^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl


Terpsychora do szkół

Projekt dołfinansowany ze środków PFRON.

Dane kontaktowe

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Hetmańska 10, lok. 13

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacaną na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Jana III Sobieskiego 6d.

Newsletter

Imię:
Email:

Terpsychora do szkół edycja wiosenna (5)

Podsumowanie dodatkowego seminarium Terpsychory do szkół edycji wiosennej 5

W ramach projektu dofinansowanego przez PFRON pn. "Terpsychora do szkół edychja wiosenna" w niedzielę 5 października odbyło się dodatkowe seminarium na temat: Wykorzystania sztuki tańca, pracy artystów oraz możliwości stymulowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez różnorodne formy odziaływania sztuki, w tym programu „Terpsychora do szkół” - spotkanie moderowane. Gośćmi spotkania byli: Ewa Głowacka - wspaniała polska balerina, pedagog baletu, Berenika Jakubczak - choreolog, baletmistrz, korepetytor Polskiego Baletu Narodowego; dr Bożena Jakubczak - animator kultury, pedagog oraz Klaudia Polak Szewczyk - ilustratorka i wydawca książek o tematyce baletowej dla dzieci. Uczestnicy seminarium aktywnie brali w nim udział dzieląc się wzajemnie swoimi pomysłami lub doświadczeniami związanymi z pracą z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z wykorzystaniem tańca i ruchu po ukończeniu szkolenia projektu "Terpsychora do szkół'.
Uczestnicy projektu otrzymali wiedzę i praktyczne umiejętności stosowania różnych form pracy z ciałem od ruchu poprzez taniec, czego efektem długofalowym będzie podniesienie poziomu aktywności społecznej swoich wychowanków, z którymi na co dzień zawodowo pracują. Uczestnicy projektu nabrali ogromnych chęci do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tańca oraz powoływania zespołów tanecznych w swoich szkołach.

Podsumowanie realizacji projektu "Terpsychora do szkół edycja wiosenna 5"

W dniach 3 - 6 października 2014 odbyła się piąta edycja (wiosenna) projektu dr Bożeny Jakubczak Terpsychora do szkół, dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków własnych ARTBALE Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, realizatora projektu. Szkolenie odbyło się w Instytucie Rozwoju Biznesu w Serocku.
Każdego dnia szkolenia odbywały się seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne z następujących technik: "Show Dance", prowadzenie: Magdalena Litwin, "Terapia tańcem i ruchem", prowadzenie: Żaneta Ryszawa, "Tańce w kręgu" prowadzenie: dr Bożena Jakubczak oraz "Taniec klasyczny z elementami choreografii", prowadzenie: Berenika Jakubczak.

Podsumowaniem pierwszego, drugiego i trzeciego dnia zajęć były spotkania połączone z praktycznymi próbami i ćwiczeniami realizowanych kroków i układów prowadzone przez Magdalenę Litwin, dr Bożenę Jakubczak, Berenikę Jakubczak oraz Żanetę Ryszawę.

Podziękowania od organizatora

W imieniu Artbale Stowarzyszenia pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za aktywny udział w projekcie „ Terpsychora do szkół - edycja wiosenna 5”. W szczególności dziękujemy wszystkim uczestnikom, bez których nasz projekt nie mógłby się odbyć! Nasze wyjątkowe wyrazy wdzięczności kierujemy także do grona pedagogów i zaproszonych gości, którzy nadali niezwykły charakter naszemu spotkaniu. Wielkie ukłony i specjalne podziękowania kierujemy także do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dofinansował projekt.

Czytaj więcej: Podziękowania od organizatora

Informacje organizacyjne

Miejsce:
Instytut Rozwoju Biznesu
ul. Wyzwolenia 63
05-140 Serock
Termin:
Przyjazd dnia 3 X 2014 r. do godz. 12:00.
Wyjazd dnia 6 X 2014 r. od godz. 15:00
 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie.
 
Ilość uczestników w projekcie ograniczona.

Terpsychora do szkół - przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń

UWAGA!!!      

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 22 września 2014 roku.

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na czterodniowe, bezpłatne warsztaty, przygotowujące do wykorzystania różnych technik tańca w terapii i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

ZAPRASZAMY zainteresowanych z całej Polski do wypełniania i składania zgłoszeń jeszcze do dnia 22 września 2014 roku.

Projekt Terpsychory do szkół – edycja 5 i edycja 6 w październiku 2014 roku, są współfinansowane ze środków PFRON oraz Stowarzyszenia ARTBALE.

Dokumenty niezbędne dla rozpatrzenia zgłoszenia:

  1. Karta zgłoszeniowa – „Terpsychora do szkół”,
  2. Regulamin,
  3. Oświadczenie o danych osobowych,
  4. Oświadczenie uczestnika projektu zabezpieczające prawa autorskie nagrywającego.

Dokumenty są do pobrania www.artbale.pl po wypełnieniu należy przesłać na adres:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 3 lok 13  

Prowadzący zajęcia - Bożena Jakubczak

 

Animator kultury, pedagog, instruktor tańców w kręgu, członek jury konkursów "Doliny Kreatywnej" w TVP Kultura. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o specjalności pedagog specjalny. Autor wielu wydarzeń kulturalnych, współorganizator dwunastu edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Lądeckie Lato Baletowe, autor projektów: Europejska Era Tańca, Warszawski Wieczór Choreograficzny, Szalone Dni Tańca.

