Relacje ze Spotkań

Spotkanie w Jadownikach Mokrych (woj. małopolskie) 27 czerwca 2018 roku.

Uczestnikami kolejnego spotkania projektu dr Bożeny W. Jakubczak, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmującego jednodniowe seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych wyznaczonymi spośród kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych były osoby związane z Niepubliczną Szkołą Podstawową Specjalną w Ośrodku Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych. Spotkanie rozpoczęło się o 27 czerwca 2018 roku, o dziewiątej rano tak samo dla obydwu grup.

Głównym elementem spotkania były dwa praktyczne warsztaty z zakresu kształtowania aktywnych postaw przy zastosowaniu metodyki pracy tańców w kręgu i flamenco.

jadowniki mokre 1

Zaplanowanym uzupełnieniem praktycznych seminariów były seminaria teoretyczne, wykorzystanie terapii tańcem i ruchem jako metody stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju osobowości, wraz z omówieniem możliwości uzyskiwania zmian w postawach podopiecznych, opartych na przygotowanych przez prowadzących oraz uczestników seminariów przykładach.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał informacyjny - szkoleniowy związany z zakresem zajęć, i inne materiały. Wszyscy uczestnicy zostali również powiadomieni o tym, że projekt w którym biorą udział, został dofinansowany ze środków PFRON.

Prowadzącymi zajęcia praktyczne i teoretyczne były:

Dr Bożena W. Jakubczak, pedagog specjalny, animator kultury. Absolwentka Wydziału Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, obroniona praca doktorska z zakresu kształtowania postaw pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Aleksandra Hulka.

Anna Mendak, która jest jedną z najbardziej znanych i cenionych tancerek oraz instruktorek flamenco w Polsce. Prowadzi kursy i warsztaty w wielu najlepszych szkołach tańca na terenie całej Polski oraz w trakcie znamienitych festiwali tańca. Z wykształcenia jest psychologiem, obroniła pracę magisterską pt.: „Wpływ tańca na poczucie jakości życia”.