Gość specjalny ze świata sztuki tańca

Zgodnie z założeniami projektu "Seniorzy w kręgu tańca" współfinansowanego ze środków Gminy Legionowo - Urzędu Miasta Legionowo, odbyły się dwa spotkania z gościem specjalnym ze świata sztuki tańca. Gościem tym była Berenika Jakubczak, absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie, finalistka XII Ogólnopolskiego Konkursu Tańca - Gdańsk 2001. Uczestniczyła też w Europejskim Festiwalu Młodzieży Artystycznej we Wrocławiu oraz jako stażystka "Ballet des Jeunes d’Europe" we Francji.

Przez wiele lat pracowała jako tancerka Baletu Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, zajmowała się również promocją oferty artystycznej Teatru Wielkiego. Obecnie jest asystentką baletmistrzów Polskiego Baletu Narodowego w warszawskim Teatrze Wielkim.

Prowadziła zajęcia dla pedagogów szkolnictwa specjalnego, uczestników kilku edycji projektu "Terpsychora do szkół", dofinansowanych przez PFRON, jak również warsztaty dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w towarzystwie ich opiekunów podczas czterech zgrupowań projektu „…w kręgu tańca…” w 2015 roku również dofinansowanych przez PFRON.

SAM 8602SAM 8609