Legionowskie Senioritki ARTBALE 2019

Informacje szczegółowe

Na projekt „LEGIONOWSKIE SENIORITKI ARTBALE 2019” składa się:

Systematyczne stałe spotkania integracyjno-taneczne o tematyce tańców w kręgu. Realizowane dla dwóch grup seniorów w dwóch miejscach, z uwzględnieniem podziału na grupy, w sali II piętra „Poczytalni” legionowskiego Centrum Komunikacyjnego i w sali Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

Tańce w kręgu opierają się na usprawniającej koordynację ruchów technice wzmacniającej kondycję i poprawiającej samopoczucie. Mają też istotne działanie integracyjne, oparte na tolerancji i akceptacji oraz stałej współpracy tańczących wykonujących wspólną choreografię ze wspólną sekwencją kroków do muzyki o charakterystycznym brzmieniu, od spokojnej do pełnej temperamentu, zawsze jednak dopasowanej do możliwości uczestników.

Wspólne spotkania integracyjno-taneczne z praktyką tańca swobodnego. Taniec swobodny jest niezwykle przydatny seniorom do ich wyzwolenia się z ram: „nie wypada”. Osoby starsze winny cieszyć się życiem póki trwa, a nie ciągle być ograniczanymi i asekurującymi.

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla każdego zakwalifikowanego uczestnika.

Zainteresowanych udziałem we wszystkich zaplanowanych godzinnych zajęć i spotkań odbywających się dla jednej grupy średnio, raz w tygodniu od sierpnia do grudnia 2019 roku, prosimy o niezwłoczne wypełnienie, podpisanie oraz dostarczenie do biura ARTBALE, dokumentów zgłoszeniowych, na które składają się:

Karta zgłoszenia uczestnika

Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku.

Powyższe formularze dostępne są w Biurze ARTBALE oraz na stronie www.artbale.pl. Dokumenty będą przyjmowane w Biurze Stowarzyszenia ARTBALE mieszczącym się w budynku II Liceum Ogólokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi, nr 11, lok. 23. Ilość miejsc jest jednak ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestnika decyduje data i kolejność złożenia wszystkich trzech prawidłowo podpisanych, niezbędnych dokumentów.