"...w kręgu tańca...2020"

Przełożone terminy zgrupowań

W związku z zapowiadanym od połowy lutego 2021 roku, częściowym odmrażaniem gospodarki, przystępujemy do przygotowań realizacji przełożonych w 2020 roku, trzech zgrupowań w ramach projektu „w kręgu tańca 2020”. Realizacja zgrupowań została przełożona na pierwszy kwartał 2021 roku.

 

Terminy planowanych zgrupowań to:

IV  Zgrupowanie:  22 – 26 luty 2021 r.

V  Zgrupowanie:     8 – 12 marca 2021 r.

VI  Zgrupowanie:  22 – 26 marca 2021 r.