Taneczne atrakcje dla mieszkańców Legionowa

Miło jest nam poinformować Państwa o realizacji przez Stowarzyszenia ARTBALE projektu „SENIORZY W KRĘGU TAŃCA” dedykowanego starszym mieszkańcom Legionowa. Dzięki wsparciu Gminy Legionowo - Urzędu Miasta Legionowo, zapraszamy młodych duchem i chcących zadbać o aktywność ruchową w miłej atmosferze mieszkańców Legionowa, zamierzających poświęcić trochę swojego wolnego czasu na bezpłatną naukę i wspólne spotkania ze sztuką tańca.

Projekt ma na celu wpływanie na zmianę nieaktywnych dotychczas postaw oraz wzmocnienie sprawności ruchowej i aktywności seniorów-mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo, poprzez wspólne specjalnie dobrane tańce w kręgu oraz spotkania połączone z naukę tańca i z ciekawymi artystami sztuki tańca.

Projekt obejmie warsztatowe zajęcia z tańców w kręgu, które opierają się na usprawniającej koordynację ruchów, technice wzmacniającej kondycję i poprawiającej samopoczucie. Mają też istotne działanie integracyjne, oparte na tolerancji i akceptacji oraz stałej współpracy tańczących wykonujących wspólną choreografię ze wspólną sekwencją kroków do muzyki o charakterystycznym brzmieniu, od spokojnej do pełnej temperamentu, zawsze jednak dopasowanej do możliwości uczestników.

Wykorzystywane będą tradycyjne, proste tańce ludów europejskich i bliskowschodnich między innymi: bułgarskie, greckie, macedońskie, rosyjskie, łotewskie, ukraińskie, izraelskie, polskie i inne, tańczone w kręgu, korowodzie i parach. Nie wymagają one od uczestników specjalnych umiejętności ani wcześniejszego przygotowania.

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla każdego zakwalifikowanego uczestnika. W ramach projektu zrealizujemy dwa integracyjne spotkania z artystami związanymi ze sztuką tańca, poruszając ciekawe i oryginalne tematy z ich życia związane ze sztuką tańca.

Zainteresowanych udziałem we wszystkich zaplanowanych (10-cio godzinnych zajęciach-spotkaniach odbywających się dla grupy raz w tygodniu, od końca września do połowy grudnia 2015 roku), prosimy o niezwłoczne wypełnienie, podpisanie oraz dostarczenie do biura ARTBALE dokumentów zgłoszeniowych, na które składają się:

  1. Karta zgłoszenia
  2. Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku.

Powyższe dokumenty dostępne są w Biurze oraz na stronie www.artbale.pl.

Dokumenty będą przyjmowane do dnia 8 września 2015 roku, w Biurze Stowarzyszenia ARTBALE, mieszczącym się na I piętrze w Domu Dziennego Pobytu w Legionowie przy ulicy Sowińskiego 3. Ilość miejsc jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu uczestnika decyduje złożenie wszystkich trzech prawidłowo podpisanych, niezbędnych dokumentów oraz kolejność ich złożenia.