Spotkania z Terpsychorą 2020 On-line

Spotkania z Terpsychorą 2020 On-line

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza zainteresowanych do bezpłatnego udziału w projekcie „Spotkania z Terpsychorą 2020” realizowanym on-line z wykorzystaniem przesłanego każdemu uczestnikowi materiału szkoleniowego nagranego na płytę DVD oraz niezbędnych zdalnych konsultacji w pierwszym kwartale 2021 roku.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności pracy i kompetencji osób z otoczenia osób niepełnosprawnych z zakresu praktycznej wiedzy z metodyki pracy tancerzy, choreografów, kształtowania postaw osób z niepełnosprawnościami, istotnej w działaniach terapeutyczno-pedagogicznych, aktywizujące osoby niepełnosprawne intelektualnie, np. podczas przygotowań scenicznych, prezentacji i innych działań realizowanych z ich udziałem.

Pośrednim celem projektu jest możliwość odstresowania dla uczestników, od codziennych ograniczeń i pracy w nietypowych warunkach związanych z pandemią, która drastycznie zmieniła naszą codzienność, ograniczając możliwość swobodnego poruszania się, kontaktów społecznych czy korzystania z dóbr kultury. Ta nagła zmiana ma także konsekwencje dla naszego zdrowia psychicznego, stąd propozycja aktywnego udziału w ramach tanecznego samokształcenia.

Realizację zdalnej nauki, nagrania szkolenia oraz konsultacji on-line poprowadzą:

- dr Bożena Jakubczak – pedagog specjalny, doktorat z zakresu kształtowania postaw rodzicielskich, specjalista terapii włączających, wieloletni pracownik naukowy, Biura ds. Reformy Szkolnej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz PFRON. Prowadzi szkolenia z zakresu Tańców w Kręgu wykorzystywanych w procesie rehabilitacji niepełnosprawnych.

- mgr Ewa Budny Orłowska - tancerka, pedagog, choreograf. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. R. Turczynowicza w Warszawie. Po skończeniu szkoły z wyróżnieniem rozpoczęła pracę w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego, gdzie wkrótce została solistką baletu. Prowadzi szkolenie z zakresu Polskich Tańców Narodowych: Poloneza i Krakowiaka.

Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa, winny pobrać ze strony www.artbale.pl i dokładnie zapoznać się z załączonym tam Regulaminem projektu pt. „Spotkania z Terpsychorą 2020” on-line oraz wypełnić i podpisać na początku załączniki 1 i 2, a na zakończenie zał.3, których skany należy przesłać elektroniczną pocztą e-mail, na adres: balet@balet.com.pl.

A. Karta zgłoszenia uczestnika - Załącznik 1.

B. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik 2.

C. Oświadczenie o zrealizowaniu etapów samokształcenia – Załącznik 3.

Po zakończeniu samokształcenia i konsultacji zostaną wydane zaświadczenia.

Projekt „Spotkania z Terpsychorą 2020” on-line jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki i jest całkowicie bezpłatny dla każdego uczestnika.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo w regulaminie i na stronie internetowej www.artbale.pl lub pod numerem tel. kom. 608403473 autora projektu dr Bożeny W. Jakubczak.