...w kręgu tańca...2018

Relacja z III zgrupowania projektu

Trzecie zgrupowanie projektu dr Bożeny W. Jakubczak dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: „…w kręgu tańca...2018” odbyło się w dniach 1 X – 5 X 2018 r. i gościło uczestników – uczniów, wraz z opiekunkami, z czterech szkół specjalnych: ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Damnicy, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Opactwa, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Krosna oraz z Zespołu Szkół nr 6 z Rybnika.

Miejscem realizacji zgrupowania był Ośrodek Charytatywno – Szkoleniowy Caritas im. Bł. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Popowie-Letnisku. Ponownie dziękujemy za sympatyczną atmosferę towarzyszącą zgrupowaniu.

W trzecim zgrupowaniu projektu „...w kręgu tańca...2018” seminaria warsztatowe pod nazwą „Improwizacje taneczne i tańce polskie” prowadził Piotr Karol Garczyński, tancerz solista Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

W trzecim zgrupowaniu projektu „...w kręgu tańca...2018” seminaria warsztatowe pod nazwą „Polonez - polski taniec narodowy" przeprowadziła Ewa Budny Orłowska, tancerka, pedagog, choreograf, solistką baletu w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego.

W trzecim zgrupowaniu projektu „...w kręgu tańca...2018” dr Bożena W. Jakubczak, pedagog specjalny, animator kultury, absolwentka Wydziału Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, przeprowadziła seminaria warsztatowe pod nazwą „Tańce w kręgu” wykorzystujące tradycje wielu kultur.

W trzecim zgrupowaniu projektu „...w kręgu tańca...2018” Anna Mendak, tancerka flamenco i tańców orientalnych, z wykształcenia psycholog, przeprowadziła seminaria warsztatowe pod nazwą „Flamenco/Latino”.

Poza zajęciami ruchowymi zrealizowane były dwa spotkania teoretyczne.

Jednym z nich było spotkanie nt. wyrażania i rozpoznawania emocji prowadzone przez psycholog Annę Mendak.

Drugim były konsultacje z autorem programu dr. Bożeną Jakubczak z omówieniem wybranych zagadnień wprowadzania programu kształtowania postaw.

Każdy z czterech pierwszych dni warsztatów, czyli od poniedziałku do czwartku, kończyły Wieczorne spotkanie integracyjne z prowadzeniem przy muzyce, animacjami i pokazami. Brały w nich udział wszystkie uczestniczące w zgrupowaniu grupy uczniów wraz z opiekunkami, i wszyscy prowadzący zajęcia. Czwartkowe spotkania związane były z próbami do piątkowego pokazu.

Piątek uwieńczyły pokazy tańców, będące wynikiem całego tygodnia zajęć pod kierunkiem prowadzących te zajęcia. Wśród nich znalazły się tańce takie jak tańce z Małopolski, Kurpów i Śląska, improwizacje taneczne, tańce hiszpańskie, oraz tańce w kręgu z różnych stron świata.

Na zakończenie wszystkie grupy wraz z prowadzącymi zajęcia włączyły się do przygotowanego wcześniej poloneza.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Damnicy

oraz z relacją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Opactwa.

 

  Trzecie zgrupowanie projektu ... w kręgu tańca... 2018
 Podziękowania od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy  Podziękowania od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie