^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Kontakt

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Królowej Jadwigi, nr 11, lok. 23

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

22 774 99 04
www.artbale.pl

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacając na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

artbale2.jpg

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Królowej Jadwigi 11. lok. 23.

Newsletter

Imię:
Email:

Inne informacje

Zapytanie ofertowe dla usługi pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) dla projektu „...w kręgu tańca...2019”

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju

Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Królowej Jadwigi 11 lok. 23,

KRS Nr 0000107658   email: balet@balet.com.pl.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

kieruje do Państwa zapytanie o cenę ważne do dnia 20.05.2019 roku.

Poszukujemy Ośrodka Szkoleniowo-wypoczynkowego położonego w okolicach Serocka, Somianki lub nad Zalewem Zegrzyńskim dla zapewnienia pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) na czterech zgrupowaniach łącznie dla 164 osób, w każdym dla 41 uczestników dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie wraz z opiekunami, kadrą i obsługą z możliwością prowadzenia zajęć terapeutycznych - warsztatów tanecznych i spotkań z artystami biorących udział w realizacji projektu „…W Kręgu Tańca…2019” realizowanego w 2019 roku w następujących terminach: I. Zgrupowanie od 09.IX. do 13.IX.2019; II. Zgrupowanie od 23.IX. do 27.IX. 2019; III. Zgrupowanie od 30.IX. do 04.X.2019; IV. Zgrupowanie od 14.X. do 18.X.2019 r.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe dla usługi pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) dla projektu „...w kręgu...

Zapytanie ofertowe dla usługi pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) dla projektu „...W Kręgu Tańca...2018”

Legionowo, dn. 19.03.2018 r.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju

Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Królowej Jadwigi 11 lok. 23,

KRS Nr 0000107658  email: balet@balet.com.pl.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

kieruje do Państwa zapytanie o cenę ważne do dnia 20.04.2018 roku.

Poszukujemy Ośrodka Szkoleniowo-wypoczynkowego położonego w okolicach Serocka, Somianki lub nad Zalewem Zegrzyńskim dla zapewnienia pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) na czterech zgrupowaniach łącznie dla 196 osób, w każdym dla 49 uczestników dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie wraz z opiekunami, kadrą i obsługą z możliwością prowadzenia zajęć terapeutycznych - warsztatów tanecznych i spotkań z artystami biorących udział w realizacji projektu „W kręgu tańca 2018” realizowanym w 2018 roku w następujących terminach: I Zgrupowanie od 10.IX. do 14.IX. 2018; II. Zgrupowanie od 17.IX. do 21.IX.2018; III. Zgrupowanie od 01.X. do 05.X.2018; IV. Zgrupowanie od 08.X.do 12X.2018 r.

Oznaczenie postępowania: nr nadany – hasło………………………………………………….………/2018

 

I. Nazwa oraz adres pytającego:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Królowej Jadwigi 11lok. 23, KRS Nr 0000107658

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe dla usługi pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) dla projektu „...W Kręgu...

Zapytanie ofertowe - transport - III i IV zgrupowanie ...w kręgu tańca...

Legionowo, dn. 16.08.2016 r.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju

Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 3,

KRS Nr 0000107658  email: balet@balet.com.pl.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

kieruje do Państwa zapytanie o cenę

ważne do dnia 22.08.2016 roku.

Poszukujemy usługi transportu dla zapewnienia przejazdów na dwa zgrupowania dla 2 x 44 uczestników dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie wraz z opiekunami, uczestników zgrupowań zajęć terapeutycznych - warsztatów tanecznych i spotkań z artystami biorących udział w realizacji projektu „...w kręgu tańca…2016” roku, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenia ARTBALE.

Przejazd autokarem z Warszawy do ośrodka położonego w okolicach Serocka lub Zalewu Zegrzyńskiego tam i z powrotem zarówno dla zgrupowanie I, jak i II.

