"...w kręgu tańca...2020"

Fotogaleria z realizacji ubiegłorocznego projektu

Zadanie ...w kregu tańca...2019 zostało dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabiliotacji Osób Niepełnosprawnych, zrealizowane przez ARTBALE Stowarzyszenie.

Łącze go galerii