Niepełnosprawni w kręgu tańca miast w uzależnieniu i patologii 2016

Zaproszenie do udziału w projekcie

Przyjemnie jest nam ogłosić Państwu informację o realizacji przez ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki projektu „Niepełnosprawni w kręgu tańca miast w uzależnieniu i patologii 2016” przeznaczonego dorosłym niepełnosprawnym mieszkańcom Legionowa. Dzięki wsparciu Gminy Legionowo - Urzędu Miasta Legionowo, serdecznie zapraszamy wrażliwych na piękno muzyki i tańca do zgłaszania swojego udziału w tym projekcie.

Artbale Stowarzyszenie przeprowadzi praktyczne taneczne spotkania warsztatowe dla niepełnosprawnych dorosłych mieszkańców Legionowa. Pragnie dać uczestnikom możliwość odkrywania swobodnej ekspresji własnych emocji wraz z koordynacją ruchową i pracą w grupie, co przy akceptowanym przez uczestników zaangażowaniu pozwala osiągnąć zmianę wzajemnych relacji oraz tworzy podstawy do stałych zmian postaw utrwalających zaangażowanie w pracę z tańcem przy odrzucaniu zainteresowań używkami i patologicznymi postawami. Spotkania warsztatowe z wykorzystaniem techniki tańców w kręgu będą obejmowały głównie bezpośrednie oddziaływania specjalisty z zakresu pedagogiki włączającej, pedagogiki specjalnej i praktyka metodyki tańców w kręgu. Udział w zajęciach nie wymaga od uczestników specjalnych umiejętności ani wcześniejszego przygotowania.

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla każdego zakwalifikowanego uczestnika.

Zainteresowanych udziałem w dwunastu dwugodzinnych zajęciach-spotkaniach odbywających się dla grupy raz w tygodniu (w czwartki),w dniach: 29 września,
6, 13, 20, 27 października, 3, 10, 17 i 24 listopada oraz 1, 8 i 15 grudnia 2016 roku, (konieczność udziału we wszystkich zaplanowanych spotkaniach) prosimy o niezwłoczne wypełnienie, podpisanie oraz dostarczenie wszystkich dokumentów, do potwierdzenia przez Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie z siedzibą przy ulicy Ks. Schabowskiego 2 (przy parafii). Składane według kolejności dokumenty przekazane do biura ARTBALE od wszystkich osób prawidłowo podpisane i potwierdzone zostaną przez Stowarzyszenie ARTBALE zakwalifikowane w ilości 15 kart zgłoszeniowych do projektu. Niezbędne są podpisane i potwierdzone:

  1. Karta zgłoszenia
  2. Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rejestrację wizerunku.

Powyższe wzory dokumentów dostępne są w siedzibie Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie ul. Ks. Schabowskiego 2 oraz na stronie www.artbale.pl
i www.legionowo.pl

Dokumenty do potwierdzenia przez Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD
w Legionowie będą przyjmowane jedynie do dnia 26 września 2016 roku. Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestnika decyduje złożenie wszystkich trzech prawidłowo podpisanych, niezbędnych dokumentów oraz kolejność ich złożenia i z akceptacją Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie.

O zakwalifikowaniu do projektu uczestnik zostanie powiadomiony na podany w karcie zgłoszenia kontakt telefoniczny lub adres e-mail.