ARTBALE członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zostało przyjęte do grona członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.