Rada Naukowo - Artystyczna

Przewodniczący Rady Naukowo - Artystycznej ARTBALE Stowarzyszenia na kadencję 2017 - 2019

Zofia Rudnicka - Przewodnicząca Rady