Planowana II edycja Szalonego Dnia Tańca

Szanowni Państwo

Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki planuje zorganizować drugą edycję Szalonego Dnia Tańca – Dance Yourself! w dniu 4 października 2009 w salach Pałacu Kultury i Nauki. Tak jak w zeszłym roku, pragniemy udostępnić Państwu i Waszym odbiorcom przez cały dzień wybrane sale oraz przygotowane profesjonalnie sceny.

Oprócz występów w Sali Koncertowej będziemy starali się po raz pierwszy o możliwość prezentacji wieczornego koncertu na scenie Sali Kongresowej PKiN. Planujemy wydanie plakatu, folderu i innych materiałów promujących szkoły, placówki i grupy tańca uczestniczące w Szalonym Dniu Tańca.
Calem Szalonego Dnia Tańca - Dance Yourself! jest zaprezentowanie ogromnych możliwości, profesjonalizmu pedagogów i różnorodności edukacyjnej i kulturowej szkół, placówek i grup tańca działających na rzecz mieszkańców Warszawy, począwszy od dzieci, poprzez młodzież do seniorów i miłośników sztuki Terpsychory.
Prosimy o aktywne włączenie się w tworzenie kolejnej edycji Szalonego Dnia Tańca – Dance Yourselfe! I odpowiedzi na postawione pytania oraz uwagi:
? Jaką mają Państwo własną wizję czy propozycję uczestnictwa w realizacji Szalonego Dnia Tańca – Dance Yourselfe!
? Jakie propozycje dla beneficjentów Szalonego Dnia Tańca - Dance Yourself! chcieliby Państwo zgłosić do realizacji organizatorom?
? Co mogliby Państwo zaproponować bezpłatnie lub w ramach własnych możliwości, a co opłacić z budżetu organizatorów (prosimy o podanie ogólnego wstępnego, zestawienia wkładów i kosztów dotyczących zaproponowanej propozycji).
? Uważam że………………………………………………………………………………

Odpowiedzi prosimy przesyła na email: balet@balet.com.pl
Nasza prośba jest ograniczona czasowo, dlatego uprzejmie prosimy o szybką odpowiedź najlepiej do dnia 2.02.2009 r. Nadesłanie odpowiedzi nie jest jeszcze ostateczną akceptacją zgłoszonych propozycji i udziału w programie Szalonego Dnia Tańca. Akceptacja nastąpi dopiero po uzyskaniu odpowiednich środków finansowych gwarantujących realizację zatwierdzonego na 2009 rok programu Szalonego Dnia Tańca- Dance Yourself!

Artbale stowarzyszenie REKiS
Organizacja pożytku publicznego KRS 0000107658