłasza nabór do nowego projektu dr Bożeny W. Jakubczak pt. „Temida przyjazna niepełnosprawnym”. Jest on również współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nasze Stowarzyszenie Artbale, dlatego dla uczestników zakwalifikowanych do projektu będzie całkowicie nieodpłatny. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, rodziców czy opiekunów prawnych dzieci lub młodzieży niepełnosprawnej, jak również do osób mających bezpośredni kontakt z osobą niepełnosprawną, w tym między innymi kadry szkolnictwa specjalnego, osób z organizacji pozarządowych lub instytucji bezpośrednio działających z osobą niepełnosprawną. Projekt trwa do połowy grudnia 2012 roku i głównie realizowany będzie w wytypowanych punktach na terenie województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego lub podlaskiego.
Celem projektu „Temida przyjazna niepełnosprawnym” jest zwiększenie samodzielności ostatecznych beneficjentów projektu, tj. osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, poprzez bezpośredni lub pośredni ich dostęp do poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego, mediacyjnego, społeczno-prawnego, podatkowego i pedagogiczno-informacyjnego (sprzęt rehabilitacyjny i możliwości uzyskania funduszy), realizowanego poprzez konsultacje, starające się zwiększać świadomość i motywację osób niepełnosprawnych, jak i osób z jej najbliższego otoczenia, celem aktywizowania niepełnosprawnego do samodzielnego uczestniczenia w życiu codziennym.
Osoby zainteresowane zakwalifikowaniem do uczestnictwa w projekcie proszone są o dostarczanie pocztą do siedziby Artbale Stowarzyszenie (adres: 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 3 lok 13) podpisanych oryginałów poniżej wymienionych dokumentów lub przesłanie zeskanowanych podpisanych dokumentów na adres mailowy balet@balet.com.pl które będą wystarczające dla przeprowadzenia procesu kwalifikowania do projektu:
 
1. Karta zgłoszenia – deklaracja uczestnictwa
2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. Oświadczenie uczestnika projektu o jednoczesnym nieuczestniczeniu w innym podobnym projekcie dofinansowanym ze środków PFRON.

(Złożenie karty zgłoszenia wraz z dokumentami nie jest jeszcze ostatecznym zakwalifikowaniem uczestnika do projektu, a ilość miejsc ograniczona).

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia 2012
Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów w:
Muzeum Narodowym w Warszawie
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Muzeum Pałacu w Wilanowie
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

www.dzienniepelnosprawnych.mnw.art.pl

ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie "Razem dla Niepełnosprawnych", oraz
Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

WSPÓŁORGANIZATORZY
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym

Czytaj więcej: Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Podziękowanie od Prezydenta Miasta Legionowa

W dniach 25 - 26 sierpnia 2012 roku ARTBALE Stowarzyszenie było jednym z wystawców na I Legionowskich Targach Przedsiębiorczości, promując aktualnie realizowany projekt pn. "Temida przyjazna niepełnosprawnym". Poniżej podziękowanie od Prezydenta Miasta Legionowa Romana Smogorzewskiego za aktywny udział ARTBALE w tym wydarzeniu.
 
kliknij by powiększyć

STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych - 2012 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 10 września do dnia 10 października br. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „STUDENT II”.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca.
Wnioskodawcy, będący studentami uczelni zagranicznych, składają wnioski o dofinansowanie w Oddziale Mazowieckim PFRON.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia dostępne są na stronie Funduszu (czytaj) oraz w Oddziałach PFRON.

źródło: www.pfron.org.pl

Prawa osób niepełnosprawnych

We czwartek, 6 września 2012 roku Prezydent RP pan Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Zapraszamy do lektury artykułu na ten temat na Oficjalnej Stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej www.prezydent.pl.

Temida przyjazna niepełnosprawnym

Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, które dotychczas z udanym efektem zrealizowało dwie edycje „Terpsychora do szkół” (współfinansowane ze środków PFRON), wspierające kadrę szkolnictwa specjalnego nowatorskimi propozycjami pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, wykorzystującymi taniec i jego metodykę dla prowadzenia terapii, ogłasza nabór do nowego projektu dr Bożeny W. Jakubczak pt. „Temida przyjazna niepełnosprawnym”. Jest on również współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nasze Stowarzyszenie Artbale, dlatego dla uczestników zakwalifikowanych do projektu będzie całkowicie nieodpłatny. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, rodziców czy opiekunów prawnych dzieci lub młodzieży niepełnosprawnej, jak również do osób mających bezpośredni kontakt z osobą niepełnosprawną, w tym między innymi kadry szkolnictwa specjalnego, osób z organizacji pozarządowych lub instytucji bezpośrednio działających z osobą niepełnosprawną. Projekt trwa do połowy grudnia 2012 roku i głównie realizowany będzie w wytypowanych punktach na terenie województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego lub podlaskiego.

 

1. Karta zgłoszenia – deklaracja uczestnictwa
2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. Oświadczenie uczestnika projektu o jednoczesnym nieuczestniczeniu w innym podobnym projekcie dofinansowanym ze środków PFRON.


Czytaj całość

 

Dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 5 lipca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. Nr 0, poz. 687).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną, składają wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Czytaj więcej: Dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale