...w kręgu tańca...2019

Podsumowanie IV zgrupowania "W kręgu tańca 2019"

Czwarte zgrupowanie projektu dr Bożeny W. Jakubczak dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: „…w kręgu tańca...2019” odbyło się w dniach 14 X – 18 X 2019 r. i gościło uczestników – uczniów, wraz z opiekunkami, z czterech szkół specjalnych:

z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu, Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu oraz z Zespołu Szkół Specjalnych z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Miejscem realizacji zgrupowania był Ośrodek Charytatywno - Szkoleniowy Caritas im. Bł. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Popowie-Letnisku. Ponownie dziękujemy za wspaniałą atmosferę towarzyszącą czwartemu zgrupowaniu.

W czwartym zgrupowaniu projektu „...w kręgu tańca...2019” seminaria warsztatowe pod nazwą „Improwizacje taneczne i elementy Poloneza" przeprowadziła Ewa Budny Orłowska, tancerka, pedagog, choreograf, solistka baletu w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego.

W czwartym zgrupowaniu projektu „...w kręgu tańca...2019” dr Bożena W. Jakubczak, pedagog specjalny, animator kultury, absolwentka Wydziału Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, przeprowadziła seminaria warsztatowe pod nazwą „Tańce w kręgu” wykorzystujące tradycje wielu kultur.

W czwartym zgrupowaniu projektu „...w kręgu tańca...2019” Anna Mendak, tancerka flamenco i tańców orientalnych, przeprowadziła seminaria warsztatowe pod nazwą „Flamenco/Latino”.

Poza zajęciami ruchowymi zrealizowane były spotkania osobno dla każdej grupy z pedagogiem / mediatorem, z Magdaleną Błońską, z zakresu wzmacniania samodzielności w grupie rówieśniczej poprzez wzmacnianie pewności siebie, poczucia własnej wartości, budowanie więzi w grupie, pobudzanie kreatywności oraz otwarcie na samodzielność.

Poza tym dla nauczycieli, opiekunów grup, realizowane były spotkania konsultacyjno-integracyjne z autorką projektu, dr Bożeną W. Jakubczak.

Każdy z czterech od początku dni warsztatów, od poniedziałku do czwartku kończyły Wieczorne spotkanie integracyjne z prowadzeniem przy muzyce, animacjami i pokazami. Brały w nich udział wszystkie uczestniczące w zgrupowaniu grupy uczniów wraz z opiekunkami, i wszyscy prowadzący zajęcia. Czwartkowe spotkania poprzedzone były próbami do piątkowego pokazu.

Piątkowy pokaz tańców, będący wynikiem całego tygodnia zajęć przygotowany został pod kierunkiem prowadzących te zajęcia. Zaprezentowano w sumie 8 układów choreograficznych.

Na zakończenie wszystkie grupy wraz z prowadzącymi zajęcia włączyły się do przygotowanego wcześniej poloneza.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami:

Zespołu Szkół Specjalnych z Ostrowca Świętokrzyskiego

Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu