Podsumowanie III zgrupowania projektu "...w kręgu tańca..." w 2015 roku

18 września br. (2015) zakończyło się trzecie zgrupowanie projektu dr Bożeny W. Jakubczak pn. "...w kręgu tańca...” dofinansowane przez PFRON. Wzięły udział trzy specjalne ośrodki wychowawcze (szkoły specjalne) z Polic, Grójca i Warszawy.

Projekt został zrealizowany Ośrodku Charytatywno – Szkoleniowym Caritas im. Bł. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Popowie-Letnisko w dniach od 14 do 18 września 2015 roku.

Uczestniczyło w nim trzydzieścioro sześcioro osób, w tym: trzydzieścioro niepełnosprawnych dzieci i sześcioro opiekunów (wychowawców). Zajęcia – warsztaty z tańców w kręgu, modern latin, terapii tańcem oraz improwizacji tanecznych wypełniły zasadniczo każdy dzień pobytu uczestników trzech szkół specjalnych z terenu całego kraju. Prowadzącymi były: dr. Bożena Jakubczak, p. Marta Grzegorczyk, p. Żaneta Ryszawa oraz p. Berenika Jakubczak.

Obok zajęć taneczno-ruchowych ARTBALE jako organizator zapewnił w ramach projektu, spotkania z mediatorem. W ciągu jednego dnia 3 grupy miały zajęcia z panią Magdaleną Błońską w zakresie rozwiązywania problemów rówieśniczych.

Pierwsze trzy dni zakończyły się wieczornymi integracyjnymi spotkaniami z tancerzami. Ostatni dzień wypełniły próby i pokaz efektów całego tygodnia pracy prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną - uczestnikami trzeciego zgrupowania projektu.  Opiekunowie niepełnosprawnych uczestników spotkań warsztatowych po ich zakończeniu zwrócili uwagę na spodziewaną, lecz nie w tak znaczącym stopniu, bardzo wyraźną zmianę postaw swoich podopiecznych.

Pięciodniowy program z uwagi na przebywanie w tym samym czasie i miejscu 3 grup młodych niepełnosprawnych nie znających się wcześniej (szkoły z całego kraju) przyczynił się do integracji dzieci i młodzieży, i dał im radość uczenia się nowych elementów tanecznych i nowych form ekspresji ruchowej. Dała się zauważyć otwartość w wyrażaniu własnych emocji i odpowiedniego ich ukierunkowania, zarówno wobec siebie jak i otoczenia, dotyczącą również postaw opiekunów, prowadzących oraz organizatorów projektu a także pracowników ośrodka w Popowie Letnisku.