Stowarzyszenie ARTBALE

Misja
Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej, samodzielnie lub we współdziałaniu, jedynie na rzecz ogółu społeczności, grup wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, w tym również na rzecz członków stowarzyszenia realizowanej wyłącznie w zakresie następujacych zadań publicznych: wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacji, nauki, oświaty i wychowania, jak również wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, działalności charytatywnej, pomocy spopłecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz osób niepełnosprawnych, jak również działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu, w tym działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo inne organizacje pozarządowe. I inne.

Historia
Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki powstało w 2002 roku, głównie dla realizacji festiwalu Lądeckie Lato Baletowe w Lądku Zdroju. Członkami Stowarzyszenia są przede wszystkim tancerze, choreografowie, muzycy, plastycy, pedagodzy, prawnicy - którym zależy na rozwoju sztuki tańca i baletu.
Do najważniejszych osiągnięć należy zorganizowanie: 
- sześć edycji projektu "Terpsychora do szkół" ;
- cztery edycje "... w kręgu tańca...";
- współorganizacja jako partner Zamku Królewskiego w Warszawie dwóch edycji festiwalu pn. "Królewskie Arkady Sztuki", w tym organizacja pięciu spektakli baletowych;
- dwanaście edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Lądeckie Lato Baletowe w Lądku Zdroju;
- trzy edycje: Warszawski Wieczór Choreograficzny;
- Szalony Dzień Tańca - Dance Yourself;
- cztery edycje: Europejska Era Tańca;
- Program edukacji kulturalnej w zakresie muzyki i sztuki tańca - realizacja w dzielnicy Ursynów i Śródmieście.