Legionowskie Senioritki ARTBALE

Pokaz tańca w DPS "Kombatant"

podziekowanie dla senioritek8 września grupa Senioritki Artbale, projektu "Legionowskie Senioritki ARTBALE" zrealizowanego dzięki wsparciu Gminy Miejskiej Legionowo - Urzędu Miasta Legionowo, zaprezentowała pokaz tańca w kręgu w DPS "Kombatant". Pokaz odbył się podczs Wrześniowego Spotkania w Ogrodzie w ramach VI Dni Osób Niepełnosprawnych i XVI-lecia Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie.