Legionowskie Senioritki ARTBALE 2019

Prowadzenie zajęć w sali II piętra „Poczytalni” legionowskiego Centrum Komunikacyjnego a Wiesław Jakubczak

Układy choreograficzne z autorskimi warsztatami dla grup osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami gminy miejskiej Legionowo, uwzględniających integrację i wsparcie aktywności społecznej oraz aktywizujących społecznie uczestników w technice i metodyce tańca swobodnego realizowane w ramach projektu Legionowskie Senioritki Artbale (zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Legionowo) w trzech dwugodzinnych spotkaniach dla obu grup realizowanych w ramach projektu w sali II piętra „Poczytalni” legionowskiego Centrum Komunikacyjnego w terminach  23 października, 13 listopada i 4 grudnia 2019 roku powadzi pan Wiesław Jakubczak, prawnik, doradca podatkowy - emeryt, ekspert z działalności i dokumentowania finansowego w NGO, Aktualnie jako Doradca Zarządu Artbale Stowarzyszenia wspiera pracę na rzecz współpracy organizacji pozarządowych z samorządem w Warszawie, Legionowie oraz na Dolnym Śląsku, doradza przy rozwiązywaniu wielu problemów prawno-księgowych, uzyskiwaniu statusu pożytku publicznego i wspieraniu wolontariatu dla organizacji pozarządowych NGO. Jest również licencjonowanym, doradcą podatkowym i ekspertem w zakresie badania dokumentów księgowych w PTK.