^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+48 608 403 473
balet@balet.com.pl

Kontakt

Artbale Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki 

Adres:

ul. Królowej Jadwigi, nr 11, lok. 23

05-120 Legionowo
Tel.: 608 403 473

22 774 99 04
www.artbale.pl

balet@balet.com.pl 

Prosimy o wsparcie naszej działalności darowizną wpłacając na konto:

Bank PEKAO S.A. 78 1240 5918 1111 0000 4907 5089

artbale2.jpg

Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z nami. Gwarantujemy zdobycie doświadczenia które pomoże Wam w życiu zawodowym.

Podziękowanie

ARTBALE Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania firmie Wynajem Busów Transport z Legionowa mieszczącej się przy ul. gen. Roi, za bezinteresowne wsparcie i pomoc przy przeniesieniu naszego biura pod nowy adres, ul. Królowej Jadwigi 11. lok. 23.

Newsletter

Imię:
Email:

Ośrodek - wyżywienie, catering i nocleg - zapytanie ofertowe

Legionowo, dn. 09.05.2013 r.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Kulturalnej i Sztuki,
05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 3, lok. 13,
NIP 527-23-75-001, KRS Nr 0000107658
balet@balet.com.pl

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki
kieruje do Państwa zapytanie ofertowe

Poszukujemy Ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego położonego nad Zalewem Zegrzyńskim do zapewnienia odpowiednich dla warsztatów taneczno-choreograficznych sal, zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników i organizatorów biorących udział w projekcie „Terpsychora do szkół”– edycja wiosenna (3) współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Oznaczenie postępowania: nr nadanego hasła………………/2013

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,
05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 3, lok. 13,
NIP 527-23-75-001,
KRS Nr 0000107658
II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie odpowiednich sal na warsztaty taneczno-choreograficzne, zakwaterowania oraz wyżywienia dla uczestników i organizatorów biorących udział w projekcie „Terpsychora do szkół” – edycja wiosenna (3) współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
2. Szczegółowy opis: przedmiot zamówienia będzie dotyczył w zakresie zapewnienia zakwaterowania w ilości 55 miejsc noclegowych w obiekcie hotelowym położonym nad Zalewem Zegrzyńskim w dniach od 14.06.2013 do 17.06.2013 roku.
3. W zakresie wyżywienia/cateringu dla 55 osób od 14.06.2013 do 17.06.2013 roku.
4. W zakresie zapewnienia sal ćwiczeniowych, pełna dostępność w dniach od 14.06.2013 do 17.06.2013 wraz z możliwością elektrycznego podłączenia i korzystania ze sprzętu nagłośnieniowo-odtwarzającego Audio w każdej z nich.

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia-usługi w dniach od 14.06.2013 do 17.06.2013 roku.
IV. Opis sposobu potwierdzenia i zgłoszenia oferty:
Oferent powinien do dnia ważności zapytania, potwierdzić swoje zainteresowanie niniejszym zapytaniem: co najmniej osobistą rozmowa, telefonicznie, mailem lub poczta.
Potwierdzenie zainteresowania powinno dotyczyć informacji o:
- adresie lub siedzibę oferenta, numeru telefonu, numeru NIP,
- jednoznaczne oświadczenie o potwierdzeniu zainteresowania wykonaniem zamówienia według podanych warunków i z ostateczną ceną brutt, potwierdzoną na koniec wszystkich podawanych danych, podanym pełnym nazwiskiem i imieniem zgłaszającego się wykonawcy,
- potwierdzeniem zgłoszenia osobistego lub telefonicznego oferty będzie wydane przez przyjmującego: czteroznakowe hasło łącznie z nazwiskiem i imieniem składającego ofertę.
V . Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przekazana do ARTBALE Stowarzyszenie co najmniej w postaci osobistej rozmowy w siedzibie, telefonicznie nr tel. 608 403 473, mailem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: balet@balet.com.pl. lub pocztą przesłaną na adres siedziby ARTBALE Stowarzyszenie z podaniem oznaczenia zgłoszenia: zakwaterowanie i wyżywienie „Terpsychora do szkół”– edycja wiosenna (3).
Ostatnim terminem na składanie ofert jest termin do dnia 20.05.2013 roku do godz.24:00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21 maja 2013 roku, a wynik i wybór najkorzystniejszej ofert zostanie przekazany zainteresowanemu po godzinie 12:00 tego dnia. Dla wybranego oferenta/ów zostanie na tej podstawie przygotowana i podpisana/e umowa/y zlecenia zakwaterowania / wyżywienia.
Pod adresem: http://www.artbale.pl zostanie ponadto zamieszczona dla pozostałych oferentów informacja o wybranej ofercie/ach na stronie internetowej.
3. Oferty zgłaszane po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może w tej samej co składana oferta formie
żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.artbale.pl oraz rozpowszechniano
w siedzibie zamawiającego i miejscach dostępnych dla zainteresowanych ofertą.
VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych zgłoszonych ofert z uwzględnieniem zasad:
konkurencyjności, gospodarności, celowości, bezstronności, obiektywizmu i jawnośc postepowania.
VII. Dodatkowe informacje
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej oferty.
4. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami ofertowymi.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bez podania przyczyny w części lub całości.

 

 

ARTBALE Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

Bożena Jakubczak
Wiceprezes

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz zgłoszeniowy

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

© Artbale