Spotkania z Terpsychorą 2019

UWAGA!!!

Każdy z wymaganych dokumentów, w szczególności Karta zgłoszenia dla szkoły, w pełni przygotowana i podpisana w oryginale może zostać W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI po zeskanowaniu przesłana e-mailem na adres Stowarzyszenia ARTBALE balet@balet.com.pl, lub na adres krzysztof.machlinski@balet.com.pl a na tej podstawie zostaną podjęte przez Organizatora wstępne uzgodnienia ze Szkołą i rozmowy o rezerwacji i o możliwym terminie realizacji.