Oznaczenie postępowania: nr nadany – hasło………………………………………………/2016

I. Nazwa oraz adres pytającego:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 3, KRS Nr 0000107658

II. Przedmiot zapytania:

1.Przedmiotem zapytania będzie łączna cena zapewniająca usługi transportu dla przejazdu uczestników z Warszawy do ośrodka położonego w okolicach Serocka lub Zalewu Zegrzyńskiego oraz powrotu z tego ośrodka do Warszawy na potrzeby realizacji zadania pod nazwą „... w kręgu tańca…2016” (dla zgrupowań III i IV) dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania:

- zapewnienie przewozu autokarowego tam i z powrotem dla 44 osób z możliwością ewentualnego, dwukrotnego dojazdu z pod Dworca Centralnego w Warszawie zarówno dla III zgrupowania oraz dla IV zgrupowania wynikającego z konieczności zapewnienia szybkiego przewozu części zmęczonych podróżą uczestników już znajdujących się na dworcu, gdy pozostali uczestnicy przybędą z dużym opóźnieniem.

- zapewnienie przewozu bagaży osobistych wyżej wymienionych osób.

Prosimy aby zaproponowana ostateczna cena obejmowała poniżej wymienione wszystkie zakresy usługi transportu w ramach zaproponowanej łącznej ceny dopasowanej do całego wymienionego zakresu.

Dla III zgrupowanie transport w dniach:

12.09.2016 wyjazd godz. 8.00 – możliwość dwukrotnego, o dodatkowej godzinie przejazdu z Warszawy w okolice Serocka lub Zalewu Zegrzyńskiego.

16.09.2016 – jednokrotny przejazd powrotny do Warszawy na Dworzec Centralny.

Dla IV zgrupowanie.

19.09.2016 – możliwość dwukrotnego, o dodatkowej niż 8.00 godzinie przejazdu z Warszawy w okolice Serocka lub Zalewu Zegrzyńskiego.

23.09.2016 – jednokrotny przejazd powrotny do Warszawy na Dworzec Centralny.

Możliwość dwukrotnego przejazdu w dodatkowej godzinie wynika ze zgłaszania przez uczestniczące w projekcie szkoły specjalne, ewentualności różnych godzin przyjazdu do Warszawy lub opóźnienia pociągów z oddalonych miast Polski i konieczności zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom z różnych miast szybki dojazd do ośrodka po długiej podróży.

Wszystkie omówione zapotrzebowania na zapewnienie transportu dla dwu zgrupowań powinny zostać skalkulowane łącznie z ewentualnymi podatkami, a podana na zapytanie cena, wyliczona dla całkowitego wynagrodzenia za jedno zgrupowanie i pomnożona przez 2 zgrupowania dla całości realizacji transportu.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia-usługi dla III zgrupowania w dniach 12.09.2016 r. i 16.09.2016 r. dla IV zgrupowania w dniach 19.09.2016 r. oraz 23.09.2016 r.

IV. Opis sposobu zgłoszenia i potwierdzenia zgłoszenia:

Zgłaszający powinien do dnia ważności zapytania, potwierdzić swoje zainteresowanie niniejszym zapytaniem: co najmniej podaniem proponowanej ceny i wszystkich niezbędnych informacji wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (numeru nadania – hasła), uzyskanego poprzez osobistą rozmowę, telefonicznie, mailem lub poczta tradycyjną.

Zgłoszenie zainteresowania powinno oprócz ceny zawierać informację o:

- adresie lub siedzibę oferenta, numeru NIP, numeru telefonu lub adresu e-mail,

- jednoznaczne oświadczenie o proponowanej cenie zgłaszający zainteresowanie wykonaniem zamówienia według podanych warunków i z ostateczną ceną brutto, zatwierdzoną na koniec wszystkich podawanych danych, przez upoważnionego do zgłaszania wykonawcę z podaniem jego pełnego nazwiska i imienia,

- potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przekazanego osobiście lub telefonicznie będzie wydane przez przyjmującego: numer - czteroznakowe hasła, które łącznie z nazwiskiem i imieniem składającego zgłoszenie jest formalnym potwierdzeniem złożenia odpowiedzi o cenie.

