^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl


W KRĘGU TAŃCA
w kregu02
Projekt dofinansowany ze środków PFRON.

Dane kontaktowe

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Hetmańska 10, lok. 13

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacaną na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Jana III Sobieskiego 6d.

Newsletter

Imię:
Email:

...w kręgu tańca...2016

Zachęcamy do zgłaszania swojego bezpłatnego udziału w projekcie dr Bożeny W. Jakubczak pn. …w kręgu tańca…2016, dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Artbale Stowarzyszenie.

Zaproszenie

Pierwsze i drugie zgrupowanie odbędzie się już w terminie od 25 do 29 kwietnia 2016 roku i od 9 do 13 maja 2016 roku, a trzecie i czwarte zgrupowanie w drugiej połowie września od 12 do 16 września 2016 roku i od 19 do 23 września 2016 roku.

Regulamin

Ostateczne przyjęcie regulaminu do stosowania zobowiązań jego zapisów, następuje dla szkoły z datą podpisania i złożenia do Organizatora Karty zgłoszenia dla szkoły oraz dla pozostałych po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów od uczestników. Dla Organizatora z momentem zakwalifikowania danej grupy i uczestników wraz z wpisaniem odpowiednich danych do dokumentów prowadzonych przez Organizatora dla ewidencji projektu.

Karta zgłoszeniowa

Kartę wypełnia W I etapie rekrutacji zainteresowana szkoła specjalna lub szkoła z oddziałami integracyjnymi i zaznacza wybór terminu lub kilku terminów zgrupowania oraz podaje liczebność zgłaszanej na dany termin grupy wraz z liczebnością grup z rozróżnieniem na ilość niepełnosprawnych uczniów i opiekujących się nimi opiekunów. Ostateczny termin nadesłania Karty (dla wszystkich czterech zgrupowań) upływa 31 marca 2016 roku.

Załączniki

  1. Karta zgłoszenia uczestników - w ilości kart dla każdego ucznia niepełnosprawnego i opiekuna.
  2. Oświadczenie uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - w ilości osobnych oświadczeń dla każdego ucznia niepełnosprawnego i opiekuna.
  3. Oświadczenie uczestnika projektu zabezpieczające prawa autorskie nagrywającego - w ilości osobnych oświadczeń dla każdego ucznia niepełnosprawnego i opiekuna.

Zakwalifikowane szkoły zgłaszające chęć uczestnictwa grup i delegowaniu do udziału w projekcie opiekunów po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na dany termin/y na podstawie regulaminu muszą przesłać (dostarczyć) pilnie w ciągu 7 dni do organizatora oryginały wszystkich podpisanych załączników dokumentów zgłoszeniowych uczestników, wypełnionych i własnoręcznie lub przez prawnych opiekunów czytelnie podpisanych.

Dla zgrupowań kwietnia i maja 2016 roku złożenie dokumentów do dnia 15 kwietnia – koniec II etapu rekrutacji dla pierwszych dwu zgrupowań

Dla dwu zgrupowań września 2016 roku złożenie dokumentów do dnia 6 czerwca – koniec II etapu rekrutacji dla ostatnich dwu zgrupowań.

Dopuszcza się przesyłanie zeskanowanych, podpisanych kart zgłoszeniowych ze Szkół pocztą mailową na adres balet@balet.com.pl, jednak z jednoczesnym przesłaniem podpisanego i ostemplowanego oryginału karty zgłoszenia dla szkoły na adres siedziby Stowarzyszenia

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 3

Szanowni Państwo

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki z siedzibą w Legionowie, uprzejmie zaprasza nauczycieli z niepełnosprawnymi uczniami do bezpłatnego udziału w projekcie dr Bożeny W. Jakubczak pn.

…w kręgu tańca…2016, dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Artbale Stowarzyszenie.

Celem projektu jest ugruntowanie dotychczas prowadzonej w szkołach/zespołach/ośrodkach pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, wykorzystującymi ruch, taniec i metodykę pracy tancerzy w rehabilitacji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, ich pełniejszej integracji społecznej, wzmacnianiu cech samodzielności oraz wyróżnienia dotychczasowego zaangażowania nauczycieli i opiekunów w pracy z niepełnosprawnymi i praktycznym wykorzystywaniu możliwości rehabilitacyjnych tańca.

Projekt będzie realizowany podczas wybranego terminu pięciodniowego wyjazdowego zgrupowania dla czterech grup z różnych szkół z udziałem specjalistów, artystów, tancerzy, choreografów i prowadzonymi przez nich warsztatami, zajęciami, spotkaniami i innymi atrakcjami.

W związku z przystąpieniem do realizacji naboru uczestników do wszystkich czterech zaplanowanych zgrupowań, zapraszamy zainteresowane szkoły i grupy uczestników wraz z nauczycielami, o jak najszybsze wypełnienie i przesłanie podpisanej

Karty zgłoszenia dla szkoły oraz rozpoczęcie gromadzenia pozostałej wymaganej w regulaminie dokumentacji. Pierwsze i drugie zgrupowanie odbędzie się już w terminie od 25 do 29 kwietnia 2016 roku i od 9 do 13 maja 2016 roku, a trzecie i czwarte zgrupowanie w drugiej połowie września od 12 do 16 września 2016 roku i od 19 do 23 września 2016 roku.

Informujemy, że szczegółowe informacje, jak i niezbędne dla zgłaszania formularze wraz z obowiązującym regulaminem, zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce www.artbale.pl/niepelnosprawni/wkregu-tanca2016 W pierwszym etapie rekrutacji prosimy o wypełnienie i podpisanie

Karty zgłoszenia dla szkoły, którą należy przesyłać do ARTBALE Stowarzyszenie, Legionowo ul. Sowińskiego 3, najpóźniej do dnia 31 marca 2016 roku.

W wyznaczonym przez regulamin terminie drugiego etapu, niezbędne będzie przygotowanie i przesłanie przez zakwalifikowane szkoły/grupy dodatkowych czterech załączników, w tym kopii aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności dla każdego zgłaszanego do projektu uczestnika – ucznia. Orzeczenia muszą być wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności albo przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie oryginały dokumentów, powinny zostać potwierdzone i oryginalnie podpisane, w tym kopie orzeczeń za zgodność z oryginałem.

Z tanecznym pozdrowieniem

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

Szanowni Państwo

 

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki z siedzibą w Legionowie, uprzejmie informuje, że kolejna edycja projektu dr Bożeny W. Jakubczak pn. …w kręgu tańca...2016 została pozytywnie zaopiniowana przez komisję oceniającą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i aktualnie oczekuje na przyznanie dofinansowania.

W związku z planowaną realizacją naboru i zgrupowań uczestników projektu już w miesiącach kwiecień i maj (I i II zgrupowanie) oraz w II połowie września (III i IV zgrupowanie) prosimy zainteresowane szkoły i grupy uczestników o jak najwcześniejsze rozpoczęcie gromadzenia niezbędnej dokumentacji. W szczególności niezbędne będzie przygotowanie kopii aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla każdego zgłaszanego do projektu uczestnika – ucznia. Orzeczenia muszą być wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności albo przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie kopie dokumentów, w tym orzeczeń powinny zostać potwierdzone i podpisane za zgodność z oryginałem.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje o dokładnych terminach zgłaszania, jak i niezbędne dla zgłoszenia formularze zostaną niezwłocznie zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce www.artbale.pl/niepelnosprawni/wkregu-tanca2016 po ostatecznym potwierdzeniu zgody PFRON-u na dofinansowanie realizacji projektu.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale