Terapia tańcem - szkolenie zdalne

Obowiązkowe konsultacje

Po realizacji samokształcenia i po przeprowadzonych konsultacjach uczestnik na przygotowanym wzorcu oświadczenia, podpisuje potwierdzenie realizacji i przesyła jego skan do organizatora, w tym potwierdza otrzymanie płyty DVD. Łącznie udokumentowanych w złożonym do organizatorów oświadczeniu winno zostać potwierdzone zrealizowanie trzech etapów zdalnego szkolenia:

I      Odebranie Płyty DVD

II     Własna praca samokształceniowa

III    Udział w zdalnych konsultacjach.

Podczas konsultacji udzielane będą wyjaśnienia dotyczące zagadnień metodycznych i praktycznych związanych z zapoznanym materiałem zdalnego szkolenia oraz będą przyjmowane uwagi i opinie o możliwościach praktycznego wykorzystania efektów szkolenia oraz ich stosowania w pracy z osobami głównie niepełnosprawnymi intelektualnie.

Po otrzymaniu płyty DVD realizowana jest samodzielna praca samokształceniowa indywidualnie przez Uczestnika lub grupy w zaplanowanej ilości godzin ćwiczeń, prób i poznawania układów, z co najmniej trzech choreografii, jak również od pierwszego dnia będą realizowane konsultacji zdalne z dowolnie wybranymi realizatorami i autorami programów szkoleniowych. Wszystkie działania samokształcenia i konsultacji musza zostać zrealizowane w okresie do 10.XI.2021r. w tym: obowiązkowe konsultacje zdalnym prowadzone z wykorzystaniem uzgodnionej wcześniej formy, np. platformy do wideokonferencji Zoom, Skype, innych komunikatorów lub poczty e-mail.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo w regulaminie i na stronie internetowej www.artbale.pl lub pod numerem tel. kom. 608 411 178 u koordynatora Wiesława Jakubczaka oraz pod tel. kom. 517 411 621 u Krzysztofa Machlińskiego.