Relacje ze Spotkań

Spotkanie w Gryfinie (woj. zachodniopomorskie) 10 czerwca 2018 roku.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu dr. Bożeny W. Jakubczak, pod nazwą Spotkania z Terpsychorą 2018, dofinansowanego przez PFRON w niedzielę, 10 czerwca 2018 roku Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich odbył się kolejny dzień projektu, obejmujący dwie czterogodzinne sesje dla każdej z dwóch grup liczących po 10 osób wybranych spośród kadry pedagogicznej ze szkoły posiadającej oddziały integracyjne, w których współuczestniczą w zajęciach dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Głównym ich elementem były dwa praktyczne warsztaty z zakresu kształtowania aktywnych postaw przy zastosowaniu metodyki pracy tańców w kręgu i flamenco.gryfino 1

Programowym uzupełnieniem praktycznych seminariów były seminaria teoretyczne, wykorzystanie terapii tańcem i ruchem jako metody stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju osobowości, wraz z omówieniem możliwości uzyskiwania zmian w postawach podopiecznych, opartych na przygotowanych przez prowadzących oraz uczestników seminariów przykładach.

Prowadzącymi zajęcia praktyczne i teoretyczne były:

Dr Bożena W. Jakubczak, pedagog specjalny, animator kultury. Absolwentka Wydziału Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, obroniona praca doktorska z zakresu kształtowania postaw pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Aleksandra Hulka.

Anna Mendak, która jest jedną z najbardziej znanych i cenionych tancerek oraz instruktorek flamenco w Polsce. Prowadzi kursy i warsztaty w wielu najlepszych szkołach tańca na terenie całej Polski oraz w trakcie znamienitych festiwali tańca. Z wykształcenia jest psychologiem, obroniła pracę magisterską pt.: „Wpływ tańca na poczucie jakości życia”.

Uczestnikom zostały dostarczone wydrukowane materiały edukacyjne, obejmujące zagadnienia z zakresu seminariów warsztatowych. Zostali oni również poinformowani. o tym, że zajęcia w których uczestniczą odbywają się w ramach projektu, który został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.