Relacje ze Spotkań

Spotkanie w Ignacowie (woj. mazowieckie) 16 czerwca 2018 roku

Kolejne Spotkanie z Terpsychorą zgodnie z harmonogramem realizacji projektu dr. Bożeny W. Jakubczak, pod nazwą Spotkania z Terpsychorą 2018, dofinansowanego przez PFRON zostało zrealizowane w w niedzielę, 16 czerwca 2018 roku Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Ignacowie, koło Mińska Mazowieckiego, (woj. mazowieckie). odbył się kolejny dzień projektu, obejmujący dwie czterogodzinne sesje dla każdej z dwóch grup liczących po 10 osób wybranych spośród kadry pedagogicznej ze szkoły posiadającej oddziały integracyjne, w których współuczestniczą w zajęciach dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

W skład spotkania weszły dwa rodzaje zajęć, seminariów warsztatowo-choreograficznych. Dr Bożena W. Jakubczak, która prowadzi w wielu projektach zajęcia z tańców w kręgu z osobami niepełnosprawnymi oraz z seniorami, tu poprowadziła seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu oraz p. Anna Mendak, która na co dzień prowadzi kursy i warsztaty w wielu najlepszych szkołach tańca na terenie całej Polski tu poprowadziła seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców flamenco.

Projekt „Spotkania z Terpsychorą” obejmuje seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Uczestnikom zostały dostarczone wydrukowane materiały edukacyjne, obejmujące zagadnienia z zakresu seminariów warsztatowych. Zostali oni również poinformowani. o tym, że zajęcia w których uczestniczą odbywają się w ramach projektu, który został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.