W projekcie „Terpsychora do szkół” edycja wiosenna (5) prowadzi zajęcia „Tańce w kręgu”.

Certyfikat

BozenaJakubczak(2)

 

Prowadzacy zajęcia - Żaneta Ryszawa

Certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem DMT,. absolwentka podyplomowych studiów w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie, certyfikowany terapeuta tańcem w oparciu o metodę Life/Art. Process. Instruktor tańców w kręgu, dyplomowana instruktorka improwizacji tańca i symboliki ciała (Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen) oraz tańców w kręgu. Terapeuta osób z zaburzeniami psychicznymi (schizofrenia). Prowadząca zajęcia dla pedagogów szkolnictwa specjalnego, uczestników projektu "Terpsychora do szkół".

W projekcie „Terpsychora do szkół” edycja wiosenna (5) prowadzi „Terapia tańcem i ruchem".

ryszawa1

Terapia tańcem i ruchem jest zaliczana do kierunków psychoterapii, której celem jest pełna integracja w sferze emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej przez wykorzystanie tańca i ruchu. Metoda ta opiera się na założeniu, że w ciele człowieka zawarta jest jego cała historia, osobowość, stany emocjonalne.

Prowadzacy zajęcia - Magdalena Litwin

Absolwentka wydziału pedagogiki w zakresie pracy kulturalno- oświatowej oraz oligofrenopedagogiki. Ukończyła kurs choreoterapii - ANDRAGOG przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, instruktor tańca współczesnego - SSiEA Kraków, kwalifikacje nadane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, instruktor aerobiku - AWF Wrocław. Prowadzi zajęcia w zespole szkół specjalnych ze wspomagania dzieci niepełnosprawnych poprzez taniec, ruch i muzykę.

W projekcie „Terpsychora do szkół” edycja wiosenna (5) prowadzi „Show Dance”.  dsc9875

Show dance mieści się w kategorii tańca nowoczesnego, a wywodzi z disco dance. Obecnie często bazuje na takich technikach tanecznych, np. jazz, burleska, latino. Choreografia bywa ilustracją scenki rodzajowej, nierzadko o dowcipnym zabarwieniu. Typowe dla show dance jest również wykorzystywanie rozmaitych rekwizytów. Na potrzeby najbliższego kursu Terpsychory proponuję zajęcia z wykorzystaniem lasek oraz szarf.

Prowadzacy zajęcia - Berenika Jakubczak

Artysta tancerz - choreolog, asystent baletmistrzów Polskiego Baletu Narodowego w Warszawie. Absolwentka Royal Academy of Dance - Benesz Institute w Londynie. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Finalistka XII Ogólnopolskiego Konkursu Tańca - Gdańsk 2001. Uczestniczyła w Europejskim Festiwalu Młodzieży Artystycznej we Wrocławiu oraz jako stażystka "Ballet des Jeunes d’Europe" we Francjii. Przez wiele lat pracowała jako tancerka Baletu Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Absolwentka Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie Wydziału Reklama. Prowadząca zajęcia dla pedagogów szkolnictwa specjalnego, uczestników projektu "Terpsychora do szkół: "Terpsychora do szkół, "Terpsychora do szkół - druga edycja", "Terpsychora do szkół - edycja wiosenna (3) . oraz "Terpsychora do szkół - edycja jesienna (4)

W projekcie „Terpsychora do szkół” edycja wiosenna (5) prowadzi „Taniec klasyczny z elementami choreografii".

berenika1

Taniec klasyczny ma na celu wykształcenie harmonii i ładu w tańcu, czystego piękna ciała, idealnego rysunku, pięknych póz, płynności i harmonii ruchów. Wyrabia doskonałą dyscyplinę ruchową poprzez stałą konstrukcję lekcji, ćwiczenia przy drążku i na środku. Taniec klasyczny to utworzona przez choreografię kombinacja ustalonych kroków i póz.

Dokumenty zgłoszeniowe

Rekrutacja do projektu "Terpsychora do szkół" edycja wiosenna (5) i "Terpsychora do szkół" - edycja jesienna (6) rozpoczyna się z dniem ogłoszenia informacji o naborze do projektu na stronie internetowej Stowarzyszenia ARTBALE www.artbale.pl. przez upoważnionych przedstawicieli ARTBALE w placówkach w województwie zachodnio-pomorskim i lubuskim oraz w siedzibie w województwie mazowieckim. Ostatnim dniem terminowego otrzymania przez Organizatora nadesłanych oryginałów podpisanych kart zgłoszeniowych i pozostałych niezbędnych dokumentów jest dzień 15 września 2014 roku zarówno dla Terpsychory wiosennej (5) jak i Terpsychory jesiennej (6). Uprasza się o terminowe zgłaszanie i przesłanie wszystkich niezbędnych dokumentów, gdyż podstawą dla rozpatrzenia Zgłoszenia i głównym kryterium do przyjęcia zgłoszenia będzie treść i kompletność oraz terminowość wpływu zgłaszania kandydatów.

Do pobrania i wypełnienia dokumenty zgłoszeniowe:

  1. Karta zgłoszeniowa – „Terpsychora do szkół”,
  2. Regulamin,
  3. Oświadczenie o danych osobowych,
  4. Oświadczenie uczestnika projektu zabezpieczające prawa autorskie nagrywającego.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale