^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Kontakt

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Królowej Jadwigi, nr 11, lok. 23

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

22 774 99 04
www.artbale.pl

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacając na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

artbale2.jpg

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Królowej Jadwigi 11. lok. 23.

Newsletter

Imię:
Email:

Inne informacje

Zapytanie ofertowe - transport - I i II zgrupowanie ...w kręgu tańca... (2015 r.)

Legionowo, dn. 23.03.2015 r.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju

Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 3,

KRS Nr 0000107658

balet@balet.com.pl.

 

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki kieruje do Państwa zapytanie o cenę

Poszukujemy usługi transportu na dojazdy uczestników niepełnosprawnych z opiekunami z Warszawy do ośrodka w Serocku oraz z ośrodka w Serocku do Warszawy którzy będą brali udział w projekcie „…w kręgu tańca…” (zgrupowanie I i II) współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ARTBALE

 

Oznaczenie postępowania: nr nadany – hasło………………/2015

 

I.Nazwa oraz adres zamawiającego:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, 05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 3, KRS Nr 0000107658

II. Przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia będzie usługa transportu na dojazdy uczestników z Warszawy do ośrodka w Serocku oraz z ośrodka w Serocku do Warszawy na potrzeby realizacji zadania pod nazwą „...w kręgu tańca…” (zgrupowanie I i II) dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - zapewnienie przewozu autokarowego - bus w dwu różnych terminach dla 36 osób, - oraz bagaży.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia-usługi w dniach 20.04.2015 r. i 24.04.2015 r. oraz 11.05.2015 r. i 15.05.2015 r.

IV. Opis sposobu zgłoszenia i potwierdzenia zgłoszenia:

Zgłaszający powinien do dnia ważności zapytania, potwierdzić swoje zainteresowanie niniejszym zapytaniem: co najmniej podaniem proponowanej ceny i wszystkich niezbędnych informacji wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, poprzez osobistą rozmowę, telefonicznie, mailem lub poczta tradycyjną. Zgłoszenie zainteresowania powinno oprócz ceny zawierać informację o: - adresie lub siedzibę oferenta, numeru NIP, numeru telefonu lub adresu email, - jednoznaczne oświadczenie o proponowanej cenie zgłaszające zainteresowanie wykonaniem zamówienia według podanych warunków i z ostateczną ceną brutto, zatwierdzoną na koniec wszystkich podawanych danych, przez upoważnionego do zgłaszania wykonawcę z podaniem pełnego nazwiska i imienia, - potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przekazanego osobiście lub telefonicznie będzie wydane przez przyjmującego: czteroznakowe hasła, które łącznie z nazwiskiem i imieniem składającego zgłoszenie jest formalnym potwierdzeniem złożenia oferty.

V . Miejsce oraz termin składania zgłoszeń

1. Zgłoszenia powinna być przekazana do ARTBALE: co najmniej w jednej z form: np. w postaci osobistej rozmowy, osobistego zgłoszenia w siedzibie, telefonicznie na nr tel. 608 403 473, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email balet@balet.com.pl, lub pocztą przesłaną na adres siedziby. ARTBALE potwierdzi przyjęcie zgłoszenia poprzez podanie oznaczenia czteropozycyjnego hasła zgłoszenia, które z imieniem i nazwiskiem zgłaszającego stanowią formalne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zaproponowanej ceny dla projektu : „...w kręgu tańca…” 2. Ostatnim terminem na składanie zgłoszeń jest dzień 03.04.2015 roku do godz.16:00. 3. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 4. Ocena zgłoszeń zostanie dokonana w dniu 10.04.2015 roku, a wynik i wybór zgłoszenia zostanie przekazany zainteresowanemu po godzinie 12:00 tego dnia. 5. Pod adresem: http://www.artbale.pl na stronie internetowej zostanie ponadto zamieszczona dla pozostałych zgłaszających się informacja o wybranym zgłoszeniu. 6. Zgłaszający może przed upływem terminu do składnia, zmienić lub wycofać swoje zgłoszenie ceny. 7. Zapytanie o cenę zamieszczono na stronie: http://www.artbale.pl oraz rozpowszechniano w siedzibie zamawiającego i miejscach dostępnych dla zainteresowanych zapytaniem.

VI. Ocena zgłoszenia

1. Zamawiający dokona oceny ważnych zgłoszeń z uwzględnieniem zasad: gwarancji rzetelności, konkurencyjności, gospodarności, celowości, bezstronności, obiektywizmu i jawności. 2. W toku badania i oceny zgłoszeń Zamawiający może w tej samej co składane zgłoszenie formie żądać od zgłaszającego wyjaśnień dotyczących treści złożonego zgłoszenia. 3. Dla wybranego zgłoszenia zostanie na tej podstawie wystawione zamówienie zgodne z warunkami zgłoszenia lub podpisana umowa o zapewnienie transportu

VII. Dodatkowe informacje

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia ponosi Wykonawca. 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszego zapytania. 4. Wykonawca obowiązany jest przygotować zgłoszenie zgodnie z wymaganiami zapytania.

ARTBALE Stowarzyszenie

Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

 

Bożena Jakubczak

Wiceprezes

 

Mieczysława Kubacka

Skarbnik

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

Otrzymana oferta

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego - Transport - Terpsychora do szkół edycja wiosenna 5

Legionowo, dn. 10.07.2014

W dniu 10 lipca 2014 roku wybrano do realizacji usługi transportu jednokrotny przejazd z Warszawy do Ośrodka położonego nad Zalewem Zegrzyńskim i z powrotem transport autobus, na potrzeby realizacji projektu "Terpsychora do szkół edycja jesienna (6)” współfinansowanego ze środków PFRON ofertę firmy: Iwona Pych USŁUGI TRANSPORTOWE, AUTO-HANDEL KUPNO, SPRZEDAŻ, WYNAJEM, ul. Krucza 61, 05-120 Legionowo, NIP 5361085629.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego - Transport - Terpsychora do szkół edycja jesienna (6)

Legionowo, dn. 11.10.2014

W dniu 11 października 2014 roku wybrano do realizacji usługi transportu jednokrotny przejazd z Warszawy do Ośrodka położonego nad Zalewem Zegrzyńskim i z powrotem transport autobus, na potrzeby realizacji projektu "Terpsychora do szkół edycja jesienna (6)” współfinansowanego ze środków PFRON ofertę firmy: Iwona Pych USŁUGI TRANSPORTOWE, AUTO-HANDEL KUPNO, SPRZEDAŻ, WYNAJEM, ul. Krucza 61, 05-120 Legionowo, NIP 5361085629.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale