^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Kontakt

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Królowej Jadwigi, nr 11, lok. 23

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

22 774 99 04
www.artbale.pl

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacając na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

artbale2.jpg

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Królowej Jadwigi 11. lok. 23.

Newsletter

Imię:
Email:

Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II - projekt PFRON

Projekt pn. „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II” realizowany jest w okresie 01.12.2013 r. – 28.02.2015 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (FAR), Fundacją Fuga Mundi (FFM) oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji (SPI).

Projekt stanowi kontynuację działań, prowadzonych z sukcesem w ramach pierwszej edycji Projektu. Powodzenie poprzedniego przedsięwzięcia skłoniło PFRON do kontynuacji oferty, która do końca lutego 2015 r. doprowadzi do podniesienia kwalifikacji oraz kompetencji wśród 375 osób niepełnosprawnych (ON) (200 kobiet i 175 mężczyzn). Znajdzie to przełożenie we wzroście szans tych osób na znalezienie pracy.

Oferta Projektu jest kierowana, w pierwszej kolejności do osób niepełnosprawnych będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych, pozostających bez zatrudnienia, z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają ukończonych 30 lat.

Dodatkowo, poza grupą osób niepełnosprawnych, 250 osób z ich najbliższego otoczenia (rodzina, opiekunowie; 150 kobiet i 100 mężczyzn) zostanie objętych wsparciem (psychologicznym, prawnym) realizowanym w formie warsztatów.

Osoby niepełnosprawne w ramach projektu mają możliwość wzięcia udziału w komplementarnych formach wsparcia. Zasadnicza formą wsparcia w projekcie jest przygotowanie dla każdego Beneficjenta Indywidualnego Planu Działania (IPD). Indywidualne podejście do każdego uczestnika skutkuje tym, że Beneficjent otrzymuje wsparcie adekwatne do jego potrzeb i możliwości np.:

 • doradztwo i poradnictwo zawodowe,
 • indywidualne lub grupowe wsparcie psychologiczne,
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej,
 • szkolenia zawodowe,
 • praktyki zawodowe,
 • staże rehabilitacyjne,

wsparcie w rozpoczęciu/kontunuacji nauki.

Osoby z otoczenia ON w ramach projektu będą miały możliwość wzięcia udziału w indywidualnych i grupowych warsztatach dla rodzin i opiekunów.

Lider Projektu (PFRON) odpowiada za:

 • zarządzanie projektem,
 • reprezentowanie Partnerstwa w sprawach dotyczących Projektu przed Instytucją Pośredniczącą lub Instytucją Pośredniczącą II stopnia,
 • koordynację (w tym monitoring i nadzór) prawidłowości działań Partnerów przy realizacji zadań zawartych w Projekcie,
 • wspieranie Partnerów w realizacji powierzonych zadań,
 • rozliczanie i kwalifikowalność wydatków,
 • koordynację działań Partnera na rzecz upowszechniania informacji o Projekcie i jego celach,
 • informowanie Instytucji Pośredniczącej II stopnia o problemach w realizacji Projektu.

Partnerzy odpowiadają za:

 • prowadzenie wszystkich działań merytorycznych – operacyjnych – wynikających z celów projektu i zmierzających do osiągnięcia jego rezultatów,
 • rekrutację i aktywizację zawodową ON,
 • realizację wsparcia dla opiekunów/ek ON,
 • współpracę z pracodawcami.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.01.03.06-00-079/13-00

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronach partnerów projektu www.praca.ffm.pl, www.integracja.org, www.far.org.pl, www.wsparcieabsolwentow2.wordpress.com.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale