Spotkania z Terpsychorą 2019

Zaproszenie do udziału w projekcie Spotkania z Terpsychorą 2019

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza zainteresowane osoby ze szkół, szkół specjalnych, zespołów szkół / ośrodków / placówek specjalnych lub szkół / zespołów szkół / ośrodków i placówek z oddziałami integracyjnymi oraz z organizacji, stowarzyszeń lub instytucji do udziału w projekcie dr Bożeny W. Jakubczak „Spotkania z Terpsychorą 2019”. Do składania zgodnie z załączonym regulaminem, służy Karta zgłoszenia dla Szkół. Program obejmuje osiem godzin praktycznych warsztatów taneczno-choreograficznych, zwiększających kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekuńczej, opiekunów i członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy, bezpośrednio zaangażowanych w proces habilitacji i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Program uwzględnia również zagadnienia dotyczące kształtowania postaw i proces integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej.

Głównym celem warsztatów jest praktyczne przekazanie podstawowej wiedzy i wybranych choreografii nauczycielom, rodzicom i innym osobom z bezpośredniego otoczenia osób niepełnosprawnych z zakresu dwu rodzajów tańców: tańców w kręgu i tańców hiszpańskich/latino/orientalnych albo zamiennie innych, przydatnych w pracy pedagogicznej i do praktycznego stosowania w scenicznych prezentacjach osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Projekt jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki z Legionowa i niewielką (30 zł) opłatą potwierdzającą udział od uczestnika. Na zakończenia warsztatów taneczno-choreograficznych wydawane są zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym osobom. Po zebraniu minimum 2 grup po 10 osób, wybranie i zaznaczenie w przesłanej do nas Karcie zgłoszenia ze Szkoły terminów realizacji warsztatów (co najmniej dwu lub kilku możliwych do realizacji terminów) oraz zapewnienie we własnym zakresie bezpłatnych miejsc realizacji (niezbędne są dwie sale) do prowadzenia warsztatów taneczno-choreograficznych, zostanie uzgodniony termin przeprowadzenia warsztatów.

 

Załączamy podstawowe dokumenty dla zgłoszenia ze szkoły:

Karta zgłoszenia dla szkoły z propozycjami terminów realizacji

Regulamin

 

Dodatkowe dokumenty dla zgłoszenia uczestników

Karta zgłoszenia dla uczestnika

Oświadczenie uczestnika - dane osobowe

Oświadczenie uczestnika - wizerunek