Zgrupowanie drugie

Podziękowania za udział w II zgrupowaniu

Dziękujemy uczniom i opiekunom ze szkół specjalnych biorących udział w II zgrupowaniu za uczestnictwo w projekcie pn. "...w kręgu tańca...2017" dofinansowanym ze środków PFRON, zrealizowanym w dniach 23 X – 27 X 2017 r. Dziękujemy zwłaszcza uczestnikom za entuzjazm, jaki udzielił się również nam, organizatorom. Dziękujemy artystom prowadzącym codzienne warsztaty z 4 technik tańca oraz "Wieczorne spotkanie integracyjne" za cierpliwość i poświęcenie w pracy z młodymi niepełnosprawnymi uczestnikami, dziećmi i młodzieżą, a także za przydatne wskazówki skierowane do ich opiekunów, którzy razem z podopiecznymi brali aktywny udział w pięciodniowym zgrupowaniu. Podziękowania składamy również Ośrodkowi Charytatywno – Szkoleniowemu Caritas im. Bł. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Popowie-Letnisko za miłe ugoszczenie, oraz przewoźnikowi, dzięki któremu wszyscy bezpiecznie dojechali do miejsca realizacji II zgrupowania projektu "...w kręgu tańca...2017".

ARTBALE Stowarzyszenie, organizator projektu pod nazwą "...w kręgu tańca...2017" otrzymał podziękowania od uczestników II zgrupowania:

od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie, od Zespołu Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach, od Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu.

 

 

Podziękowanie od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie   Podziękowanie od Zespołu Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
  Podziękowanie od Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu