W kręgu tańca 2019

Prowadzenie zajęć w sali II piętra „Poczytalni” legionowskiego Centrum Komunikacyjnego a Wiesław Jakubczak

Układy choreograficzne z autorskimi warsztatami dla grup osób w wieku emerytalnym bedących mieszkańcami gminy miejskiej Legionowo, uwzględniajacych integrację i wsparcie aktywności społecznej oraz aktywizujacych społecznie uczestników w technice i metodyce tańca swobodnego realizowane w ramach projektu Legionowskie Senioritki Artbale (zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Legionowo) w trzech dwugodzinnych spotkaniach dla obu grup realizowanych w ramach projektu w sali II piętra „Poczytalni” legionowskiego Centrum Komunikacyjnego w terminach  23 października, 13 listopada i 4 grudnia 2019 roku powadzi pan Wiesław Jakubczak, prawnik, doradca podatkowy - emeryt, ekspert z działalności i dokumentowania finansowego w NGO, prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego oraz działalność dydaktyczną z wykładami z prawa, podatków oraz z uruchamiania własnej działalności gospodarczej dla osób poszukujących pracy. Zaangażowany w budowanie demokratycznych struktur dla organizacji pozarządowych i działalności trzeciego sektora. Współtwórca i organizator wielu przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych realizujących wsparcie dla różnych środowisk. Aktualnie również Doradca Zarządu wspiera pracę na rzecz współpracy organizacji pozarządowych z samorządem w Warszawie, Legionowie oraz na Dolnym Śląsku, doradza przy rozwiązywaniu wielu problemów prawno-księgowych, uzyskiwaniu statusu pożytku publicznego i wspieraniu wolontariatu dla organizacji pozarządowych NGO. Jest również licencjonowanym, doradcą podatkowym i ekspertem w zakresie badania dokumentów księgowych w PTK.