V . Miejsce oraz termin składania zgłoszeń

 1. Zgłoszenia powinna być przekazana do ARTBALE: co najmniej w jednej z form: np. w postaci osobistej rozmowy, osobistego zgłoszenia w siedzibie, telefonicznie na nr tel. 608 403 473, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email balet@balet.com.pl, lub pocztą przesłaną na adres siedziby.
 2. ARTBALE potwierdzi przyjęcie zgłoszenia poprzez podanie indywidualnego oznaczenia będącego nadanym czterocyfrowym numerem zgłoszenia - hasłem, które łącznie z imieniem i nazwiskiem zgłaszającego stanowią formalne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia i zaproponowanej ceny dla projektu : „... w kręgu tańca…2016”
 3. Ostatnim terminem na składanie propozycji ceny jest dzień 22.08.2016 roku do godz. 16:00.
 4. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Ocena zgłoszeń zostanie dokonana w dniu 26.08.2016 roku, a wynik i wybór zgłoszonej firmy i ceny zostanie przekazany zainteresowanemu po godzinie 12:00 tego dnia.
 6. Pod adresem: http://www.artbale.pl na stronie internetowej zostanie ponadto zamieszczona dla pozostałych zgłaszających się informacja o wybranym zgłoszeniu.
 7. Zgłaszający może przed upływem terminu do składnia, zmienić lub wycofać swoje zgłoszenie ceny.
 8. 8.Zapytanie o cenę zamieszczono w siedzibie zamawiającego i miejscach dostępnych dla zainteresowanych zapytaniem oraz rozpowszechniano na stronie: http://www.artbale.pl.

VI. Ocena zgłoszenia

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych zgłoszeń z uwzględnieniem zasad: konkurencyjności, gospodarności, celowości, bezstronności, obiektywizmu i jawności, w szczególnie z zapewnieniem wysokiej jakości wykonania zleconego zadania.
 2. W toku badania i oceny zgłoszeń Zamawiający może w tej samej, co składane zgłoszenie formie żądać od zgłaszającego wyjaśnień dotyczących treści złożonego zgłoszenia.
 3. Dla wybranego zgłoszenia zostanie na tej podstawie wystawione zamówienie zgodne z warunkami zgłoszenia lub podpisana umowa o zapewnienie realizacji.

VII. Dodatkowe informacje

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia ponosi Wykonawca.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w rozpatrywaniu zgłoszeń.

3. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszego zapytania.

4. Wykonawca obowiązany jest przygotować zgłoszeniezgodnie z wymaganiami zapytania.

 

 

_____________________

Bożena Jakubczak
Wiceprezes Zarządu

 

________________________

Mieczysława Kubacka
Skarbnik Zarządu

 

Załączniki:

 

Zapytanie o cenę

Otrzymana oferta

Zapytanie ofertowe dla usługi wyżywienia i noclegów - III i IV zgrupowanie ...w kręgu tańca...2016

Legionowo, dn. 16.08.2016 r.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju

Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 3,

KRS Nr 0000107658  email: balet@balet.com.pl.

 

 

 

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

kieruje do Państwa zapytanie o cenę

ważne do dnia 22.08.2016 roku.

Poszukujemy Ośrodka Szkoleniowo-wypoczynkowego położonego w okolicach Serocka lub nad Zalewem Zegrzyńskim celem zapewnienia pobytu (zakwaterowania, wyżywienia i sal do ćwiczeń) dla 49 uczestników dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie wraz z opiekunami, kadrą i obsługą z możliwością prowadzenia zajęć terapeutycznych - warsztatów tanecznych i spotkań z artystami biorących udział w realizacji projektu „...w kręgu tańca…2016” roku.

Oznaczenie postępowania: nr nadany – hasło………………………………………………/2016

I. Nazwa oraz adres pytającego:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 3, KRS Nr 0000107658

II. Przedmiot zapytania:

1. Przedmiotem zapytania będzie łączna cena zapewnienia pobytu (zakwaterowania oraz wyżywienia, w tym dostęp do trzech sal) z możliwością prowadzenia warsztatów tanecznych i spotkań z artystami dla uczestników wraz z opiekunami oraz organizatorami, biorących udział w projekcie „... w kręgu tańca…2016” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenia ARTBALE.

Czytaj więcej:  Zapytanie ofertowe dla usługi wyżywienia i noclegów - III i IV zgrupowanie...w kręgu tańca...2016

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale