SPOTKANIA Z TERPSYCHORĄ 2020

Zaproszenie do udziału w projekcie

Szanowni Państwo,

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza zainteresowane osoby ze szkół, szkół specjalnych, zespołów szkół / ośrodków / placówek specjalnych lub szkół / zespołów szkół / ośrodków i placówek z oddziałami integracyjnymi oraz z organizacji, stowarzyszeń lub instytucji do udziału w projekcie dr Bożeny W. Jakubczak „Spotkania z Terpsychorą 2020”. Program obejmuje osiem godzin praktycznych warsztatów taneczno-choreograficznych, zwiększających kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania pracy z tańcem i choreografiami w procesie habilitacji i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przez otoczenie tych osób, w tym kadry pedagogicznej, opiekuńczej, opiekunów i członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy. Program uwzględnia również zagadnienia dotyczące kształtowania postaw i proces integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, a realizowany będzie na miejscu w 2 salach zgłaszającej się Szkoły.

Głównym celem warsztatów jest praktyczne przekazanie podstawowej wiedzy i wybranych choreografii nauczycielom, rodzicom i innym osobom z bezpośredniego otoczenia osób niepełnosprawnych z zakresu dwu rodzajów tańców: tańca w kręgu i jednego z tańców: tańca cygańskiego, hiszpańskiego, latino, Hip hop-u, polskiego ludowego czy z improwizacji klasycznych albo zamiennie innych, przydatnych i sprawdzonych w pracy pedagogicznej i do praktycznego stosowania np. w scenicznych prezentacjach osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Projekt jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki z niewielką opłatą potwierdzającą od uczestnika. Na zakończenia warsztatów tanecznochoreograficznych wydawane są zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym osobom z otoczenia osób niepełnosprawnych oraz zapoznanie się z regulaminem projektu. Po zebraniu co najmniej 2 grup po 10 osób, zaznaczenie na „Karcie zgłoszenia dla Szkoły” możliwych terminów realizacji warsztatów (co najmniej kilku możliwych do realizacji terminów) następnie jej podpisanie i zeskanowanie oraz przesłanie do Organizatora emailem na adres: balet@balet.com.pl wraz z zapewnieniem na swoim terenie dwóch bezpłatnie udostępnionych sal - miejsc dla realizacji. Niezbędne są dwie sale z wolna przestrzenią lub oddzielone akustycznie pomieszczenia, np. korytarze, do równoległego prowadzenia dwóch warsztatów taneczno-choreograficznych z dwoma grupami, w wybranym przez Szkołę jednym z terminów potwierdzonym przez Organizatora.