^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Projekt "...w kręgu tańca...2023" Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ARTBALE W okresie: 01.04. - 31.12.2023, roku. Wartość dofinansowania: 396 800,00 zł Całkowita wartość zadania: 460 800,00 zł

1 8714

znaki strona www

Dane kontaktowe

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Hetmańska 10, lok. 13

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacaną na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Jana III Sobieskiego 6d.

Newsletter

Imię:
Email:

w kręgu tańca 2023

w kręgu tańca 2023 Zapraszamy do zgłaszania się

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza do składania skanów Kart zgłoszenia dla Szkoły wypełnionych i podpisanych przez szkoły specjalne (zespoły, ośrodki, placówki specjalne) lub szkoły (zespoły, ośrodki) z oddziałami integracyjnymi z całej Polski zainteresowanych udziałem w sprawdzonym, cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli i uczniów z niepełnosprawnościami, projekcie dr Bożeny W. Jakubczak „...w kręgu tańca...2023”, realizowanym po raz dziesiąty przez ARTBALE Stowarzyszenie, z przyznanym dofinansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest nie tylko do szkół mających dorobek w tanecznej pracy rehabilitacyjnej, ale również dopiero zamierzających rozpocząć pracę przy wykorzystaniu sztuki tańca w pracy z grupami uczniów z upośledzeniem intelektualnym. Projekt skierowany jest również do ich opiekunów – kadry szkolnictwa specjalnego, z zachowaniem ograniczonej, ilościowej proporcji dla zgłaszanych 10-osobowych grup uczestników, gdzie na jedną zgłoszoną ze szkoły 10-osobową grupę przypadnie: 8 niepełnosprawnych podopiecznych uczniów i 2 nauczycieli/opiekunów.

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin

Pismo przewodnie i karta zgłoszenia dla szkoły

Karta zgłoszenia od uczestnika (Załącznik 1)

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 2)

Oświadczenie uczestnika projektu zabezpieczające prawa autorskie nagrywającego (Załącznik 3)

WŁASNE Poświadczone za zgodność z oryginałem aktualne kopie orzeczeń o rodzaju i stopniu niepełnosprawności (Załącznik 4)

Zgodnie z zaleceniami PFRON ważne są tylko następujące dokumenty:

Zeskanowana poświadczona za zgodność z oryginałem aktualna kopia orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności wydanego przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub zeskanowana poświadczona za zgodność z oryginałem aktualna kopia orzeczenia wydana przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Dokument/lista uczniów z niepełnosprawnościami wpłacających wpłaty potwierdzające (Załącznik 5)

Projekt będzie realizowany podczas wyjazdowych ośmiu zgrupowań, każde pięciodniowe zgrupowanie będzie dla czterech grup z różnych szkół. Program realizowany z udziałem specjalistów, artystów, tancerzy i choreografów z prowadzonymi przez nich warsztatami, zajęciami z trzech technik tańca i przygotowaniem do pokazów i pokazem każdej grupy uczestników w trzech technikach i stylach tańca, jak i wieloma spotkaniami i innymi atrakcjami.

Głównym celem realizacji projektu jest pomoc uczestnikom osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi w pełniejszej integracji społecznej i ugruntowanie zmian w postawach wzbogacających ich osobiste możliwości osiągania sukcesów. Dzięki spotkaniom z artystami, tancerzami, specjalistami i praktycznym próbom tanecznym osoby te dostaną możliwość zapoznania się z różnymi technikami tańca, własną ekspresją ruchu i emocji. Uczestnicy będą mogli poznać nowe sposoby ruchu i koordynacji ciała, wyrażenia swoich emocji na tle współpracującej grupy dzięki przygotowaniom i osobistym udziale w różnych aktywizujących spotkaniach oraz przygotowywanym pokazie na zakończenie każdego zgrupowania.

Udział w projekcie jest tylko w części odpłatny w wysokości „wpłaty potwierdzającej” równej 200 zł, wnoszonej przez każdego niepełnosprawnego uczestnika, z wyłączeniem nauczycieli/opiekunów. W ramach projektu, zapewnione zostaną warsztaty, przegotowania, próby, występy i zajęcia taneczne z trzech technik tańca, bogaty i ciekawy codzienny merytoryczny program realizowany w salach i miejscu pobytu oraz noclegi i wyżywienie w ośrodku położonym blisko Zalewu Zegrzyńskiego.

Ze strony zgłaszającej się Szkoły oczekujemy: potwierdzenia wybranych możliwych terminów przyjazdu 10-osobowej grupy uczestników, w każdej grupie zawsze po 2 nauczycieli/opiekunów, podpisania oraz dostarczenia do Organizatora w pierwszym etapie i terminie rekrutacji tj. do 26 kwietnia 2023 roku skanów wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia dla szkoły. Obok specjalnych warunków kwalifikacji opisanych w regulaminie decyduje kolejność napływu zgłoszeń. Po zakwalifikowaniu przez Organizatora terminu dla szkoły i grup oraz wstępnym ich potwierdzeniu najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2023 roku, należy zebrać od uczestników i dostarczyć do Organizatora w tym samym trybie e-mailem skany wszystkich wymaganych i podpisanych dokumentów (załączników) oraz dokonać wpłat potwierdzających od niepełnosprawnych uczestników. Skany wszystkich dokumentów należy przesyłać elektronicznie na adres e-mail: balet@balet.com.pl, zgodnie z §3 pkt 12 Regulaminu najpóźniej do 4 maja 2023 roku. Jednocześnie we własnym zakresie i na własny koszt należy przygotować i zaplanować na jeden z wybranych przez szkołę w Karcie zgłoszenia szkoły i zaakceptowany przez Organizatora termin zgrupowania, pełnej opieki dla niepełnosprawnych uczestników podczas podróży oraz pobytu na zgrupowaniu, jak również przygotować możliwość dojazdu (transport) swojej grupy z miejsca siedziby Szkoły do Warszawy oraz zapewnić odwiezienie grupy z Warszawy do siedziby Szkoły w terminie zakończenia zgrupowania. Przejazd uczestników z Warszawy do Ośrodka i z powrotem do Warszawy zapewnia Organizator na własny koszt.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale