Skład Zarządu

Skład Zarządu ARTBALE Stowarzyszenia na kadencję 2017 - 2019



Prezes- Ewa Głowacka


Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie, balerina, pedagog tańca, debiutowała kreując rolę tytułową w spektaklu Adama Hanuszkiewicza „Julia i Romeo”. Laureatka Grand Prix III Ogólnopolskiego Konkursu Tańca w Gdańsku (1979), III Światowego Konkursu Baletowego w Osace (1980), Nagrody Młodych im. Wyspiańskiego I stopnia (1985). Zapraszana jest jako juror konkursów baletowych. Najważniejsze role: partie tytułowe w „Giselle” i „La Sylphide”, „
Jezioro Łabędzie”, „Śpiąca Królewna”, „Don Kichot”, „Dziadek do Orzechów”. Brała udział w filmach i programach telewizyjnych. Występowała z baletem warszawskim podczas wszystkich tournee w całej niemal Europie. Oklaskiwana była w USA, Kanadzie, Peru, Japonii, na Kubie i Tajwanie. Założycielka i wieloletni Prezes Artbale Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki pełniący społecznie tę funkcję, czynnie wspiera również działalność Stowarzyszenia i działa na rzecz realizacji jego zadań statutowych.


Skarbnik- Mieczysława Kubacka
kontakt: misia@balet.com.pl

Ekonomista, przez wiele lat pracownik działu księgowości i finansów w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, specjalista finansowo - księgowy.

 


Doradca Zarządu- Wiesław Jakubczak
certyfikat
kontakt: doradca@balet.com.pl

Obronił pracę magisterską z zakresu prawa międzynarodowego. W latach 1974-1977 był szefem sekcji dyskusyjnych klubów filmowych uczelni warszawskich. Prowadził wykłady z prawa międzynarodowego i administracyjnego. Od 1985 roku prowadził własną działalność gospodarczą, w tym kancelarię doradztwa podatkowego oraz działalność dydaktyczną z wykładami z prawa i podatków dla osób poszukujących pracy, z uruchamiania własnej działalności gospodarczej oraz obowiązujących przepisów prawnych i podatkowych, w międzyczasie uzyskał specjalizację doradztwa podatkowego oraz wpis na listę doradców podatkowych. Wiesław Jakubczak posiada referencje solidnego realizatora wydane przez Ambasadę Komisji Wspólnoty Europejskiej w Warszawie. Od 1992 roku wspólnie z żoną Bożeną Jakubczak, jest zaangażowany w organizację przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, międzynarodowych festiwali oraz wydarzeń kulturalnych. Aktualnie społecznie jako doradca Zarządu wspiera pracę na rzecz współpracy organizacji pozarządowych z samorządem w Warszawie, doradza przy rozwiązywaniu przez NGO problemów prawno-księgowych, uzyskiwaniu statusu pożytku publicznego i wspierania wolontariatu. Jest również Ekspertem w zakresie badania dokumentów księgowych PTK. Od 2008 roku jest corocznie wybieranym społecznym przedstawicielem organizacji pozarządowych do Forum Dialogu Społecznego przy Prezydencie m.st. Warszawy z działających przy Biurze kultury Komisji oraz przedstawicielem do zespołów opiniujących wnioski w wielu dzielnicach Warszawy.

Podziękowania od Marcina Wojdata, Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.