Certyfikat dla ARTBALE

ARTBALE Stowaszyszenie było uczestnikiem projektu "Legionowskie Forum Dialogu - przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie" i otrzymało certyfikat.