Statut ARTBALE

Statut ARTBALE Stowarzyszenia po zmianach 2017 roku uchwalonych dnia 30.01.2017 roku, wpisany do KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

pełny tekst statutu (pdf)