^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Dane kontaktowe

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Hetmańska 10, lok. 13

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacaną na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Jana III Sobieskiego 6d.

Newsletter

Imię:
Email:

działalność

działalność

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Należy do:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarzadowych.
Otwarte Forum Środowisk Sztuki Tańca.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Obszary działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Ochrona praw

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

Nauka, kultura, ekologia

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- teatr
- taniec
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

 Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych

Wspieranie organizacji pozarządowych - obszary wsparcia:

- Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- Księgowość, zarządzanie finansami
- Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- Sprawy formalne związane z działalnością organizacji
- Wsparcie lokalowe: Użyczanie bezpłatne sali 30 miejsc na szkolenia, spotkania oraz stanowiska biurowe z z wyposażeniem w lokalu biurowym - Wsparcie techniczne: Bezpłatne wsparcie rzeczowe, w tym dostęp do komputerów, internetu, ksero, drukarki, nagłośnienia, nagrywających i odtwarzających kamer filmowych i odtwarzaczy DVD, 30 krzeseł i kilku biurek,
- Zrzeszanie organizacji pozarządowych, rzecznictwo interesów
- Pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- Pomoc specjalistyczna, związana z daną dziedziną: Poziomem i przygotowaniem formalnym jakości działań organizacji pozarządowych do współpracy z samorządem i administracją.
- Inne obszary wsparcia: Rehabilitacją osób niepełnosprawnych oraz wejście i przystosowanie tych osób do życia w społeczeństwie i odnalezienie się na ryku pracy.
- Porady prawne, pomoc prawna
- Współpraca z administracją
- Status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
- Prowadzenie działalności zarobkowej - działalność odpłatna, gospodarcza
- Ewaluacja
- Aktywizacja lokalna
- Współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem

Wspieranie organizacji pozarządowych - sposoby wsparcia:

- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo mailowe
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- informacje w internecie, prowadzenie serwisu dla organizacji: Informacje na stronie www.artbale.pl; www.dance.org.pl,
- szkolenia, warsztaty, konferencje
- inne: Reprezentowanie interesów i stanowisk wielu różnych organizacji w; Legionowskiej Gminnej Radzie Działalności Pożytu Publicznego, Warszawskich Komisjach Dialogu Społecznego ds.Tańca i Komisji Muzyki; Radzie Działąlności Pożytku Publicznego Powołanej przez ministra KIDN , w OFOP.
- doradztwo długofalowe, tutoring, coaching

Tożsamość, tradycja narodowa
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale