Relacje ze Spotkań

Spotkanie w Pęcherach (woj. mazowieckie) 23 czerwca 2018 r.

pechery 1Kolejne „Spotkanie z Terpsychorą 2018 projektu dofinansowanego ze środków PFRON autorstwa dr Bożeny W. Jakubczak, odbyło się 23 czerwca 2018 roku w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach, koło Piaseczna, w województwie mazowieckim. Spotkanie rozpoczęło się o 9 rano. Prowadzącymi seminaria warsztatowe były dr Bożena W. Jakubczak, autorka projektu oraz p. Anna Mendak.

Seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych zrealizowane zostały dla kadry pedagogicznej związanej z tym ośrodkiem.

Wszyscy uczestniczący w zajęciach otrzymali specjalnie przygotowany materiał informacyjny i szkoleniowy z zakresu realizowanych zajęć, również rozkład zajęć. Zostali oni również poinformowani o tym, że projekt został w którym uczestnicząpechery 2 dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dr Bożena W. Jakubczak przeprowadziła dla każdej z dwóch grup po 4 godziny zajęć - seminarium warsztatowo-choreograficznego z tańców w kręgu, a Anna Mendak zrealizowała dla każdej z dwóch grup po 4 godziny zajęć - seminarium warsztatowo-choreograficznego z flamenco..

Dr Bożena W. Jakubczak jest autorką wielu prac naukowo-badawczych i programów szkoleniowych oraz unikalnych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi w wielu projektach zajęcia z tańców w kręgu z osobami niepełnosprawnymi, w tym dorosłymi oraz zajęcia z legionowskimi seniorami.

Anna Mendak jest jedną z najbardziej znanych i cenionych tancerek oraz instruktorek flamenco w Polsce. Jest również dyplomowanym psychologiem. Jej artykuły dotyczące dobroczynnego wpływu tańca na ciało i duszę ukazały się na łamach czasopism psychologicznych.