^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Kontakt

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Królowej Jadwigi, nr 11, lok. 23

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

22 774 99 04
www.artbale.pl

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacając na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

artbale2.jpg

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Królowej Jadwigi 11. lok. 23.

Newsletter

Imię:
Email:

Inne informacje

Zapytanie ofertowe - Transport - Terpsychora do szkół edycja wiosenna 5 -

Legionowo, dn. 30.06.2014 r.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju

Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 3, lok. 13,

REGON 015147680,

KRS Nr 0000107658

balet@balet.com.pl.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

kieruje do Państwa zapytanie o cenę

Poszukujemy usługi transportu na dojazd uczestników, organizatorów z Warszawy do ośrodka położonego nad zalewem Zegrzyńskim oraz powrót z ośrodka do Warszawy na potrzeby realizacji projektu „TERPSYCHORA DO SZKÓŁ edycja wiosenna 5” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Oznaczenie postępowania: nr nadany – hasło………………/2014

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 3, lok. 13,

REGON 015147680,

KRS Nr 0000107658

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - Transport - Terpsychora do szkół edycja wiosenna 5 - 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego - Transport - W KRĘGU TAŃCA

Legionowo, dn. 30.06.2014

W dniu 30 czerwca 2014 roku wybrano do realizacji usługi transportu jednokrotny przejazd z Warszawy do Ośrodka położonego nad Zalewem Zegrzyńskim i z powrotem transport autobus, na potrzeby realizacji projektu "W KRĘGU TAŃCA” współfinansowanego ze środków PFRON ofertę firmy: Iwona Pych USŁUGI TRANSPORTOWE, AUTO-HANDEL KUPNO, SPRZEDAŻ, WYNAJEM, ul. Krucza 61, 05-120 Legionowo, NIP 5361085629.

Zapytanie ofertowe - Transport - W KRĘGU TAŃCA

Legionowo, dn. 19.06.2014 r.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju

Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 3, lok. 13,

NIP 527-23-75-001, REGON 015147680,

KRS Nr 0000107658

balet@balet.com.pl.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

kieruje do Państwa zapytanie o cenę

Poszukujemy usługi transportu na dojazdy uczestników niepełnosprawnych z opiekunami z Warszawy do ośrodka w Serocku oraz z ośrodka w Serocku do Warszawy którzy będą brali udział w projekcie „W KRĘGU TAŃCA” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Oznaczenie postępowania: nr nadany – hasło………………/2014

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 3, lok. 13,

NIP 527-23-75-001,

REGON 015147680,

KRS Nr 0000107658

II. Przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia będzie usługa transportu na dojazdy uczestników z Warszawy do ośrodka w Serocku oraz z ośrodka w Serocku do Warszawy na potrzeby realizacji zadania pod nazwą „W KRĘGU TAŃCA” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- zapewnienie przewozu autokarowego w dwu różnych terminach dla 45 osób,

- oraz bagaży.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia-usługi w dniach 15.09.2014 r. i 19.09.2014 r.

IV. Opis sposobu zgłoszenia i potwierdzenia zgłoszenia:

Zgłaszający powinien do dnia ważności zapytania, potwierdzić swoje zainteresowanie niniejszym zapytaniem: co najmniej podaniem proponowanej ceny i wszystkich niezbędnych informacji wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, poprzez osobistą rozmowę, telefonicznie, mailem lub poczta tradycyjną.

Zgłoszenie zainteresowania powinno oprócz ceny zawierać informację o:

- adresie lub siedzibę oferenta, numeru NIP, numeru telefonu lub adresu email,

- jednoznaczne oświadczenie o proponowanej cenie zgłaszające zainteresowanie wykonaniem zamówienia według podanych warunków i z ostateczną ceną brutto, zatwierdzoną na koniec wszystkich podawanych danych, przez upoważnionego do zgłaszania wykonawcę z podaniem pełnego nazwiska i imienia,

- potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przekazanego osobiście lub telefonicznie będzie wydane przez przyjmującego: czteroznakowe hasła, które łącznie z nazwiskiem i imieniem składającego zgłoszenie jest formalnym potwierdzeniem złożenia oferty.

V . Miejsce oraz termin składania zgłoszeń

  1. Zgłoszenia powinna być przekazana do ARTBALE: co najmniej w jednej z form: np. w postaci osobistej rozmowy, osobistego zgłoszenia w siedzibie, telefonicznie na nr tel. 608 403 473, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email balet@balet.com.pl, lub pocztą przesłaną na adres siedziby. ARTBALE potwierdzi przyjęcie zgłoszenia poprzez podanie oznaczenia czteropozycyjnego hasła zgłoszenia, które z imieniem i nazwiskiem zgłaszającego stanowią formalne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zaproponowanej ceny dla projektu : „W KRĘGU TAŃCA”
  2. Ostatnim terminem na składanie zgłoszeń jest dzień 24.06.2014 roku do godz.24:00.
  3. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Ocena zgłoszeń zostanie dokonana w dniu 30.06.2014 roku, a wynik i wybór najlepszego zgłoszenia zostanie przekazany zainteresowanemu po godzinie 12:00 tego dnia.
  5. Pod adresem: http://www.artbale.pl na stronie internetowej zostanie ponadto zamieszczona dla pozostałych zgłaszających się informacja o wybranym zgłoszeniu.
  6. Zgłaszający może przed upływem terminu do składnia, zmienić lub wycofać swoje zgłoszenie ceny.
  7. Zapytanie o cenę zamieszczono na stronie: http://www.artbale.pl
  8. Zamawiający dokona oceny ważnych zgłoszeń z uwzględnieniem zasad: konkurencyjności, gospodarności, celowości, bezstronności, obiektywizmu i jawności.
  9. W toku badania i oceny zgłoszeń Zamawiający może w tej samej co składane zgłoszenie formie żądać od zgłaszającego wyjaśnień dotyczących treści złożonego zgłoszenia.
  10. Dla wybranego zgłoszenia zostanie na tej podstawie wystawione zamówienie zgodne z warunkami zgłoszenia lub podpisana umowa o zapewnienie transportu

VI. Ocena zgłoszenia

VII. Dodatkowe informacje

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia ponosi Wykonawca.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca powinien zapoznaćsięz całościąniniejszego zapytania.

4. Wykonawca obowiązany jest przygotowaćzgłoszeniezgodnie z wymaganiami zapytania.

ARTBALE Stowarzyszenie

Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

Bożena Jakubczak

V-ce Prezes

Mieczysława Kubacka

Skarbnik

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe
2.
Formularz zgłoszeniowy

Zapytanie ofertowe - Ośrodek, wyżywienie, catering i nocleg - W KRĘGU TAŃCA

Legionowo, dn. 10.06.2014 r.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju

Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 3, lok. 13,

NIP 527-23-75-001, REGON 015147680,

KRS Nr 0000107658

balet@balet.com.pl.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

kieruje do Państwa zapytanie o cenę

Poszukujemy Ośrodka Szkoleniowo-wypoczynkowego położonego nad Zalewem Zegrzyńskim do zapewnienia pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) z możliwością prowadzenia warsztatów tanecznych i spotkań z artystami dla uczestników wraz z organizatorami biorącymi udział w projekcie „W KRĘGU TAŃCA”.

Oznaczenie postępowania: nr nadany – hasło………………/2014

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 3, lok. 13,

NIP 527-23-75-001,

REGON 015147680,

KRS Nr 0000107658

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - Ośrodek, wyżywienie, catering i nocleg - W KRĘGU TAŃCA

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale