^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Projekt dofinansowany ze środków PFRON.

1 8714

Kontakt

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Królowej Jadwigi, nr 11, lok. 23

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

22 774 99 04
www.artbale.pl

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacając na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Królowej Jadwigi 11. lok. 23.

Newsletter

Imię:
Email:

W kręgu tańca 2017 ogólnopolski

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza szkoły specjalne (zespoły, ośrodki, placówki specjalne) lub szkoły (zespoły, ośrodki) z oddziałami integracyjnymi ze wszystkich województw w całej Polsce do skradania aplikacji, zgodnie z załączonym regulaminem projektu, na bezpłatny udziału w sprawdzonym, cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli i uczniów niepełnosprawnych, projekcie dr Bożeny W. Jakubczak pn. „...w kręgu tańca...2017”, realizowanym przy dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki z Legionowa.
Głównym celem realizacji projektu jest pomoc uczestnikom osobom niepełnosprawnym intelektualnie w pełniejszej integracji społecznej i ugruntowanie zmian w postawach wzbogacających ich osobiste możliwości osiągania sukcesów. Dzięki spotkaniom z artystami, tancerzami, specjalistami i praktycznym próbom tanecznym osoby te dostaną możliwość zapoznania się z różnymi technikami tańca, własną ekspresją ruchu i emocji. Uczestnicy będą mogli poznać nowe sposoby ruchu i koordynacji ciała, wyrażenia się tańcem na tle współpracujących grup dzięki przygotowaniom i osobistym udziale w pokazie na zakończenie każdego zgrupowania.


W całym projekcie „…w kręgu tańca…2017” przewidziane są cztery pięciodniowe zgrupowania, z reprezentującymi po cztery, 16 szkołami ze wszystkie województwa. Zakwalifikowane w pierwszej kolejności zostaną szkoły z wymienionych niżej grup województw z Polski, przyporządkowane według następującego podziału zgrupowań i terminów oraz województw dla siedzib szkół:
I - Zgrupowanie: od 16.X do 20. X 2017 - dla: dolnośląskie; lubuskie; kujawsko-pomorskie; lubelskie,
II - Zgrupowanie: od 23.X do 27. X 2017 - dla: łódzkie; małopolskie; mazowieckie; opolskie,
III - Zgrupowanie: od 06.XI do 10. XI 2017 - dla: podkarpackie; podlaskie; pomorskie; śląskie,
IV - Zgrupowanie: od 27.XI do 01.XII 2017 - dla: świętokrzyskie; warmińsko-mazurskie; wielkopolskie;
zachodniopomorskie.
Projekt skierowany jest nie tylko do szkół mających dorobek w tanecznej pracy rehabilitacyjnej ale również do szkół dopiero zamierzających rozpocząć pracę przy wykorzystaniu sztuki tańca z grupami uczniów upośledzonych umysłowo, jak również kierowany jest do ich opiekunów – kadry szkolnictwa specjalnego, z zachowaniem ograniczonej, ilościowej proporcji dla zgłaszanych po równo 11-osobowych grup, gdzie na jedną zgłoszoną ze szkoły 11-osobową grupę przypadnie 9 niepełnosprawnych podopiecznych uczniów i przewidzianych jest maksymalnie do dwóch nauczycieli/opiekunów.
Miejscem realizacji projektu i każdego zgrupowania jest wybrany w odpowiednim trybie ośrodek CARITAS-u położony przy Alei Centralnej 6 w Popowie-Letnisko, 05-140 Somianka, powiat wyszkowski, do którego przejazd wszystkich uczestników z Warszawy do Ośrodka, tam i z powrotem będzie zapewniony przez Organizatora. Jedynie dojazdy z siedziby szkoły do Warszawy tam i z powrotem zabezpiecza i organizuje we własnym zakresie szkoła.
Zapraszamy zatem zainteresowane szkoły, osoby niepełnosprawne upośledzone umysłowo wraz z nauczycielami - opiekunami do zgłaszania swojego udziału w projekcie w ramach zgłoszenia grupy z danej szkoły na termin przydzielony województwu. W tym celu prosimy o przesłanie pocztą czytelnie wypełnionych i podpisanych dokumentów, takich jak przygotowane przez Organizatora: karty zgłoszenia dla szkoły, wraz pozostałymi formularzami - załączników: zał. 1. Karta zgłoszenia uczestnika, zał. 2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zał. 3. Oświadczenie uczestnika projektu zabezpieczające prawa autorskie nagrywającego, jak również przygotowanych odrębnie przez uczestników poświadczonych za zgodność z oryginałem, zał. 4. aktualnych kopi orzeczeń o niepełnosprawności od każdego niepełnosprawnego, przesłanych następnie na adres: ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, 05-120 Legionowo, ul. Królowej Jadwigi 11 lok. 23.
„...w kręgu tańca..2017”
Projekt dofinansowany przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Dopuszcza się wstępne wysłanie podpisanych i zeskanowanych, co najmniej „Karty zgłoszenia dla szkoły” jak i powyżej wymienionych dokumentów na adres e-mail: balet@balet.com.pl najpóźniej do 25 września 2017 roku.
Osoby niepełnosprawne mogą zostać zakwalifikowane do projektu jedynie w grupie zgłoszonej przez szkołę lub podobną wymienioną instytucję w sytuacji zagwarantowania przez zgłaszającą szkołę opieki niezbędnych 2 nauczycieli – opiekunów wraz z uczestnictwem takich opiekunów przez cały czas realizacji, również podczas zorganizowanych na własny koszt i we własnym zakresie dojazdu i odjazdu uczestników do i z Warszawy. Liczba zakwalifikowanych osób jest ograniczona. Podstawą do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu uczestnika będzie kolejność dostarczenia podpisanej pełnej dokumentacji wraz z kartą zgłoszeniową szkoły i załącznikami, jednak w pierwszej kolejności zapewnimy udział pierwszym, kompletnym zgłoszeniom ze szkół z wyznaczonych województw, przesłanych na adres organizatora najpóźniej do dnia 25 września 2017 r. co najmniej w wersji elektronicznej. Wszystkie oryginalnie podpisane i przesłane wcześniej e-mailem w wyznaczonym terminie przez szkołę dokumenty, muszą zostać ostatecznie potwierdzone w oryginale poprzez ich dostarczenie w ciągu 3 dni, od zakończenia rekrutacji, najpóźniej do dnia 28 września 2017 roku osobiście lub pocztą zawsze za potwierdzeniem odbioru na podany adres do korespondencji ARTBALE Stowarzyszenie 05-120 Legionowo ul. Królowej Jadwigi 11 lok. 23. Złożenie dokumentów w wyznaczonym terminie nie jest równoznaczne z decyzją o zakwalifikowaniu do projektu. Dopiero na tej podstawie Organizator podejmie decyzję i powiadomi zakwalifikowane Szkoły, a za jej pośrednictwem uczestników (osoby niepełnosprawne i opiekunów) o ich zakwalifikowaniu do projektu.
Więcej informacji o projekcie oraz warunkach Organizatora znajdują się w regulaminie projektu
„...w kręgu tańca...2017”, oraz na podstronie www.artbale.pl/niepelnosprawni/wkregu-tanca2017
oraz można uzyskać pod tel. kom. 608 403 483 u koordynatora projektu.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale