Nie dzieli nas nic

Informacje dotyczące szkolenia on-line "Nie dzieli nas nic"

W związku z rozpoczęciem najważniejszego etapu szkoleń on-line projektu „Nie dzieli nas nic” - zdalne szkolenie z metodyki pracy choreograficznej jako rehabilitacji oraz uspołeczniania osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem nośników cyfrowych przy wsparciu on-line, wykorzystując otrzymany na nośniku cyfrowym nagrany autorski program szkoleniowy będący szkoleniem metodologii i pracy wykorzystującej 2 różne choreografie oraz 1 zestawu ćwiczeń stanowiących podstawę do samodzielnej pracy uczestnika programu, publikojemy formularze niezbędnych oświadczeń wyłącznie dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie szkolenia. Formularze te po  pobraniu i wydrukowaniu, będeą następnie podpisane przez każdego z zakwalifikowanych uczestników i po zeskanowaniu wysłane na adres: balet@balet.com.pl  niezwłocznie po otrzymaniu nośnika (poz. 1) i najpóźniej do dnia 10 grudnia 2020 roku (poz. 2). 

Każdy uczestnik jest zobowiązany osobiście potwierdzić otrzymanie cyfrowego nośnika z programem szkoleniowym, jak również innych faktów z prowadzonych samodzielnie realizacji ćwiczeń, prób i powtórzeń układów zapisywanych na przesłanym przez Organizatora wzorcowym dokumencie oświadczenia dla uczestnika.

1. KARTA POTWIERDZAJĄCA otrzymanie cyfrowego nośnika z programem szkoleniowym

2. KARTA POTWIERDZAJĄCA REALIZACJĘ ĆWICZEŃ

UWAGA! Konsultacje zdalne są OBOWIĄZKOWE i stanowią istotny etap zamykający udział w szkoleniu.

Po ukończeniu i udokumentowaniu przeprowadzenia i wykonania szkolenia uczestnicy, biorący udział we wszystkich jego etapach realizacji, szczególnie w końcowych indywidualnych konsultacjach on-line, potwierdzonych przez organizatora w dokumentacji projektu otrzymają za pomocą on-line zeskanowane zaświadczenie o udziale w zdalnym szkoleniu projektu „Nie dzieli nas nic”.