Legionowskie Senioritki ARTBALE 2019

Zakończenie zadania "Legionowskie Senioritki Artbale 2019"

Z dniem 10 grudnia 2019 roku zakończyła się kolejna już edycja projektu dedykowanego starszym mieszkańcom Legionowa, pod nazwą „Legionowskie Senioritki Artbale 2019”. Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Legionowo a zrealizowane przez Stowarzyszenia ARTBALE. Do zadania zgłosiło się 28 mieszkańców
w wieku emerytalnym i brało stały udział w dwóch grupach ponad 20 osób, młodych duchem i chcących zadbać
o aktywność ruchową w miłej atmosferze starszych mieszkańców Legionowa, zamierzających poświęcić trochę swojego wolnego czasu na naukę i wspólne spotkania ze sztuką tańca.

Głównym celem projektu było wpływanie na zmianę nieaktywnych postaw i ugruntowywanie aktywności społecznej oraz sprawności psychoruchowej, jak i budowanie wzajemnych więzi i postaw społecznie zaangażowanych seniorów - osób w wieku emerytalnym, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo.

Zadanie wykorzystywało układy choreograficzne z autorskimi warsztatami dla grup osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami gminy miejskiej Legionowo, uwzględniających integrację i wsparcie aktywności społecznej oraz aktywizujących społecznie uczestników w technice i metodyce tańców w kręgu oraz tańca swobodnego.

Pierwszym, głównym elementem zadania „Legionowskie Senioritki Artbale 2019” były systematyczne stałe spotkania integracyjno-taneczne w technice i metodyce tańców w kręgu. Polegają one na usprawniającej koordynację ruchów technice wzmacniającej kondycję i poprawiającej samopoczucie. Mają też istotne działanie integracyjne, oparte na tolerancji i akceptacji oraz stałej współpracy tańczących wykonujących wspólną choreografię ze wspólną sekwencją kroków do muzyki o charakterystycznym brzmieniu, od spokojnej do pełnej temperamentu, zawsze jednak dopasowanej do możliwości uczestników.

Legionowskie Senioritki ARBALE 2019  Legionowskie Senioritki ARBALE 2019  Legionowskie Senioritki ARBALE 2019  Legionowskie Senioritki ARBALE 2019 
 Legionowskie Senioritki ARBALE 2019  Legionowskie Senioritki ARBALE 2019  Legionowskie Senioritki ARBALE 2019  Legionowskie Senioritki ARBALE 2019

Zajęcia z tańców w kręgu realizowane były dla dwóch grup seniorów w dwóch miejscach, z uwzględnieniem podziału na grupy, w sali II piętra „Poczytalni” legionowskiego Centrum Komunikacyjnego i w sali Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie. Dla każdej z dwóch grup zrealizowano dwa zajęcia we wrześniu, pięć zajęć w październiku, cztery zajęcia w listopadzie oraz dwa w grudniu.

Drugim elementem zadania „Legionowskie Senioritki Artbale 2019” były wspólne spotkania integracyjno-taneczne w technice tańca swobodnego. Taniec swobodny jest niezwykle przydatny seniorom do ich wyzwolenia się z ram: „nie wypada”. Osoby starsze winny cieszyć się życiem póki trwa, a nie ciągle być ograniczanymi i asekurującymi.

Zajęcia tańca swobodnego zrealizowane były podczas trzech spotkań wspólnie dla chętnych obydwu grup w sali
II piętra „Poczytalni” legionowskiego Centrum Komunikacyjnego.

Udział we wszystkich zajęciach był bezpłatny dla każdego uczestnika.